คู่มือ Android Tablet ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ธันว์ บัวเนียม และคณะ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 460 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับ Android
บทที่ 02 เริ่มต้นใช้งาน Android
บทที่ 03 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเครือข่าย
บทที่ 04 Gmail & Email
บทที่ 05 ซิงค์กับ Cloud
บทที่ 06 ท่องเว็บ Browser
บทที่ 07 กล้องกับการถ่ายภาพและวิดีโอ
บทที่ 08 อัลบั้มภาพและวิดีโอ
บทที่ 09 ฟังเพลงเพลินด้วย Music
บทที่ 10 จัดเก็บข้อมูลการติดต่อด้วย People
บทที่ 11 จัดการตารางนัดหมายด้วย Calendar
บทที่ 12 ค้นหาและสั่งงานด้วยเสียง (Voice)
บทที่ 13 ท่องแผนที่ Google Maps
บทที่ 14 ดูคลิปวิดีโอบน Youtube
บทที่ 15 ใช้งานโทรศัพท์ ส่ง SMS/MMS
บทที่ 16 ปรับตั้งค่าแท็บเล็ต
บทที่ 17 ดาวน์โหลดแอพจาก Google Play
บทที่ 18 ใช้งานแอพทั่วไปที่มากับ Android
บทที่ 19 แนะนำแอพเด็ด