ข้อมูลผู้แต่ง

 ภาสกร พาเจริญอีเมล์:  pasakorn@provision.co.thประวัตินักเขียน

ภาสกร พาเจริญ
จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความสนใจในงานทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  ในส่วนของคอมพิวเตอร์นั้น ได้ศึกษา หาความรู้และสั่งสมประสบการณ์มานานหลายปี  ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  มีผลงานในการเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่ม เช่น "คู่มือช่างคอมพิวเตอร์ 2006/2007/2008/2009 ฉบับสมบูรณ์", "ผ่าคอมพิวเตอร์ 2005", "มือใหม่ล้างเครื่องลง Windows และโปรแกรมอื่นๆ" และ "มือใหม่หัดเป็นช่างคอมพิวเตอร์ 2007"

ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการ บริษัท โปรวิัชั่น จำกัด