กาญจน์ (นะจ๊ะ) บุรี

ผู้เขียน : ฆโนทัย ชัยอัจฉรา
ประเภทหนังสือ: ท่องเที่ยว(DPlus Guide)

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 14.6*21 ซม.
จำนวนหน้า: 208 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1: มิถุนายน 2555
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี พร้อมแถมแผนที่
ระดับความยากง่าย: ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

Part 1 ชม ชิม พัก ช้อป อำเภอเมืองกาญจนบุรี
-ชม
-ชิม
-พัก
-ช้อป
-เทคนิคการถ่ายภาพ
Part 2 ชม ชิม พัก ช้อป อำเภอท่าม่วง
-ชม
-พัก
-ช้อป
-เทคนิคการถ่ายภาพ
Part 3 ชม ชิม พัก ช้อป อำเภอไทรโยค
-ชม
-ชิม
-พัก
-ช้อป
-เทคนิคการถ่ายภาพ
Part 4 ชม ชิม พัก ช้อป อำเภอศรีสวัสดิ์
-ชม
-ชิม
-พัก
-เทคนิคการถ่ายภาพ
Part 5 ชม ชิม พัก ช้อป อำเภอทองผาภูมิ
-ชม
-ชิม
-พัก
-เทคนิคการถ่ายภาพ
Part 6 ชม ชิม พัก ช้อป อำเภอสังขละบุรี
-ชม
-ชิม
-พัก
-เทคนิคการถ่ายภาพ