คู่มือใช้งาน O2 Atom และ Atom Pure

ผู้เขียน : วศิน เพิ่มทรัพย์, สรสิช สุทธิประภา
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 13×18 ซม.
จำนวนหน้า: 272 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 เริ่มต้นกับ โอทูอะตอม
บทที่ 02 แบตเตอรี่ของโอทูอะตอม
บทที่ 03 ตั้งค่าการทำงานของเครื่อง
บทที่ 04 การโทรออกและรับสาย
บทที่ 05 การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย ActiveSync
บทที่ 06 ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
บทที่ 07 การใช้งานคีย์บอร์ด และการเขียนตัวอักษร
บทที่ 08 ท่องอินเทอร์เน็ต
บทที่ 09 การใช้งานกล้องดิจิตอล
บทที่ 10 ดูหนังฟังเพลง
บทที่ 11 บันทึกข้อความและตารางนัดหมาย
บทที่ 12 Office Mobile & Utility
ภาคผนวก A : UP ROM ให้โอทูอะตอม
ภาคผนวก B : Atom Pure ของใหม่จาก O2