คู่มือ iPhone 4S ฉบับสมบูรณ์ iOS5

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และ จินตวีร์ พันธ์แก้ว และคณะ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 530 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กุมภาพันธ์ 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับ iPhone 4S และ iOS 5
บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone 4S และ iOS 5
บทที่ 03 สั่งงานด้วยเสียงกับ Siri
บทที่ 04 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone)
บทที่ 05  รับ-ส่ง SMS/MMS และ iMessage
บทที่ 06 ท่องเว็บไปกับ Safari
บทที่ 07 รับ-ส่ง E-mail
บทที่ 08 กล้องดิจิตอลและภาพถ่าย
บทที่ 09 ดูหนัง ฟังเพลง ด้วย Music และ Videos
บทที่ 10 ดูคลิปวิดีโอเด็ดใน YouTube
บทที่ 11 การใช้งาน GPS แผนที่ และเข็มทิศ
บทที่ 12 การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไป
บทที่ 13 ใช้งาน App Store และ iTunes บน iPhone
บทที่ 14 ใช้บริการ iCloud
บทที่ 15 ตั้งค่าการทำงาน iPhone
บทที่ 16 ใช้งาน iTunes  บนคอมพิวเตอร์
บทที่ 17 การโอนข้อมูลลง iPhone
บทที่ 18 แบ็คอัพข้อมูลและอัพเดทเฟิร์มแวร์
บทที่ 19 แอพโซเชียลสุดฮิพ
บทที่ 20 แนะนำแอพพลิเคชั่นเด็ด
บทที่ 21 ติดตั้งแอพพลิเคชั่นด้วย Cydia และ Installous