คู่มือ iPad mini ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 460 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กุมภาพันธ์ 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 เริ่มต้นกับ iPad 4 และ iPad mini
บทที่ 02 พื้นฐานการใช้งาน iPad
บทที่ 03 ท่องเว็บด้วย Safari
บทที่ 04 รับส่งอีเมล์
บทที่ 05 สมุดรายชื่อContacts
บทที่ 06 ถ่ายภาพ, FaceTime และ Photo Booth
บทที่ 07 จัดการภาพด้วย Photos
บทที่ 08 ฟังเพลง (Music)
บทที่ 09 ดูภาพยนตร์บน iPad
บทที่ 10  ใช้งาน GPS และ Maps
บทที่ 11 จัดรายการนัดหมายด้วย Calendar
บทที่ 12 แอพพลิเคชั่นอื่นๆใน iPad
บทที่ 13 ดาวน์โหลด เพลง,วิดีโอ ด้วย iTunes บน iPad
บทที่ 14 ดาวน์โหลดแอพจาก App Store
บทที่ 15  ใช้บริการ iCloud
บทที่ 16 ตั้งค่าการทำงานของ iPad
บทที่ 17 ใช้งาน iTunes บนคอมพิวเตอร์
บทที่ 18 โอนข้อมูลลงใน iPad
บทที่ 19 แบ็คอัพ รีสโตร์อัพเดทเฟิร์มแวร์
บทที่ 20 แนะนำแอพพลิเคชั่นเสริม