คู่มือสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 16.51*19.05  ซม.
จำนวนหน้า: 540 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: มีนาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี ตลอดทั้งเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาย่อ

หนังสือเล่มนี้สอนการออกแบบและวางแผนก่อนสร้างเว็บไซต์ ด้วย Dreamweaver CS5 รวมไปถึงการแต่งภาพด้วย Photoshop CS5 เบื้องต้น วิธีการเสริมลูกเล่นเว็บให้น่าสนใจด้วยเพลง, วิดีโอ และ JavaScript

สารบัญ