คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด:  17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 424 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: เมษายน 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ  พร้อม DVD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01 รู้จักกับแอนดรอยด์
บทที่ 02 การติดตั้ง เครื่องมือพัฒนา
บทที่ 03 สร้างแอพแรกของคุณ
บทที่ 04 พื้นฐานการพัฒนา Android Application
บทที่ 05 การออกแบบ UI  และจัดการกับอีเวนต์
บทที่ 06 เริ่มต้นสร้างเกมซูโดกุ
บทที่ 07 เพิ่มเติมหน้าจอต่างๆ
บทที่ 08 การวาดกราฟิก 2 มิติ
บทที่ 09 เพิ่มชีวิตชีวาด้วยมัลติมีเดีย
บทที่ 10 การบันทึกข้อมูลเก็บไว้
บทที่ 11 การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
บทที่ 12 GPS, แผนที่ และเซ็นเซอร์ต่างๆ
บทที่ 13 จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล SQLite
บทที่ 14 การรองรับมัลติทัช (Multi-Touch)
บทที่ 15  Service และ Broadcast Receiver
บทที่ 16 Widget และ Live Wallpaper
บทที่ 17 การเชื่อมต่อ Facebook
บทที่ 18 การจัดเตรียม APK และเผยแพร่แอพของคุณ
ภาคผนวก A พื้นฐานจาวา สำหรับ การพัฒนาแอพแอนดรอยด์
ภาคผนวก B ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีแก้ไข