คู่มือ Windows Phone 8

ผู้เขียน : ศรีนลิน พิมพ์ประเสริฐ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 260 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มีนาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 แนะนำ Windows Phone
บทที่ 02 รู้จัก Windows Phone
บทที่ 03 เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ (Connectivity)
บทที่ 04  อีเมล์ไมโครซอฟท์และอีเมล์อื่นๆ
บทที่ 05 สมุดรายชื่อ (People)
บทที่ 06 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone)
บทที่ 07 รับ-ส่งข้อความ (Messaging)
บทที่ 08 ท่องเว็บด้วย  Internet Explorer
บทที่ 09  กล้องถ่ายภาพ และอัลบั้มภาพ (Camera and Photos)
บทที่ 10  ดูหนังฟังเพลง (Music+Videos)
บทที่ 11 งานเอกสาร (Office)
บทที่ 12 สังคมออนไลน์  (Social Networking)
บทที่ 13 ท่องแผนที่ (Maps)
บทที่ 14 รวมแอพพื้นฐาน (Bundle Apps)
บทที่ 15  ติดตั้งแอพเสริม (Store)
บทที่ 16  ตั้งค่าอุปกรณ์ (Settings)