คาฮอง เล่นง่ายได้อีก

ผู้เขียน : วารุณี ดาวประทีป
ประเภทหนังสือ: ทั่วๆไป / อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*21  ซม.
จำนวนหน้า: 152 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี สลับ 2 สี  พร้อม DVD 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ
Chapter 1 รู้จัก  Cajon
Chapter 2 Cajon ประเภทต่าง ๆ
Chapter 4 ปรับตั้งเสียง Cajon
Chapter 5 ท่านั่งและวิธีตี Cajon
Chapter 6 การนับจังหวะเบื้องต้น
Chapter 7 แบบฝึกหัด