คู่มือ iPhone 4 ฉ.สมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และ จินตวีร์ พันธ์แก้ว และคณะ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 480 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

PART 1
บทที่ 01 รู้จักกับ iPhone 4 และ iOS
บทที่ 02 พื้นฐานการใช้ iPhone 4
บทที่ 03 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone)
บทที่ 04 รับ-ส่งข้อความ SMS/MMS
บทที่ 05 ท่องเว็บไปกับ Safari
บทที่ 06 รับ-ส่ง E-mail
บทที่ 07 กล้องดิจิตอลและภาพถ่าย
บทที่ 08 ดูหนัง ฟังเพลง (iPod)
บทที่ 09 ดูคลิปวิดีโอเด็ดใน YouTube
บทที่ 10 การใช้งาน GPS แผนที่ และเข็มทิศ
บทที่ 11 การใช้งานแอพพลิเคชั่นทั่วไป
บทที่ 12 ใช้งาน App Store และ iTunes Store บน iPhone
บทที่ 13 เชื่อมข้อมูลถึงกันด้วย MobileMe
บทที่ 14 ตั้งค่าการทำงาน iPhone
บทที่ 15 รู้จักกับ iPod touch
PART 2
บทที่ 16 การใช้งาน iTunes 10
บทที่ 17 การโอนข้อมูลลง iPhone
บทที่ 18 แบ็คอัพข้อมูลและอัพเดทเฟิร์มแวร์
PART 3
บทที่ 19 แนะนำแอพพลิเคชั่นเด็ด
บทที่ 20 ติดตั้งแอพฯด้วย Cydia และ Installous