คู่มือเรียน Visual Basic 2010

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 349.00 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*24 ซม.
จำนวนหน้า: 688 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สี แถมซีดี 1 แผ่น(ไฟล์ตัวอย่าง)
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาย่อ

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นว่า Visual Basic .NET ไม่ได้ยากไปกว่า Visual Basic 6 เลย ในขณะที่มีความสามารถเหนือกว่ามาก โดยนำเสนอในรูปแบบคู่มือเรียน ต่อยอดความรู้ไปทีละขั้น พร้อมตัวอย่างที่สมบูรณ์สำหรับเติมเต็มความเข้าใจที่แทรกเข้ามาเป็นระยะในแต่ละบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือศึกษาด้วยตัวเอง

สารบัญ

01 ปูพื้นฐานก่อนเริ่มศึกษาVisual Basic 2010
02 การใช้งาน Visual Studio 2010
03 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic .NET
04  บิต/ไบต์, ตัวแปร, ชนิดข้อมูล และตัวดำเนินการ
05 อัลกอริทึม (Algorithm) และคำสั่งที่ใช้ตัดสินใจเลือกทำ
06 คำสั่งที่ใช้ทำซํ้า และคอนโทรล Timer
07 การใช้งานคอนโทรลพื้นฐาน
08 เรื่องของเมนู และไดอะล็อกบ็อกซ์
09 การดีบักโปรแกรมใน Visual Studio
10 จัดการกับข้อผิดพลาด ด้วย Try…Catch
11 โมดูลและโพรซีเยอร์
12 ทำงานกับกลุ่มข้อมูล ด้วยอาร์เรย์
13 สตรัคเจอร์ (Structure) และอินิวเมอเรชั่น (Enumeration)
14 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)
15 คอลเล็คชั่น และคำสั่ง For Each
16 การทำงานกับข้อความ (สตริง)
17 สตรีม (Stream) และการอ่าน/เขียนไฟล์
18 เรื่องของฟอร์ม และ MDI Application
19 เติมสีสันให้โปรแกรม ด้วยกราฟิกและแอนิเมชั่น
20 การทำงานกับฐานข้อมูล
21 เรื่องของภาษา SQL, ADO.NET และ LINQ
22 สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย ASP.NET 4.0 และ ASP.NET AJAX
23 สร้างเว็บแอพพลิเคชั่น ที่ติดต่อฐานข้อมูล
24 การสร้างชุดติดตั้งโปรแกรม
ภาคผนวก A
ภาคผนวก B
ภาคผนวก C
ภาคผนวก D
ภาคผนวก E

ดาวน์โหลด