รวมโปรแกรมกราฟิก

ผู้เขียน: วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ , อิสริยา ตัณฑพานิชกุล , สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอื้อม , พรรณธิพา บ่มกลาง , นวอร แจ่มขำ


ประเภทหนังสือ: 
 ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

ปกติราคา  325 บาท

 

รายละเอียดสินค้า

ISBN: 978-616-204-787-9

ขนาด:  17*23 ซม.
จำนวนหน้า:  336 หน้า
ลักษณะพิเศษ: สีสี่
พิมพ์ครั้งที่  มี.ค. 64

เนื้อหาโดยย่อ
ครอบคลุมเนื้อหาที่นักเรียน นักศึกษา นักออกแบบกราฟิกและผู้สนใจควรรู้ ในการใช้งานโปรแกรมกราฟิกต่างๆ อย่างมืออาชีพ ทั้งการปรับแต่ง/ตัดต่อรูปภาพด้วย Photoshop, การออกแบบและวาดภาพเวคเตอร์ด้วย Illustrator การจัดวางงานกราฟิกด้วย InDesign รวมไปถึงการตรวจสอบ/แก้ไขไฟล์ผลลัพธ์ PDF ด้วย Acrobat

สารบัญ

INTRO เริ่มต้นกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
Part 1 Photoshop
บทที่ 1 พื้นฐานการใช้งาน Photoshop
บทที่ 2 การปรับขนาด และรูปทรงภาพ
บทที่ 3 การเลือกและการลบพื้นที่ภาพ
บทที่ 4 ซ้อนและปรับแต่งภาพด้วยเลเยอร์
บทที่ 5 การเลือกและระบายสีภาพ
บทที่ 6 ตกแต่งและรีทัชภาพ
บทที่ 7 วาดภาพเวคเตอร์และใช้งานตัวอักษร
บทที่ 8 ปรับแต่งสีและแสงเงาภาพ
บทที่ 9 สร้างเอฟเฟ็คต์พิเศษด้วยฟิลเตอร์
Part 2 Illustrator
บทที่ 10 พื้นฐานการใช้งาน Illustrator
บทที่ 11 วาดภาพเวคเตอร์
บทที่ 12  แต่งแต้มสีสันให้กับภาพ
บทที่ 13  จัดการกับออบเจ็ค
บทที่ 14  ปรับแต่งดัดแปลงรูปทรงออบเจ็ค
บทที่ 15 การใช้งาน Brush,Symbol และตัวอักษร
Part 3 InDesign
บทที่ 16 พื้นฐานการใช้งานInDesign
บทที่ 17 การใช้งานตัวอักษร
บทที่ 18 การทำˆงานกับออบเจ็คและรูปภาพ
บทที่ 19 การใช้หน้า Master Page
บทที่ 20 การตรวจสอบ และเอ็กซ์พอร์ตไฟล์
Part 4 Acrobat
บทที่ 21 การจัดการและ ปรับแต่งไฟล์ PDF

Authors