คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด

ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ประเภทหนังสือ: สมาร์ทโฟน / แท็บเล็ต|ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22  ซม.
จำนวนหน้า: 432 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2556
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ขาวดำ
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับสูง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

บทที่ 01  Toast และ Activity
บทที่ 02 Dialog และ Notification
บทที่ 03  Menu และ Action Bar
บทที่ 04 ListView, ListActivity  และ Spinner
บทที่ 05 การทำงานกับรูปภาพ
บทที่ 06 โทรศัพท์ และ SMS
บทที่ 07  การติดต่อเน็ตเวิร์ก
บทที่ 08 การทำงานกับกล้อง
บทที่ 09 เสียงและวิดีโอ
บทที่ 10 Graphics และ Animation
บทที่ 11  แผนที่ และตำแหน่งของผู้ใช้
บทที่ 12  Preference, ไฟล์ และฐานข้อมูล

ดาวน์โหลด

คู่มือเขียนแอพ Android ฉบับรวมโค้ด