รถไฟฟ้า EV 101

สำนักพิมพ์: Provision                            ผู้เขียน: เฉลิมพล สัตยาวุฒิพงศ์

หมวดหมู่ วิทยาการและเทคโนโลยี       ราคา:  345  บาท

เนื้อหาโดยย่อ

ปัจจุบันผู้ใช้รถยนต์ มีความตื่นตัวสนใจเทคโนโลยีของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ท้ังรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนๆ (Battery EV หรือ BEV) และรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าร่วมกับเครื่องยนต์ ที่เรียกว่ารถ Hybrid (HEV) และ Plug-in Hybrid (PHEV) หนังสือเล่มนี้จะช่วยตอบคําถามของผู้บริโภคทั่วไปว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้านั้นทํางานอย่างไร มีข้อดีข้อเสีย หรือข้อพิจารณาในการเลือกซื้อเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับลักษณะการเดินทางหรือการใช้งานของแต่ละคน รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือควรทราบ เช่น การติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้าน การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อการชาร์จรถไฟฟ้า การใช้สถานีชาร์จของเครือข่ายต่างๆ และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง

สารบัญ

Intro : เรื่องต้องรู้ของรถไฟฟ้า

บทที่ 01 : Timeline ของรถยนต์ไฟฟ้า

บทที่ 02 : ประเภทต่าง ๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า

บทที่ 03 : เทคโนโลยีของรถยนต์ Hybrid

บทที่ 04 : เทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้า BEV

บทที่ 05 : แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า

บทที่ 06 : เทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

บทที่ 07 : เตรียมการก่อนใช้รถยนต์ไฟฟ้า

บทที่ 08 : คุ้มมั้ย? รถยนต์ไฟฟ้า

ภาคผนวก ก : ประสบการณ์ลองขับรถไฟฟ้าสารพัดรุ่น

ภาคผนวก ข : แรกสัมผัส ORA Good Cat แมวไฟฟ้าของขาซิ่ง

ภาคผนวก ค : ประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ E-Power

ภาคผนวก ง : การนำโซลาร์เซลล์มาใช้กับรถไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้า 

ISBN: 978-616-204-809-8             ขนาด:  14.5*21 ซม.
จำนวนหน้า:  256 หน้า                       ลักษณะพิเศษ: สี่สี
พิมพ์ครั้งที่: 1                                      เดือน/ปี ที่พิมพ์: มิ.ย. 65