คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ดปรับปรุงใหม่

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ราคา 299 บาท

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 472 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2557
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ ขาวดำ
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

เนื้อหาย่อ

รวมโค้ดตัวอย่างจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาดัดแปลงให้ดูเรียบง่าย เพิ่มคำอธิบายและภาพประกอบให้เข้าใจง่ายที่สุด โดยมุ่งหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่แค่เพียงโค้ดสำเร็จรูปที่นำไปใช้งานได้จริงเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้หลักการต่างๆ ในการเขียนแอพ Android และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเองได้ เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง Toast, notification, Dialog, Activity, Fragment, UI Navigation, Menu, ActionBar, ListView, ListActivity, โทรศัพท์, SMS, เน็ตเวิร์ก, กล้อง, รูปภาพ, เสียง, วิดีโอ, กราฟิก, แอนิเมชั่น, แผนที่ล GPS, Preference, ไฟล์, ฐานข้อมูล SQLite และ MySQL เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำโปรเจ็ค และนักพัฒนา Android ทั่วไป ตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพ

สารบัญ

บทที่ 01  Toast และ Activity
บทที่ 02 Dialog และ Notification
บทที่ 03  Menu และ Action Bar
บทที่ 04 ListView, ListActivity  และ Spinner
บทที่ 05 การทำงานกับรูปภาพ
บทที่ 06 โทรศัพท์ และ SMS
บทที่ 07  การติดต่อเน็ตเวิร์ก
บทที่ 08 การทำงานกับกล้อง
บทที่ 09 เสียงและวิดีโอ
บทที่ 10 Graphics และ Animation
บทที่ 11  แผนที่ และตำแหน่งของผู้ใช้
บทที่ 12  Preference, ไฟล์ และฐานข้อมูล
บทที่ 13 Fragment และ UI Navigation