คู่มือ The new iPad ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์, อิสริยา ตัณฑะพานิชกุล และคณะ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 640 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 เริ่มต้น The new iPad
บทที่ 02 พื้นฐานการใช้งาน iPad
บทที่ 03 ท่องเว็บด้วย Safari
บทที่ 04 รับส่งอีเมล์
บทที่ 05  สมุดรายชื่อ Contacts
บทที่ 06 ถ่ายภาพ FaceTime และ Photo Booth
บทที่ 07 จัดการภาพด้วย Photos
บทที่ 08 ฟังเพลง (music)
บทที่ 09 ดูภาพยนตร์บน iPad
บทที่ 10 ดูคลิปวิดีโอใน Youtube
บทที่ 11 ใช้งาน GPS และ Maps
บทที่ 12 จัดรายการนัดหมายด้วย Calender
บทที่ 13 จดบันทึกด้วย Notes
บทที่ 14 แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ใน iPad
บทที่ 15 ดาวน์โหลด เพลง,วิดีโอด้วย iTunes บน iPad
บทที่ 16 ดาวน์โหลดแอพจาก App Store
บทที่ 17 ใช้บริการ iCloud
บทที่ 18 ตั้งค่าการทำงานของ iPad
บทที่ 19 ใช้งาน iTunes บนคอมพิวเตอร์
บทที่ 20 โอนข้อมูลลงใน iPad
บทที่ 21 แบ็คอัพ รีสโตร์อัพเดทเฟิร์มแวร์
บทที่ 22 ติดตั้งแอพด้วย Cydia และ Installous
บทที่ 23 อ่านอีบุ๊ค
บทที่ 24 จัดการเอกสาร iWork&Office
บทที่ 25 สนุกกับ Social Networking
บทที่ 26 ปรับแต่งภาพถ่ายตัดต่อวิดีโอ
บทที่ 27 โทรศัพท์ฟรีผ่านเน็ต
บทที่ 28 มุมคอเกม
บทที่ 29 รวมแอพน่าใช้