คู่มือเขียน iPhone Apps

ผู้เขียน : รวิทัต ภู่หลำ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 344 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กรกฏาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 2 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 00 บทนำ
บทที่ 01 เตรียมตัวเดินทาง
บทที่ 02 Hello World
บทที่ 03 แนวคิดเชิงวัตถุ และการโปรแกรม เชิงวัตถุใน Objective-C
บทที่ 04 วัตถุพื้นฐาน (Foundation Objects)
บทที่ 05 การออกแบบโปรแกรมแบบแยกสังขาร
บทที่ 06 ชำแหละการทำงานของ iOS App และรู้จักกับ Delegate
บทที่ 07 หาตำแหน่ง แสดงแผนที่ด้วย Core Location และ MapKit
บทที่ 08 UIKit พระเอกสำหรับส่วนติดต่อกับผู้ใช้
บทที่ 09 เดินทางภายในส่วนต่างๆ ของ App ด้วย Navigation
บทที่ 10 ทำ App หลายหน้าด้วย Tab Bar Controller
บทที่ 11 ระบบไฟล์และการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ไฟล์
บทที่ 12 ฐานข้อมูล SQLite
บทที่ 13 ระบบจัดการข้อมูล Core Data
บทที่ 14 เก็บรายละเอียด เรื่องคอขาดบาดตายที่หลายคนมองข้าม
บทที่ 15 เอา App ลงเครื่องและส่ง App ขึ้นไปยัง App Store
บทที่ 16 เส้นทางข้างหน้า