คู่มือ Windows7 และ Office 2010 ฉบับสมบูรณ์

ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: ไอทีและอีคอมเมิร์ซ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 792 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: เมษายน 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย:  บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาย่อ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่ผู้ใช้มือใหม่ควรรู้ ทั้งวิธีใช้งาน Windows 7 ไปจนถึงการใช้งานโปรแกรมชุด Office 2010 ทั้ง Word, Excel, PowerPoint, Access และ Outlook งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน ไปจนถึงใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ

สารบัญ

PART 1 WINDOS 7

PART 2 OFFICE 2010

PART 3 WORD 2010

PART 4 EXCEL 2010

PART 5 POWERPOINT 2010

PART 6 ACCESS  2010

PART 7 OUTLOOK  2010