คู่มือ iPhone ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 15×21 ซม.
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

สารบัญ

บทที่ 1 ใช้งานโทรศัพท์ (Phone)
บทที่ 2 ส่งข้อความ SMS
บทที่ 3 รับ-ส่ง Mail
บทที่ 4 ท่องเว็บด้วย Safari
บทที่ 5 ใช้งาน YouTube, Stocks และ Weather
บทที่ 6 ย่อโลกไว้ในแผนที่ ด้วย Maps
บทที่ 7 ฟังเพลงด้วย iPod
บทที่ 8 Photo & Camera
บทที่ 9 ใช้ iPhone เป็นเลขาส่วนตัว
บทที่ 10 ใช้ iTunes Store
บทที่ 11 การโอนข้อมูลระหว่าง iPhone กับ iTunes
บทที่ 12 ฟังเพลง บน iTunes
บทที่ 13 วิดีโอ : รวมความบันเทิงที่ครบครัน
บทที่ 14 ตั้งค่าการทำงาน ใน iPhone
บทที่ 15 แนะนำโปรแกรมเสริม และเทคนิคพิเศษ