ข้อมูลผู้แต่ง

 บุญญาดา ช้อนขุนทดอีเมล์:  bunyada@provision.co.thประวัติผู้เขียน

บุญญาดา  ช้อนขุนทด

   จบการศึกาษระดับปริญญาตรีทางด้านระบบสารสนเทศ (Information System)จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล แต่ด้วยใจรักงานทางด้านศิลปะการวาดภาพและแอนิเมชั่น บวกกับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงหันมาำทำการศึกษาโปรแกรมทางด้านกราฟิกอย่างจริงจัง  โดยมีผลงานเขียนหนังสือ คู่มือ Illustrator CS, อินไซท์ Illustrator CS2 และ อินไซท์ Flash 8 ของโปรวิชั่น