คู่มือเขียนแผ่น CD/DVD ด้วย Nero 7.X และโปรแกรมอื่นๆ


ISBN: 978-974-9741-41-2
ผู้เขียน : จินตวีร์ พันธ์แก้ว
ประเภทหนังสือ: โปรแกรมทั่วไป, ยูทิลิตี้

219.00 บ. (ส่วนลด 50%)
ราคาสุทธิ 109.50 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด: 17x22 ซม.
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
 พร้อม CD 1 แผ่น (วีดีโอสอนการใช้งาน)
ระดับความยากง่าย: ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีทำงานกับแผ่น CD/DVD ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีดีรอมเก็บข้อมูล, ซีดีเพลง (ทั้ง Audio CD, MP3 หรือจะเป็นฟอร์แมตอื่นก็ตาม), Video CD (VCD), แผ่น DVD และอื่นๆ อีกมาก,วิธีก๊อปปี้แผ่น, สร้างแผ่นภาพยนตร์เอง, แปลงแผ่นหนัง DVD 9 มาลงแผ่น DVD 5, ทำแผ่นสไลด์โชวร์จากภาพที่มีอยู่, แบ๊คอัพข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยจะแบ่งตามฟังก์ชั่นการทำงานของโปรแกรม Nero StartSmart

 

สารบัญ   
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


รู้จักเทคโนโลยีของ CD และ DVD
หลักการทำงานของไดรว์ CD และ DVD
รูปแบบต่างๆของแผ่น CD
แผ่น CD แบบเขียนได้ต่างกับ CD ธรรมดาอย่างไร ?
ประเภทของแผ่น CD แบบเขียนได้
แผ่น CD-R (CD-Recordable)
แผ่น Mini CD
แผ่น CD Card
แผ่น CD-RW (CD-Rewritable)
วิธีจัดเก็บข้อมูลในแผ่น CD และ DVD แบบเขียนได้
Disc-At-Once
Track-At-Once
Session-At-Once
Packet-Writing
ใช้แผ่น CD หรือ DVD แทนฟล็อปปี้ดิสก์
โครงสร้างไฟล์ในแผ่น CD และ DVD
ISO 9660
UDF (Universal Disc Format)
ไดรว์เขียนแผ่น CD (CD-R / CD-RW Drive)
ไดรว์ CD-R/CD-RW
ความเร็วในการเขียนแผ่น CD
ป้องกันเขียนแผ่นเสียเพราะบัฟเฟอร์ว่าง (Buffer Underrun Protection)
ขนาดของบัฟเฟอร์กับการเขียนแผ่น
เทคโนโลยีป้องกัน Buffer Underrun
รู้จักกับแผ่น DVD
DVD-5 กับ DVD-9
รูปแบบของการบันทึกข้อมูลในแผ่น DVD
DVD-Audio
DVD-Video
การแบ่งโซน (Region) ของ DVD-Video
การล็อคโซนของไดรว์ DVD ในเครื่องคอมพิวเตอร์
วิธีแก้ไขการล็อคโซนของไดรว์ DVD
ประเภทของแผ่น DVD แบบเขียนได้
DVD-RW, DVD-R และ DVD-R DL
DVD+RW, DVD+R และ DVD+R DL
DVD-RAM
แผ่น MiniDVD
ชนิดของไดรว์เขียน DVD
-RW หรือ +RW ก็ไม่สำคัญ
Internal หรือ External
DVD DL (Dual-Layer หรือ Double Layer)
ความเร็วในการเขียนแผ่น DVD
รู้จักกับ Blu-ray และ HD-DVD
Blu-ray Disc (BD) และ HD-DVD
ไดรว์ Blu-ray และ HD-DVD
เขียนลวดลายบนแผ่นด้วย LightScribe
การเลือกซื้อแผ่น CD และ DVD เพื่อใช้บันทึกข้อมูล
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อแผ่น
เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้เขียนแผ่น CD/DVD
เครื่องคอมพิวเตอร์
โปรแกรมที่ใช้เขียนแผ่น CD/DVD
โปรแกรม Utility อื่นๆ

รู้จักกับ Nero Burning ROM, Nero Express และ Nero StartSmart
ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Nero
ขั้นตอนการดาวน์โหลด
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
แพ็กเกจของโปรแกรม
ความต้องการของระบบ

การเรียกใช้งาน
สลับโหมดการทำงานของ Nero StartSmart
เปิดเมนูของ Nero StartSmart
กลุ่มการใช้งานต่างๆใน Nero StartSmart
Favorites (กลุ่มคำสั่งที่ใช้บ่อย)
Data (ข้อมูล)
Audio (ออดิโอ)
Photo and Video (ภาพถ่ายและวิดีโอ)
Backup (แบ็คอัพ)
Extras (พิเศษ)
กลุ่มการใช้งานของไอคอน Blu-ray
ปรับแต่ง Nero StartSmart
ปรับค่าในแท็บทั่วไป
ออกจากโปรแกรม Nero StartSmart

เขียนแผ่น CD/DVD ข้อมูลด้วย Nero Express
วิธีที่ 1 : เขียนข้อมูลแบบปิดแผ่นไปเลย (ไม่มีมัลติเซสชั่น)
วิธีที่ 2 : เขียนแผ่น CD/DVD แบบหลายเซสชั่น
การเขียนเปิดแผ่นครั้งแรก
เขียนต่อแผ่น (Continue Multisession disc)
บันทึกโปรเจ็คที่สร้างไว้ (File Compilation)
เรียกใช้ไฟล์โปรเจ็คที่บันทึกไว้
กลุ่มการทำงานในโปรแกรม Nero Express
กลุ่ม Data (ข้อมูล)
กลุ่ม Music (ดนตรี)
กลุ่ม Videos/Pictures (วิดีโอ/รูปภาพ)
กลุ่ม Image, Project, Copy (อิมเมจ, โปรเจ็ค, คัดลอก)
กำหนดออปชั่นเพิ่มเติม
แท็บ Compilation
แท็บ Cache
แท็บ Language
แท็บ Sounds
แท็บ Audio
แท็บ Expert Features
แท็บ Database
แท็บ Ultrabuffer
แท็บ Misc
เขียนแผ่น CD/DVD ข้อมูลด้วย Nero Burning ROM
เขียนข้อมูลแบบหลายเซสชั่น (Multisession disc)
เขียนข้อมูลแบบปิดแผ่น (ไม่มีมัลติเซสชั่น)
บันทึกชุดไฟล์ที่สร้างไว้ (File Compilation)
เรียกใช้ชุดไฟล์ที่บันทึกไว้
เขียนแผ่น CD/DVD ในฟอร์แมตอื่นๆ
รายละเอียดของแท็บต่างๆในโปรแกรม Nero Burning ROM
ไอคอน CD-ROM (ISO)
ไอคอน Audio-CD
ไอคอน CD EXTRA
ไอคอน CD Copy
ไอคอน Video CD
ไอคอน Super Video CD
ไอคอน CD-ROM (Boot)
ไอคอน CD-ROM (UDF)

เขียน CD ที่มีเพลงรวมกับข้อมูล (CD Extra)
เพิ่มไฟล์เพลง
เพิ่มไฟล์ข้อมูล
เขียนแผ่น CD โหมดผสม (Mixed Mode CD)
เขียนแผ่นซีดีที่บู๊ตเครื่องได้ (Bootable CD)
สร้างแผ่นบู๊ตของ Windows XP
ขั้นตอนการเขียนแผ่น CD ให้บู๊ตได้
ปรับค่า BIOS เพื่อให้อ่านไดรว์ซีดีก่อน
สร้างแผ่นข้อมูลแบบ UDF
สร้างแผ่นข้อมูลแบบ UDF/ISO

เขียนแผ่นซีดีเพลง (Audio CD)
สร้างแผ่นซีดีเพลงจากไฟล์ในเครื่อง
สร้างแผ่นซีดีเพลงจากไฟล์ในแผ่นซีดีเพลงโดยตรง
ปรับแต่งเสียงเพลงที่บันทึก
แปลงไฟล์จากแผ่นซีดีเพลง (Audio CD) เป็น MP4
แปลงไฟล์เพลงจากแผ่นซีดีเพลง (Audio CD) เป็นฟอร์แมตต่างๆ
แปลงเป็น WMA (Windows Media Audio)
แปลงเป็น MP3
แปลงไฟล์เพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นฟอร์แมตต่างๆ
สร้างแผ่นเพลง MP3, MP4 หรือ WMA จากไฟล์เพลงในเครื่อง
สร้างและแก้ไขฐานข้อมูลรายชื่อเพลง CD Database
โหลดข้อมูลอัลบั้มจากอินเทอร์เน็ต
สร้างฐานข้อมูลเพลง
แก้ไขข้อมูลอัลบั้มเพลง

หน้าต่างการทำงานใน Nero WaveEditor
นำไฟล์เสียงเข้ามาใช้งาน
อัดเสียงจากไมโครโฟน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดเสียง
การเตรียมอุปกรณ์
ปรับระดับสัญญาณเสียงที่จะบันทึก
เริ่มต้นบันทึกเสียง
ตัดต่อเสียง
ตัดช่วงเพลงส่วนที่ต้องการ
เพิ่มเพลงที่ตัดใส่เพลงใหม่
แก้ไขและปรับแต่งเสียง
สร้างเสียงเงียบ (Mute)
ปรับความเบา/ดังของเสียง (Volume Change)
ปรับเสียงให้ดังใกล้เคียงกัน (Normalize)
เร่งและลดความดังของเสียงด้วย Fade In และ Fade Out
บันทึกไฟล์เสียงเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว
เพิ่มลูกเล่นของเสียง (เรียกรวมๆว่า Effect)

รู้จักกับโปรแกรม Nero SoundTrax
เปิดใช้งานโปรแกรม Nero SoundTrax
หน้าจอการทำงานใน Nero SoundTrax
นำไฟล์เพลงเข้ามาใช้งาน
เพิ่มไฟล์เพลงเข้ามาใช้งานอีก
บันทึกไฟล์เพลง
บันทึกเป็นไฟล์โปรเจ็ค
เล่นเพลงซ้อนเพลง
กำหนดช่องว่างระหว่างเพลง
ปรับแต่งช่วงเปลี่ยนระหว่างเพลง (Crossfade)
กำหนดประเภทของ Crossfade
กำหนดความเร็วของจังหวะเพลง (Tempo) ภายใน Crossfade
ปรับแต่งเสียงเพลง
อัดเสียงของเทปคาสเส็ตต์จากเครื่องเล่นเทป
อุปกรณ์ที่ใช้ในการอัดเสียง
การเตรียมอุปกรณ์
ปรับระดับสัญญาณเสียงที่จะบันทึก
เริ่มต้นอัดเสียง
อัดเสียงเพลงที่มาจากแผ่นเสียง
เขียนโปรเจ็คที่สร้างขึ้นลงแผ่น CD ด้วย Nero SoundTrax
สร้างแทรคเสียงใหม่ด้วย Nero SoundBox
มิกซ์เสียงด้วย Nero ScratchBox
รายละเอียดของการปรับแต่ง

ตัดต่อวิดีโอด้วย Nero Vision
ระบบของกล้องวิดีโอที่ถ่ายโอนวิดีโอได้
อุปกรณ์ถ่ายโอนวิดีโอ
เชื่อมต่อกล้องวิดีโอเข้ากับคอมพิวเตอร์
จับภาพจากกล้องวิดีโอ
สร้างภาพยนตร์
ส่วนประกอบในหน้าต่างโปรแกรม
ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ

สร้างแผ่น VCD (Video CD) จากไฟล์วิดีโอ
นำไฟล์วิดีโอเข้ามาใช้งาน
ออกแบบหน้าเมนู
เขียนแผ่น VCD
ปรับแต่งหน้าเมนู
แท็บ Layout
แท็บ Background
แท็บ Buttons
แท็บ Font
แท็บ Header/Footer Text
แท็บ Shadow
แท็บ Automatization
แปลงหนังจากแผ่น DVD ลง VCD
การใช้เครื่องมือตัดไฟล์วิดีโอ
สร้าง Super VCD (SVCD)
สร้าง miniDVD
กำหนดออปชั่นวิดีโอของ VCD, SVCD และ DVD
VCD (Video CD)
SVCD
DVD
ทำแผ่นรวมเพลงคาราโอเกะ
แผ่น VCD คาราโอเกะ
แผ่น DVD คาราโอเกะ
สร้าง VCD Slideshow
นำรูปภาพเข้ามาใช้งาน
จัดการรูปภาพ
กำหนดทรานซิชั่น (Transition) ให้กับรูปภาพ
ใส่ดนตรีประกอบ
สร้างหน้าเมนูให้มีสไลด์โชว์แบบหลายชุดให้เลือก
ออกแบบหน้าเมนู
ทดสอบหน้าเมนู
สร้าง Super VCD Slideshow (SVCD Slideshow)
สร้าง DVD สไลด์โชว์

ก๊อปปี้ข้อมูลจากแผ่นหนัง DVD-9 มาลงแผ่น DVD-5 ด้วย Nero Recode
ขั้นตอนการเขียนแผ่น
ออปชั่นของข้อมูลหนัง
แปลงไฟล์จากแผ่นหนัง DVD ให้เป็น MPEG-4 ด้วย Nero Recode
สร้างแผ่น DVD-Video ด้วย Nero Vision
สร้างแผ่น DVD-Video จากไฟล์วิดีโอของคุณเอง
รวม VCD หลายๆแผ่นเป็น DVD แผ่นเดียว
สร้างหรือดัดแปลง DVD+VR
เพิ่มไฟล์วิดีโอลงในแผ่น DVD+VR
สร้างแผ่น DVD+VR โดยการจับภาพจากกล้องวิดีโอ
เบิร์น DVD-Video ไฟล์

ก๊อปปี้แผ่น CD ด้วยไดรว์ 2 ตัว
Nero Express
Nero Burning ROM
ก๊อปปี้แผ่น CD ด้วยไดรว์เพียงตัวเดียว
Nero Express
Nero Burning ROM
ก๊อปปี้แผ่นโดยการสร้างอิมเมจไฟล์แล้วค่อยเขียนลงแผ่น
เขียนอิมเมจไฟล์
เขียนอิมเมจไฟล์ลงแผ่นดิสก์
ก๊อปปี้ทั้งหมดของ DVD-Video
ก๊อปปี้ไฟล์วิดีโอจากแผ่น DVD หลายๆแผ่นมาลง DVD แผ่นเดียว
ก๊อปปี้ไฟล์วิดีโอใน DVD ไปยัง CD

สร้างแบ็คอัพ (Backup)
ทำแบ็คอัพไฟล์ข้อมูล
สร้างตัวกรอง (filter)
เริ่มการแบ็คอัพ
ทำแบ็คอัพทั้งไดรว์หรือพาร์ติชั่น
กู้แบ็คอัพคืน (Restore)
กู้คืนไฟล์ข้อมูล
กู้คืนทั้งไดรว์หรือพาร์ติชั่น
ตารางเวลาแบ็คอัพ (ตั้งเวลาในการแบ็คอัพข้อมูลอัตโนมัติ)

ดูข้อมูลระบบ (Nero InfoTool)
ทดสอบไดรว์ (Nero CD?DVD Speed)
ทดสอบประสิทธิภาพ (แท็บ Benchmark)
แสดงข้อมูลของแผ่น CD/DVD (แท็บ Disc Info)
ทดสอบไดรว์ด้วยการสร้างแผ่นข้อมูล (แท็บ Create Disc)
ตรวจสอบคุณภาพของแผ่น CD/DVD (แท็บ Disc Quality)
หาจุดบกพร่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลบนแผ่น CD/DVD (ScanDisc)
ลบข้อมูลภายในแผ่น CD-RW/DVD(RW
ควบคุมความเร็วไดรว์ (Nero DriveSpeed)
กำหนดสิทธิ์ในการเขียนแผ่นด้วย Nero BurnRights
ติดตั้ง ถอดถอน และอัพเดทโปรแกรมด้วย Nero ProductSetup
อัพเดทผลิตภัณฑ์ Nero
เพิ่ม/เปลี่ยนภาษาให้กับทุกโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรมในชุด Nero เพิ่ม
เพิ่ม/ลบ Serial Number
ดูข้อมูลดิสก์ (Disc Info)
สร้างไดรว์จำลองเพื่อเม้าท์ไฟล์อิมเมจด้วย Nero ImageDive
เปิดการจำลองไดรว์ครั้งแรก
เม้าท์ (Mount) ไฟล์อิมเมจ
เปิดไฟล์โปรเจ็ค (Open Projects) ที่สร้างไว้
เปิดดูไฟล์มีเดียที่รวบรวมไว้

ส่วนประกอบต่างๆของปก CD
การออกแบบปก CD
เครื่องมือในการปรับแต่ง
ปรับแต่งปกหน้า CD (Booklet)
ออกแบบปกด้านใน (Booklet (Rear))
ออกแบบปกหลังและสันของกล่องซีดี (Inlay)
ออกแบบลวดลายบนตัวแผ่น (Disc)
การออกแบบปก DVD
ส่วนประกอบต่างๆของปก DVD
ขั้นตอนการออกแบบปก DVD
สั่งพิมพ์ปก CD หรือ DVD
แท็บ General
แท็บ Properties
แท็บ Elements

การตั้งค่าใน Nero Home
ตั้งค่าพื้นฐาน (Easy Setup)
ตั้งค่าทั่วไป (General)
ตั้งค่าหน้าจอโปรแกรม (Appearance)
ตั้งค่าการรับสัญญาณทีวีและวิทยุ (TV and Radio)
ตั้งค่าการทำงานของรูปภาพ เพลง และวิดีโอ (Photos, Music and Video)
ตั้งค่าการเขียนแผ่น (Burning)
เรียกดูไฟล์ด้วย Nero Home
ฟังเพลงด้วย Nero Home
ดูรูปภาพด้วย Nero Home
จัดเก็บไฟล์ใน Nero Home
ค้นหาไฟล์ใน Nero Home
ดูรายการโทรทัศน์ผ่าน Nero Home
เปิดดูรายการโทรทัศน์ครั้งต่อไป
บันทึกรายการทีวี

การเล่นไฟล์เพลงและไฟล์วิดีโอ
เปิดเล่นไฟล์จากแผ่น
เปิดเล่นไฟล์ผ่านโฟลเดอร์
เปิดไฟล์ DivX ด้วย Nero ShowTime
รายละเอียดของปุ่มการใช้งาน

ดูรูปภาพฟอร์แมตต่างๆด้วย Nero PhotoSnap Viewer
ปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพด้วย Nero PhotoSnap
ปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพ
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้กับรูปภาพ

แชร์ไฟล์วิดีโอ, เพลง และรูปภาพ
เพิ่มหรือลบโฟลเดอร์ที่แชร์ไฟล์

เปิดการทำงานของโปรแกรม
เพิ่มโฟลเดอร์ใน Nero Scout
ปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม
แท็บ Indexing
แท็บ Files
แท็บ E-mails
แท็บ Internet Services

ค้นหาไฟล์ในเครื่อง (Desktop Search)
ค้นหาจากโปรแกรมบนทาสก์บาร์
ค้นหาโดยเปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Nero Search
ค้นหาเว็บไซท์ (Web Search)
บันทึกการค้นหา (Saved Searches)

การใช้งาน InCD
ฟอร์แมตแผ่นให้ใช้ InCD ได้
ลบฟอร์แมต InCD ให้กลายเป็นแผ่น CD/DVD ธรรมดา
โปรแกรมเสริม InCD Reader
ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

สร้างแผ่น CD/DVD แบบ Autorun
ขั้นตอนการเตรียมไฟล์
ขั้นตอนการเขียนไฟล์ลงแผ่น
เปิดการทำงานของ Autorun ใน Windows
กรณีของ Windows 95/98/Me
กรณีของ Windows XP
เขียนข้อมูลเกินความจุแผ่น CD/DVD (Overburn)
ตรวจสอบการตั้งค่าโอเวอร์เบิร์น
เริ่มต้นเขียนแผ่น CD/DVD เกินความจุ (โอเวอร์เบิร์น)

Support Tools
Info Tools
Clean Tools
ASPI Driver
Nero Ping

ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเพื่อให้ใช้ LightScribe ได้
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม
พิมพ์ลาเบลบนแผ่น CD/DVD
พิมพ์ลาเบลด้วยโปรแกรม Nero Burning ROM
พิมพ์ลาเบลด้วยโปรแกรม Nero Express
พิมพ์ลาเบลด้วยโปรแกรม Nero Cover Designer

เริ่มต้นเขียนแผ่น
เขียนแผ่นด้วยโปรแกรม Nero Burning ROM
เขียนแผ่นด้วยโปรแกรม Nero Express

รู้จักระบบป้องกันการก๊อปปี้ (Copy Protection) ก่อนก๊อปปี้แผ่น
หลักการของระบบการป้องกันการก๊อปปี้ต่างๆ
ระบบป้องกันการก๊อปปี้ชนิดต่างๆ
ระบบป้องกันการก๊อปปี้ในแผ่นหนัง, ซีดีเพลง และแผ่นเกม
การก๊อปปี้แผ่นหนัง DVD
แก้การล็อคโซนของ DVD ให้ดูแผ่นได้ทุกโซน
โปรแกรม DVD Region+CSS Free
โปรแกรม AnyDVD
โปรแกรม DVD Region Killer
จำลองไดรว์ CD/DVD ด้วย DEAMON Tools
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
ก๊อปปี้แผ่น DVD ที่กันการก๊อปปี้ด้วย CloneDVD
รายละเอียดต่างๆในหน้าจอโปรแกรม
ก๊อปปี้แผ่น DVD
ก๊อปปี้แผ่นหนัง DVD ด้วย DVDFab Platinum
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม
ก๊อปปี้แบบ Full Disc
ก๊อปปี้แบบ Main Movie
ก๊อปปี้แบบ Split
ก๊อปปี้แบบ Customize
ก๊อปปี้แบบ Clone
Rip หนังจากแผ่น DVD ด้วย DVD Decrypter
การใช้งานโปรแกรม
ก๊อปปี้หนังและเกมด้วย Alcohol 120%
ก๊อปปี้แผ่นหนัง VCD
ก๊อปปี้แผ่นหนัง DVD
ก๊อปปี้แผ่นเกม PC
ดึงข้อมูลจากแผ่น CD/DVD ด้วย IsoBuster
เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมครั้งแรก
ดึงข้อมูลจากแผ่นที่เสีย
ดึงข้อมูลจากแผ่นหนัง VCD หรือ DVD

แปลงไฟล์วิดีโอและตัดต่อด้วย TMPGEnc
แปลงไฟล์วิดีโอ
ตัดไฟล์วิดีโอ
Rip เสียงจากแผ่น DVD-Video ด้วย DVD Audio Ripper
เริ่มต้น rip เสียง