คู่มือเขียนแอพ Windows Phone สำหรับผู้เริ่มต้น

ผู้เขียน : ดร. จักรชัย โสอินทร์ และคณ
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 232 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำตลอดทั้งเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 แนะนำการเขียนโปรแกรมWindows Phone 7
บทที่ 02 การติดตั้งเครื่องมือสำหรัพัฒนาโปรแกรม Window
บทที่ 03 เริ่มต้นกับการเขียนโปรแกรม Hello World
บทที่ 04 การพัฒนาโปรแกรมนำทางบนหน้าจอ (Page Navigation)
บทที่ 05 การใช้งานทิศทางหน้าจอโทรศัพท์ (Screen Orientation)
บทที่ 06 การใช้้้้งานแผนที่ Bing Maps
บทที่ 07 การใช้งานไมโครโฟน (Microphone)
บทที่ 08 การจัดการวิดีโอ (Video Management)
บทที่ 09 การเรียกใช้งานบริการผ่านเว็บ (Web Services)
บทที่ 10 การใช้งานหน่วยสำรองข้อมูล (Isolated Storage)
บทที่ 11 การใช้งานเซ็นเซอร์ความเร่ง (Accelerometer Sensor)
บทที่ 12 การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ เครือข่ายด้วยซ็อคเก็ต
บทที่ 13 การใช้งานฐานข้อมูลด้วย LINQ
บทที่ 14 การใช้งานโปรแกรมบนเครื่องโทรศัพท์ Windows Phone 7
บทที่ 15 การเขียนเกมส์อย่างง่ายด้วย XNA Framework
บทที่ 16 ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ของโทรศัพท์ Windows Phone 7

ดาวน์โหลด