รวมสูตร&ฟังก์ชั่น และ Macro&VBA Excel 2010


ISBN: 978-616-204-061-0
ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: Microsoft Office

259.00 บ.
สมาชิก 207.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด:                     17*22 ซม.
จำนวนหน้า:              376 หน้า   
พิมพ์ครั้งที่1:             มกราคม 2554
ลักษณะพิเศษ:           พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย:     ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  
ผู้จัดจำหน่าย:             บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


รวบรวมเทคนิคการสร้างสูตรคำนวณตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการคำนวณด้วยฟังก์ชั่นต่างๆของ Microsoft Excel รวมกว่า 300 ฟังก์ชั่น พร้อมตัวอย่างการคำนวณ พร้อมแนะนำการเพิ่มความสามารถในการบันทึกคำสั่งที่ต้องทำงานซ้ำๆด้วยการบันทึกแมโคร (Macro) และเพิ่มศักยภาพให้กับ Excel ให้ใช้งานในระดับมืออาชีพด้วยการเขียนโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) เสริมเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้ศึกษาเป็นแนวทาง เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดกับงานของคุณได้

สารบัญ

** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย

   
สูตรคำนวณ
สูตรคำนวณแบบ Formula
สูตรคำนวณแบบ Function
รูปแบบของสูตรคำนวณ
ตัวดำเนินการ (Operator)
ระดับความสำคัญเครื่องหมายคำนวณ (ลำดับการคำนวณ)
อ้างอิงตำแหน่งเซลในสูตร
การสร้างสูตรคำนวณ
สูตรคำนวณทั่วไป
เลือกเซลมาคำนวณด้วยเมาส์
สูตรคำนวณอัตโนมัติ
สูตรแบบอาร์เรย์
แก้ไขสูตรคำนวณ
ดูผลคำนวณอัตโนมัติ
เลือกแสดงค่าการคำนวณอัตโนมัติ
ใช้ฟังก์ชั่นคำนวณผลอัตโนมัติ
ตัวอย่างฟังก์ชั่นคำนวณแบบต่างๆ
เทคนิคการหาผลรวมแบบรวดเร็ว
ปรับย่อ-ขยายแถบสูตร
การก๊อปปี้สูตรคำนวณ
ก๊อปปี้สูตรด้วยเมาส์
ก๊อปปี้สูตรด้วยแป้นพิมพ์
สร้างสูตรและก๊อปปี้พร้อมกัน
ก๊อปปี้สูตรด้วยคำสั่ง Copy
ก๊อปปี้สูตรข้ามเวิร์กชีต
เลือกพื้นที่คำนวณเอง
ไดอะล็อกบ็อกซ์ Insert Function

การอ้างอิงตำแหน่งเซล
รูปแบบการอ้างอิงเซล
การอ้างอิงแบบอื่นๆ
การใช้ค่าคงที่ตัวเลขในสูตร
การใช้ค่าคงที่แบบข้อความ
การอ้างอิงสามมิติ
ชื่อเซลที่ตั้งไว้
ชื่อเซลจากรูปแบบตาราง (Excel 2007)
เรียกใช้เซลจากการจัดรูปแบบเป็นตาราง (Excel 2007)
ชื่อเซลจากรูปแบบตาราง (Excel 2010)
การลิงค์ภายในเวิร์กชีต (Link Cell)
ลิงค์ระหว่างเวิร์กชีต (Link Worksheet)
เทคนิคการคำนวณข้ามเวิร์กชีต
การอ้างอิงชื่อเซลจากตาราง
ลิงค์ระหว่างเวิร์กบุ๊ค (Link Workbook)
การลิงค์เซลข้ามเวิร์กบุ๊ค
การคำนวณข้ามเวิร์กบุ๊ค
อ้างอิงตารางข้ามเวิร์กบุ๊ค
เปิดเวิร์กบุ๊คที่มีการอ้างอิงแบบลิงค์
ตารางสรุปการอ้างอิงเซลแบบต่างๆ
การแก้ไขการอ้างอิงสูตร
การวางค่าผลลัพธ์แทนที่สูตรใน Excel 2007
การวางค่าผลลัพธ์แทนที่สูตรใน Excel 2010

ตั้งชื่อเซลและกลุ่มเซล
กฎการตั้งชื่อเซล
ตั้งชื่อเซลง่ายๆ ด้วย Name Box
ตั้งชื่อเซลด้วย Define Name
ตั้งชื่อเซลตามหัวคอลัมน์หรือหัวแถว
แก้ไขและลบชื่อเซล
การเรียกใช้ชื่อเซล
เลือกไปทำงานยังพื้นที่ของชื่อเซล
เรียกใช้ชื่อเซลในสูตรคำนวณ
ให้โปรแกรมใส่ชื่อเซล
การตั้งชื่อใน Excel เวอร์ชั่นอื่นๆ
ตั้งชื่อจากช่วงเซลที่เลือก
ตั้งชื่อจากข้อความหัวแถวหรือหัวคอลัมน์
วางชื่อเซลในสูตรคำนวณ
ลบชื่อเซลทิ้ง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาร์เรย์และสูตรอาร์เรย์
กฎการใช้สูตรอาร์เรย์
ประโยชน์ของการใช้สูตรอาร์เรย์
ข้อเสียของการใช้สูตรอาร์เรย์
การสร้างสูตรอาร์เรย์
สร้างสูตรอาร์เรย์แบบเซลเดียว
สูตรอาร์เรย์แบบหลายเซล
สูตรอาร์เรย์แบบชื่อเซล
ข้อผิดพลาดจากการสร้างสูตรแบบอาร์เรย์
ไม่ได้กดคีย์ ctrl+shift+enter
อ้างอิงอาร์เรย์ไม่เท่ากัน
แก้ไขสูตรอาร์เรย์ 59
แก้ไขสูตรอาร์เรย์ผลลัพธ์เซลเดียว
แก้ไขสูตรอาร์เรย์ผลลัพธ์หลายเซล
การขยายสูตรอาร์เรย์
การลบและย้ายสูตรอาร์เรย์
ลบสูตรอาร์เรย์
ย้ายสูตรอาร์เรย์
เปลี่ยนสูตรอาร์เรย์เป็นค่าคงที่
การใช้ค่าคงที่อาร์เรย์
สร้างอาร์เรย์ค่าคงที่แนวนอน
สร้างอาร์เรย์ค่าคงที่แนวตั้ง
การตั้งชื่อค่าคงที่อาร์เรย์
การประยุกต์ใช้งานสูตรอาร์เรย์
หาค่ามากสุดจากอาร์เรย์ตามเงื่อนไข
สร้างสูตรคูณด้วยค่าคงที่ในอาร์เรย์
คำนวณหายอดขายแต่ละปี
เชื่อมข้อความแบบอาร์เรย์
หาเงินเดือนรวมแต่ละแผนก
หาผลรวมค่ามากสุด 3 ค่า        

ความผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Error Message)
ตารางแสดงข้อผิดพลาดต่างๆ
ตรวจสอบสูตรคำนวณ
แสดงข้อผิดพลาด Error Indicator
ตรวจสอบและแก้ไข Error Checking
ตรวจสอบจากปุ่ม Error Checking
ตั้งค่าเกณฑ์การตรวจสอบข้อผิดพลาดของสูตร
การประเมินสูตรทีละขั้น
ตรวจสอบเซลที่อ้างอิงในสูตร
ติดตามหาเซลที่อยู่ในสูตร
ค้นหาสูตรที่อ้างถึงเซลนี้
ยกเลิกการติดตามเซล
แสดงสูตรที่ใช้ในเซล
ตรวจสอบสูตรและผลลัพธ์ของสูตร
เพิ่มเซลเข้าสู่หน้าต่างการตรวจสอบ
กระโดดไปยังเซลที่ตรวจสอบ
ลบเซลออกจากหน้าต่างการติดตาม

รู้จักกับฟังก์ชั่น
ข้อกำหนดการเขียนฟังก์ชั่น
การใส่ฟังก์ชั่น
วิธีที่ 1 พิมพ์ฟังก์ชั่นลงในเซล
วิธีที่ 2 เลือกฟังก์ชั่นจากไลบรารี
วิธีที่ 3 เลือกฟังก์ชั่นจาก Name Box
ประเภทของฟังก์ชั่น
การใส่ค่าอาร์กิวเมนต์
การใส่ค่าอาร์กิวเมนต์
ตัวอย่างการสร้างสูตรฟังก์ชั่น
การใช้ Analysis ToolPak
วิธีเรียกใช้ Analysis ToolPak ใน Excel 2007
วิธีเรียกใช้ Analysis ToolPak ใน Excel
เวอร์ชั่นก่อนหน้า
วิธีเรียกใช้ ToolPak ของ Excel 2010

ฟังก์ชั่นค้นหาและแทนที่ข้อความ
ฟังก์ชั่น FIND
ฟังก์ชั่น REPLACE
ฟังก์ชั่น SEARCH
ฟังก์ชั่น SUBSTITUTE
ฟังก์ชั่นแปลงตัวเลขและข้อความ
ฟังก์ชั่น BAHTTEXT
ฟังก์ชั่น DOLLAR
ฟังก์ชั่น FIXED
ฟังก์ชั่น CHAR
ฟังก์ชั่น LOWER
ฟังก์ชั่น UPPER
ฟังก์ชั่น PROPER
ฟังก์ชั่น VALUE
ฟังก์ชั่น TEXT
ฟังก์ชั่นที่ใช้ดึงตัวอักษรบางส่วนออกจากข้อความ
ฟังก์ชั่น LEFT
ฟังก์ชั่น RIGHT
ฟังก์ชั่น MID
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
ฟังก์ชั่น CLEAN
ฟังก์ชั่น CONCATENATE
ฟังก์ชั่น REPT
ฟังก์ชั่น TRIM
ฟังก์ชั่น LEN
ฟังก์ชั่น T
ฟังก์ชั่น EXACT
การใช้ฟังก์ชั่นร่วมกัน
   
วันที่ของระบบ
วันที่และเวลาใน Excel
การป้อนวันที่แบบเลขสองหลัก
จัดรูปแบบวันที่
ฟังก์ชั่นแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบ
ฟังก์ชั่น NOW
ฟังก์ชั่น TODAY
ฟังก์ชั่นแปลงข้อมูลให้เป็นวันที่
ฟังก์ชั่น DATE
ฟังก์ชั่น DATEVALUE
ฟังก์ชั่น TIME
ฟังก์ชั่น TIMEVALUE
ฟังก์ชั่นหาค่าเกี่ยวกับวันที่และเวลา
ฟังก์ชั่น DAY
ฟังก์ชั่น EDATE
ฟังก์ชั่น WEEKNUM
ฟังก์ชั่น WEEKDAY
ฟังก์ชั่น MONTH
ฟังก์ชั่น EOMONTH
ฟังก์ชั่น YEAR
ฟังก์ชั่น DAYS360
ฟังก์ชั่น SECOND
ฟังก์ชั่น MINUTE
ฟังก์ชั่น HOUR
ฟังก์ชั่น WORKDAY
ฟังก์ชั่น NETWORKDAYS
การประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่น
การเพิ่มวันที่
เพิ่มเดือนไปยังวันที่ต้องการ
เพิ่มจำนวนปีของวันที่
คำนวณเงินจ่ายลูกจ้างรายวัน
       
ฟังก์ชั่นตัวเลขและปัดเศษทศนิยม
ฟังก์ชั่น ROUND
ฟังก์ชั่น ROUNDDOWN
ฟังก์ชั่น ROUNDUP
ฟังก์ชั่น EVEN
ฟังก์ชั่น ODD
ฟังก์ชั่น MROUND
ฟังก์ชั่น INT
ฟังก์ชั่น TRUNC
ฟังก์ชั่น CEILING
ฟังก์ชั่น FLOOR
ฟังก์ชั่นคำนวณค่า
ฟังก์ชั่น SUM
หาผลรวมอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่น SUMIF
ฟังก์ชั่น SUMIFS
ฟังก์ชั่น SUMPRODUCT
ฟังก์ชั่น SUBTOTAL
ฟังก์ชั่น SUMSQ
ฟังก์ชั่น SUMXMY2
ฟังก์ชั่น SUMX2PY2
ฟังก์ชั่น SUMX2MY2
ฟังก์ชั่นส่งกลับค่าของตัวเลขและเครื่องหมาย
ฟังก์ชั่น ABS
ฟังก์ชั่น SIGN
ฟังก์ชั่นคำนวณทางคณิตศาสตร์
ฟังก์ชั่น LOG
ฟังก์ชั่น LOG10
ฟังก์ชั่น MOD
ฟังก์ชั่น CAMBIN
ฟังก์ชั่น EXP
ฟังก์ชั่น FACT
ฟังก์ชั่น SQRT
ฟังก์ชั่น POWER
ฟังก์ชั่น LN
ฟังก์ชั่น RAND
ฟังก์ชั่น ROMAN
ฟังก์ชั่น PRODUCT
ฟังก์ชั่น MDETERM
ฟังก์ชั่น MMULT
ฟังก์ชั่น MINVERSE
ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
ฟังก์ชั่น ACOS
ฟังก์ชั่น ACOSH
ฟังก์ชั่น ASIN
ฟังก์ชั่น ASINH
ฟังก์ชั่น ATAN
ฟังก์ชั่น ATANH
ฟังก์ชั่น PI
ฟังก์ชั่น RADIANS
ฟังก์ชั่น DEGREES
ฟังก์ชั่น TAN
ฟังก์ชั่น TANH
ฟังก์ชั่น COS
ฟังก์ชั่น COSH
ฟังก์ชั่น SIN
ฟังก์ชั่น SINH

ฟังก์ชั่นคำนวณค่าเสื่อมราคา
ฟังก์ชั่น DB
ฟังก์ชั่น DDB
ฟังก์ชั่น SLN
ฟังก์ชั่น SYD
ฟังก์ชั่น VDB
ฟังก์ชั่นคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยและการกู้ยืม
ฟังก์ชั่น PMT
ฟังก์ชั่น PPMT
ฟังก์ชั่น IPMT
ฟังก์ชั่น ISPMT
สร้างตารางเปรียบเทียบหลายๆงวด
ฟังก์ชั่น NPER
ฟังก์ชั่น RATE
ฟังก์ชั่น RECEIVED
ฟังก์ชั่น DISC
คำนวณหามูลค่าเงินปัจจุบันและอนาคต
ฟังก์ชั่น PV
ฟังก์ชั่น FV
ฟังก์ชั่น NPV
ฟังก์ชั่น XNPV
ฟังก์ชั่นหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ฟังก์ชั่น IRR
ฟังก์ชั่น MIRR
ฟังก์ชั่น XIRR
การประยุกต์ใช้งาน
ค้นหาเป้าหมายการชำระเงินด้วย Goal Seek
สร้างตารางเปรียบเทียบการชำระเงินต่องวด
หาจุดคุ้มทุนของการลงทุน
คิดค่าเสื่อมราคารถยนต์

ฟังก์ชั่น IF
การใช้ AND, OR, NOT เปรียบเทียบเงื่อนไข
ฟังก์ชั่น AND
ฟังก์ชั่น OR
ฟังก์ชั่น NOT
ฟังก์ชั่น TRUE
ฟังก์ชั่น FALSE
ฟังก์ชั่น IFERROR
การใช้ IF ซ้อน IF
หาวันพักร้อนจากอายุการทำงาน
ตัดเกรดจากคะแนนผลสอบ
หาผลรวมเงินเดือนสูงสุดตามเงื่อนไข
คิดส่วนลดสินค้าตามเกรด

ฟังก์ชั่นการนับจำนวนข้อมูล
ฟังก์ชั่น COUNT
ฟังก์ชั่น COUNTA
ฟังก์ชั่น COUNTBLANK
ฟังก์ชั่น COUNTIF
ฟังก์ชั่น COUNTIFS
ฟังก์ชั่นหาค่าเฉลี่ยและค่าตัวกลางต่างๆ
ฟังก์ชั่น AVERAGE
ฟังก์ชั่น AVERAGEA
ฟังก์ชั่น AVERAGEIF
ฟังก์ชั่น AVERAGEIFS
ฟังก์ชั่น MEDIAN
ฟังก์ชั่น GEOMEAN
ฟังก์ชั่น HARMEAN
ฟังก์ชั่น MODE
ฟังก์ชั่นจัดลำดับข้อมูล
ฟังก์ชั่น MAX
ฟังก์ชั่น MIN
ฟังก์ชั่น LARGE
ฟังก์ชั่น SMALL
ฟังก์ชั่น RANK
ฟังก์ชั่น PERCENTILE
ฟังก์ชั่น PERCENTRANK
ฟังก์ชั่นวัดการกระจายของข้อมูล
ฟังก์ชั่น VAR
ฟังก์ชั่น VARP
ฟังก์ชั่น COVAR
ฟังก์ชั่น AVEDEV
ฟังก์ชั่น STDEV
ฟังก์ชั่น STDEVA
ฟังก์ชั่น STDEVPA
ฟังก์ชั่นการแจกแจงความน่าจะเป็น
ฟังก์ชั่น BINOMDIST
ฟังก์ชั่น HYPGEOMDIST
ฟังก์ชั่น NORMDIST
ฟังก์ชั่น POISSON
ฟังก์ชั่นวิเคราะห์สมการเชิงเส้นและค่าสหสัมพันธ์
ฟังก์ชั่น FORECAST
ฟังก์ชั่น INTERCEPT
ฟังก์ชั่น CORREL
ฟังก์ชั่น GROWTH
ฟังก์ชั่น SLOPE
ฟังก์ชั่น TREND
ฟังก์ชั่น LINEST
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
ฟังก์ชั่น QUARTILE
ฟังก์ชั่น FREQUENCY
ฟังก์ชั่น PERMUT

ฟังก์ชั่นการตรวจสอบข้อมูล
ฟังก์ชั่น CELL
ฟังก์ชั่น ISERR
ฟังก์ชั่น ISERROR
ฟังก์ชั่น N
ฟังก์ชั่น ISNA
ฟังก์ชั่น ISBLANK
ฟังก์ชั่น ISREF
ฟังก์ชั่น ISNUMBER
ฟังก์ชั่น ISTEXT
ฟังก์ชั่น ISNONTEXT
ฟังก์ชั่น NA
ฟังก์ชั่น ISLOGICAL
ฟังก์ชั่น ISEVEN และ ISODD
ฟังก์ชั่น TYPE
ฟังก์ชั่น ERROR.TYPE
ฟังก์ชั่น INFO
การประยุกต์ใช้งาน
ตรวจสอบตัวเลขและหาผลรวม
ตรวจสอบและค้นหาตัวเลข

ฟังก์ชั่นการอ้างอิงข้อมูล
ฟังก์ชั่น ADDRESS
ฟังก์ชั่น AREAS
ฟังก์ชั่น INDIRECT
ฟังก์ชั่น ROW
ฟังก์ชั่น ROWS
ฟังก์ชั่น COLUMN
ฟังก์ชั่น COLUMNS
ฟังก์ชั่น OFFSET
ฟังก์ชั่น HYPERLINK
ฟังก์ชั่น TRANSPOSE
ฟังก์ชั่นที่ใช้ค้นหาข้อมูล
ฟังก์ชั่น INDEX
ฟังก์ชั่น MATCH
ฟังก์ชั่น CHOOSE
ฟังก์ชั่น LOOKUP
ฟังก์ชั่น VLOOKUP
ฟังก์ชั่น HLOOKUP
ตัวอย่าง : HLOOKUP

จักกับฐานข้อมูลของ Excel
ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล
รูปแบบการใช้ฟังก์ชั่นกลุ่ม Database
ฟังก์ชั่น DSUM
ฟังก์ชั่น DAVERAGE
ฟังก์ชั่น DCOUNT
ฟังก์ชั่น DCOUNTA
ฟังก์ชั่น DMAX
ฟังก์ชั่น DMIN
ฟังก์ชั่น DGET
ฟังก์ชั่น DPRODUCT
ฟังก์ชั่น DSTDEV
ฟังก์ชั่น DSTDEVP
ฟังก์ชั่น DVAR
ฟังก์ชั่น DVARP
กำหนดมากกว่า 1 เงื่อนไข
เงื่อนไขแบบ OR
เงื่อนไขแบบ AND
เงื่อนไขแบบ AND และ OR
       
ตรวจสอบตัวเลขเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
นับรวมหลายรายการ
คิดค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขาย
1 : หาคอมมิชชั่นแรก
2 : หาคอมมิชชั่นรายการที่สอง
3 : หาคอมมิชชั่นรายการที่สาม
4 : รวมคอมมิชชั่นทั้งหมด
กำหนดวันทำงานในโครงการ
1 : สร้างตารางงานเริ่มต้น
2 : หากำหนดเสร็จงานแรก
3 : หาวันที่เริ่มงานที่สอง
4 : หากำหนดเสร็จงานที่สอง
5 : หาวันที่กำหนดเสร็จงาน
6 : หาจำนวนวันทำงานรวม
7 : หาค่าใช้จ่ายแต่ละงาน
8 : รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ
วิเคราะห์ตัวเลข
วิเคราะห์คะแนนสอบ
คำนวณค่าจ้างรายวัน
1 : คำนวณหาค่าจ้างต่อนาที
2 : หาจำนวนชั่วโมงทำงาน
3 : คิดค่าจ้างต่อชั่วโมง
4 : หาจำนวนนาทีทำงาน
5 : คิดค่าจ้างทำงานต่อนาที
6 : คิดค่าจ้างรวม
คิดเงินเดือนและภาษีต่อเดือน
1: คิดเงินประกันสังคม
2: คิดภาษีเงินได้
3: คิดรายได้สุทธิรับต่อเดือน
ออก Slip เงินเดือนพนักงาน
1 : เก็บข้อมูลแยกแต่ละเวิร์กชีต
2 : หาชื่อพนักงาน
3 : หาชื่อตำแหน่งงาน
4 : หาชื่อหน่วยงาน
5 : ดึงเงินเดือนมาแสดง
6 : หักเงินประกันสังคม
7 : คิดภาษีเงินได้ต่อเดือน
8 : รวมเงินเดือนจ่ายสุทธิ
9 : เปลี่ยนรหัสพนักงานคนอื่น
สร้างใบสั่งซื้อ
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1: ตั้งชื่อกลุ่มข้อมูลที่จะใช้
2 : ออกแบบใบสั่งซื้อ
3 : กรอกรายละเอียดข้อมูลทั่วไป
4 : หารหัสลูกค้าตามหมายเลขใบสั่งซื้อ
5 : แสดงชื่อลูกค้า
6 : แสดงที่อยู่ลูกค้า
7 : กรอกข้อมูลทั่วไป
8 : หาชื่อรายการสินค้าที่สั่งซื้อ
9 : หาราคาสินค้า
10 : หาผลรวมจำนวนเงิน
11 : สรุปผลใบสั่งซื้อ
คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91)
อัตราการเสียภาษี
สูตรการคิดภาษี
ตัวอย่างการคิดภาษี
ประมาณค่าเงินฝากที่จะได้รับ
สร้างตารางเปรียบเทียบการชำระเงินต่องวด
หาจุดคุ้มทุนของการลงทุน
คิดค่าเสื่อมราคารถยนต์
ตัดเกรดผลสอบ
หาค่างวดซื้อรถ
ค้นหาเป้าหมายการชำระเงินด้วย Goal Seek
หาวันพักร้อนจากอายุงาน
หาผลรวมเงินเดือนสูงสุดตามเงื่อนไข
คิดส่วนลดสินค้าตามเกรด
คิดส่วนลดสินค้าตามยอดสั่งซื้อ
เพิ่มเงินเดือนพนักงานตามอายุงาน
การตรวจสอบค่าว่าง
ติดตามยอดขายและเช็คสินค้าคงเหลือ

สร้างคำสั่งอัตโนมัติด้วย Macro
เปิดใช้เครื่องมือสร้าง-แก้ไข Macro
Excel 2003
เปิดใช้งานเครื่องมือ Developer (นักพัฒนา)
กำหนด Macro Security
เปิดการใช้งานแมโคร
ตั้งค่าใน Excel 2003
ตั้งค่าใน Excel 2007
ตั้งค่าใน Excel 2010
คำเตือนการเปิดเอกสารที่มี Macro ฝังอยู่
การสร้างมาโครเบื้องต้น (Record New Macro)
คำแนะนำก่อนสร้างแมโคร
การสร้างและบันทึก Macro
เรียกใช้หรือทดสอบแมโคร (Run Macro)
การบันทึกไฟล์เวิร์กบุ๊คที่มีแมโคร
แก้ไขแมโคร
เปลี่ยนชื่อแมโคร (Rename Macro)
ลบแมโคร (Delete Macro)
กำหนดแมโครให้กับออบเจ็ค, รูปภาพ และปุ่ม
กำหนดแมโครให้ปุ่มกราฟิก
กำหนดแมโครไว้ที่ Quick Access Toolbar
กำหนดแมโครให้กับรูปภาพ
กำหนดแมโครบนปุ่ม Button (Form Control)
ตัวอย่าง Macro จัดรูปแบบ
แมโครจัดรูปแบบกราฟ
แมโครจัดรูปแบบเซลและเส้นขอบ
แมโครแทรกรูปภาพ
แก้ไขโค้ดในแมโคร (Edit Macro Coding)
การเขียนโปรแกรม VBA
ส่วนประกอบและการใช้งาน
กำหนดภาษาไทยในโปรแกรม
รู้จักกับ Module และ Procedure
ประเภทของ Procedure
การสร้าง Sub Procedure
สร้าง Sub Procedure ใหม่
การสร้าง Function Procedure
สร้าง Module ใหม่
ยกเลิกหรือลบ Module
รู้จักกับ Excel Object
รู้จักกับ Method และ Properties
Object Properties
Object Method
การประกาศตัวแปรและชนิดข้อมูล
การประกาศตัวแปร
ขอบเขต (Scope) ของตัวแปร
ตัวแปรค่าคงที่ (Constant)
โค้ด VBA ตัวอย่าง
การทำงานกับ Workbook
การทำงานกับ Worksheet
การทำงานกับ Cell
เลือกเซลและกลุ่มเซล
ป้อนข้อมูล
ตีเส้นหลายๆเวิร์กชีต
การแปลงตัวเลขเป็นคำอ่านภาษาอังกฤษ
การนำโปรแกรมมาใช้งาน
กำหนดโปรแกรมให้กับปุ่ม