คู่มือ iPhone 5 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 560 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1:  พฤศจิกายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานการใช้ iPhone 5 และ iOS 6
บทที่ 2 พื้นฐานการใช้ iPhone 5 และ iOS 6
บทที่ 3 สั่งงานด้วยเสียงกับ Siri
บทที่ 4   ใช้งานโทรศัพท์ (Phone)
บทที่ 5 รับ-ส่ง SMS/MMS และ iMessage
บทที่ 6 ท่องเว็บ, ดูคลิปบน YouTube
บทที่ 7 รับ-ส่ง E-mail
บทที่ 8 ถ่ายภาพและวิดีโอ
บทที่ 9 ดูและจัดการภาพ, วิดีโอ
บทที่ 10  ดูหนัง ฟังเพลง
บทที่ 11 การใช้งาน GPS, แผนที่ และเข็มทิศ
บทที่ 12 การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไป
บทที่ 13 โหลดแอพ, เพลง, หนังบน iPhone
บทที่ 14 ใช้บริการ iCloud
บทที่ 15  ตั้งค่าการทำงาน iPhone
บทที่ 16 เทคนิคและแก้ปัญหาการใช้งานทั่วไป
บทที่ 17 ใช้งาน iTunes  บนคอมพิวเตอร์
บทที่ 18  การโอนข้อมูลลง iPhone
บทที่ 19 แบ็คอัพข้อมูลและอัพเดทเฟิร์มแวร์
บทที่ 20 รวมแอพโซเชียลสุดฮิพ
บทที่ 21 แนะนำแอพพลิเคชั่นเด็ด