คู่มือ iPad 2 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์ และคณะ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า: 580 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มิถุนายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 1 เริ่มต้นกับ iPad
บทที่ 2 พื้นฐานการใช้ iPad
บทที่ 3 ท่องเว็บด้วย Safari
บทที่ 4 รับ-ส่ง E-Mail
บทที่ 5 สมุดรายชื่อ Contacts
บทที่ 6 ใช้งานกล้อง
บทที่ 7 ดูภาพสวยด้วย Photos
บทที่ 8 ฟังเพลง (iPod)
บทที่ 9 ดูภาพยนตร์บน iPad
บทที่ 10 ดูคลิปวิดีโอเด็ดใน YouTube
บทที่ 11 การใช้ GPS และ Maps
บทที่ 12 จัดตารางนัดหมายด้วย Calendar
บทที่ 13 จดบันทึกด้วย Notes
บทที่ 14 ดาวน์โหลดเพลงบน iTunes
บทที่ 15 ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบน App Stor
บทที่ 16 ตั้งค่าการทำงาน iPad
บทที่ 17 อ่านหนังสือด้วย iBooks
บทที่ 18 สร้างสไลด์งานนำเสนอด้วย Keynote
บทที่ 19 สร้างเอกสารด้วย Pages
บทที่ 20 สร้างสเปรดชีตด้วย Numbers
บทที่ 21 ใช้งานโปรแกรม iTunes 10
บทที่ 22 โอนข้อมูลลง iPad
บทที่ 23 เทคนิคการใช้ iPad
บทที่ 24 ติดตั้งแอพด้วย Cydia และ Installous
บทที่ 25 แอพพลิเคชั่นเสริม
บทที่ 26 มีอะไรใหม่ใน iOS 5 และ iCloud