คู่มือ iPad mini & iPad 4 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 620 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ iPad 4 และ iPad mini
บทที่ 2 พื้นฐานการใช้งาน iPad
บทที่ 3 ท่องเว็บด้วย Safari
บทที่ 4   รับส่งอีเมล์
บทที่ 5 สมุดรายชื่อContacts
บทที่ 6  ถ่ายภาพ, FaceTime และ Photo Booth
บทที่ 7 จัดการภาพด้วย Photos
บทที่ 8 ฟังเพลง (Music)
บทที่ 9 ดูภาพยนตร์บน iPad
บทที่ 10  ใช้งาน GPS และ Maps
บทที่ 11 จัดรายการนัดหมายด้วย Calendar
บทที่ 12 แอพพลิเคชั่นอื่นๆใน iPad
บทที่ 13 ดาวน์โหลด เพลง,วิดีโอ ด้วย iTunes บน iPad
บทที่ 14 ดาวน์โหลดแอพจาก App Store
บทที่ 15  ใช้บริการ iCloud
บทที่ 16 ตั้งค่าการทำงานของ iPad
บทที่ 17 ใช้งาน iTunes บนคอมพิวเตอร์
บทที่ 18 โอนข้อมูลลงใน iPad
บทที่ 19 แบ็คอัพ รีสโตร์อัพเดทเฟิร์มแวร์
บทที่ 20 อ่านอีบุ๊ค
บทที่ 21 จัดการเอกสาร iWork & Office
บทที่ 22 สนุกกับ Social Networking
บทที่ 23 โทรศัพท์ฟรีผ่านเน็ต
บทที่ 24 มุมเล่นเกม
บทที่ 25 ปรับแต่งภาพถ่ายตัดต่อวิดีโอ
บทที่ 26 รวมแอพน่าใช้