เปิดร้านให้รวยด้วย Facebook

Provision จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “เปิดร้านให้รวยด้วย Facebook” โดยมีคุณภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์ บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าออนไลน์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่บริษัท โปรวิชั่น จำกัด