คู่มือ PowerPoint 2010 ฉบับสมบูรณ์


ISBN: 978-616-204-052-8
ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: Microsoft Office

279.00 บ.
สมาชิก 223.20 บ.

Information


ขนาด:                    17*22 ซม.
จำนวนหน้า:             376 หน้า   
แถมซีดี 1 แผ่น (ตัวอย่าง Template และอื่น ๆ)
ครั้งที่พิมพ์:              ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:         พิมพ์ 4 สี
ระดับความยากง่าย:   ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง 
ผู้จัดจำหน่าย:           บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


รวมคำสั่งและเทคนิคสร้างพรีเซนเทชันที่ครบทุกฟังก์ชั่นการจัดการกับสไลด์ ออกแบบ สร้าง จัดรูปแบบออบเจ็คกราฟิกทุกประเภท สร้างสไลด์ได้แบบมัลติมีเดียครบทั้งข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ เพื่อนำพรีเซนเทชันไปนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สารบัญ

** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย

   
รู้ไว้ก่อนเริ่มสร้างงานนำเสนอ
Plan (วางแผน)
Prepare (เตรียมการ)
Practice (ฝึกฝน)
Present (นำเสนอ)
ส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint 2010
ส่วนประกอบของ Window
ปรับย่อ/ขยายหน้าต่าง    
ปรับแต่งแถบสถานะ
การใช้งาน Ribbon
ส่วนประกอบใน Ribbon
ซ่อน/แสดงแถบ Ribbon
เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์
Gallery
แท็บคำสั่งเฉพาะ (Contextual Menu)
การใช้ Task Pane (ทาสก์เพน)
การใช้งาน Backstage View
การใช้ Shortcut Menu และ Mini Toolbar
การใช้งาน Quick Access Toolbar
เพิ่มคำสั่งใน Quick Access จากรายการ
เพิ่มคำสั่งใน Quick Access จากคำสั่งทั้งหมด
ย้ายตำแหน่ง Quick Access Toolbar
ซ่อน/แสดงคำสั่งใน Quick Access Toolbar
ยกเลิกคำสั่งออกจาก Quick Access Toolbar
ปรับการแสดงมุมมองการทำงาน
แสดงสไลด์แบบแท็บ Outline
ลองฉายสไลด์ (Slide Show)
การใช้ระบบความช่วยเหลือ (PowerPoint Help)
ปิดไฟล์งานพรีเซนเทชัน
ปิดโปรแกรม PowerPoint 2010

สร้างงานพรีเซนเทชันใหม่
สร้างงานพรีเซนใหม่แบบว่างๆ
สร้างพรีเซนเทชันจากเทมเพลต (Template)
สร้างพรีเซนเทชันใหม่จาก Themes
สร้างพรีเซนเทชันจากเทมเพลตออนไลน์
เพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ (New Slide)
เปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ (Layout)
ลักษณะของเค้าโครงสไลด์แบบต่างๆ
การใส่เนื้อหาตามเค้าโครงสไลด์
บันทึกพรีเซนเทชัน
บันทึกไฟล์ PowerPoint Presentation
บันทึกลงชื่อใหม่หรือประเภทใหม่
เปิดไฟล์พรีเซนเทชันขึ้นมาใช้งาน
เปลี่ยนมุมมองพรีเซนเทชัน
มุมมองอื่นๆ
ย่อ-ขยายมุมมองพรีเซนเทชัน
สลับการทำงานระหว่างพรีเซนเทชัน
จัดเรียงไฟล์งานพรีเซนเทชัน
มุมมองแบบ Grayscale และ Black and White

จัดรูปแบบสไลด์ด้วย Themes
เลือกชุด Theme (ชุดรูปแบบ)
เลือก Browse for Themes (เรียกดูชุดรูปแบบ)
จัดเก็บชุด Theme
เปลี่ยนสีชุด Theme ด้วย Theme Colors
สร้างชุดสีใหม่
เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ Theme ด้วย Theme Fonts
สร้างชุดฟอนต์ภาษาไทย
เปลี่ยนรูปแบบเอฟเฟ็คต์ Theme ด้วย Theme Effects
เลือกสีพื้นหลังสไลด์ (Background Styles)
กำหนดรูปแบบสีพื้นใหม่
ใส่ลวดลายบนพื้นหลังสไลด์
เลือกรูปภาพมาทำพื้นสไลด์
จัดรูปแบบภาพพื้นหลัง
ปรับแต่งความคมชัด และความสว่างของภาพ
จัดรูปแบบภาพแบบศิลป์ (Artistic Effect)
ซ่อนและแสดงภาพพื้นหลังสไลด์ (Slide Background)
ตั้งค่าหน้าสไลด์
กำหนดขนาดของสไลด์ (Page Setup)
กำหนดแนวการวางสไลด์ (Orientation)
ย้ายและจัดลำดับสไลด์ใหม่
ลบสไลด์ (Delete Slide)
ก๊อปปี้สไลด์ (Copy Slide)
ตัวเลือกการวางจากคำสั่ง Paste
ก๊อปปี้และวางด้วย Office Clipboard
วางข้อมูลจาก Clipboard
วางข้อมูลทั้งหมดใน Clipboard
ลบข้อมูลออกจาก Clipboard
ตั้งค่าตัวเลือกการก๊อปปี้
ซ่อนและแสดงสไลด์

การทำงานกับกรอบข้อความ
กรอบข้อความ
พิมพ์ข้อความ
ลบข้อความ
หมุนกรอบข้อความ (Rotate Text)
เลือกข้อความ
เลือกข้อความในมุมมอง Outline
เพิ่มกรอบข้อความใหม่
ก๊อปปี้ข้อความในสไลด์
ก๊อปปี้ด้วยเมาส์
ย้ายข้อความ
จัดรูปแบบข้อความ
วิธีจัดตำแหน่งข้อความ
จัดรูปแบบด้วย Mini Toolbar
ปรับข้อความให้พอดีกับตัวยึด
ปรับขนาดด้วยตนเอง
เน้นตัวอักษรในข้อความสำคัญ
กำหนดระยะห่างตัวอักษร (Character Spacing)
เปลี่ยนแบบตัวอักษร (Change Case)
เปลี่ยนสีให้กับตัวอักษร
เปลี่ยนฟอนต์และขนาดของตัวอักษร
หมุนข้อความ (Text Direction)
จัดรูปแบบข้อความด้วย WordArt Styles
เลือกชุดรูปแบบข้อความและสีพื้น
คัดลอกเฉพาะรูปแบบ
ยกเลิกการจัดรูปแบบ
การจัดรูปแบบย่อหน้า
จัดข้อความแบบคอลัมน์ (Column)
กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing)
จัดหัวข้อย่อยและเลขลำดับ
จัดรูปแบบย่อหน้าด้วยบุลเล็ต
เปลี่ยนรูปแบบบุลเล็ต
ใส่บุลเล็ตแบบรูปภาพ
จัดระยะห่างระหว่างบุลเล็ตกับข้อความ
จัดรูปแบบย่อหน้าด้วยตัวเลขลำดับ
ข้อความในมุมมอง Outline
ซ่อนและขยายหัวข้อย่อยในสไลด์
ซ่อนและแสดงหัวข้อย่อยทุกสไลด์
ย้ายหัวเรื่องหลัก (ย้ายสไลด์)
เทคนิคการเปลี่ยนฟอนต์ในมุมมอง Outline
ค้นหาคำในสไลด์
ค้นหาและแทนที่คำ
ตรวจสอบการสะกดคำ (Spelling)
ตั้งค่าตรวจสอบคำสะกด
แก้ไขคำผิดแบบรวดเร็ว
แปลความหมายของคำ (Translate)
แปลภาษาแบบรวดเร็วด้วย Mini Translator
สร้างข้อความศิลป์ WordArt
เปลี่ยนสีข้อความ WordArt
ใส่สีเส้นขอบข้อความ WordArt
ใส่รูปภาพในข้อความ WordArt
เลือกเอฟเฟ็คต์ข้อความ            

ใส่รูปภาพในสไลด์
แทรกไฟล์รูปภาพทั่วไป
ใส่รูปคลิปอาร์ต (Clip Art)
การปรับแต่งรูปภาพ
เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพ
ปรับขนาดรูปภาพ
กำหนดขนาดเอง
ย้ายตำแหน่งรูปภาพ
ปรับหมุนรูปภาพ
กำหนดทิศทางการหมุนหรือกลับด้านรูปภาพ
ตัดภาพ (Crop)
ตัดภาพให้เข้ากับรูปทรง
ปรับแต่งแสงและสีให้กับภาพ
ปรับความสว่างของภาพ (Brightness) และความคมชัดของภาพ (Contrast)
การปรับโหมดสีรูปภาพ (Recolor)
การทำให้ภาพโปร่งใส
ยกเลิกสีพื้นหลังภาพ
ยกเลิกสีพื้นหลังภาพแบบสีเดียว
แปลงภาพถ่ายเป็นภาพศิลป์แบบ Artistic
จัดลำดับซ้อนทับของภาพ
การเปลี่ยนรูปภาพ
ปรับลดขนาดไฟล์ภาพให้เล็กลง
การจัดรูปแบบภาพ
เลือกสไตล์ให้กับภาพ (Picture Styles)
ใส่เส้นขอบให้ภาพ (Picture Border)
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้ภาพ (Picture Effects)
เลือกใช้ชุดเอฟเฟ็คต์สำเร็จรูป (Preset)
สร้างเอฟเฟ็คต์ภาพสะท้อน (Reflection)
กำหนดเงาให้ภาพ (Shadow)
ใส่ขอบภาพเรืองแสง (Glow)
ทำภาพยกนูน (Bevel)
ทำให้ขอบภาพนุ่ม (Soft Edges)
จัดกลุ่มรูปภาพ
ปรับมุมมอง 3 มิติ (3-D Rotation)
ปรับแต่งค่าการหมุนภาพ 3 มิติ
เลือกเลย์เอาท์จัดวางภาพ
สร้างงานนำเสนอแบบอัลบั้มรูปภาพ (Photo Album)
แก้ไขอัลบั้มภาพ
ตัวอย่างการเลือกภาพและกรอบภาพแบบต่างๆ
วาดรูปทรงสำเร็จ (AutoShape)
การปรับแต่งรูปทรง
จุดปรับรอบๆภาพ
ก๊อปปี้รูปทรง
วาดรูปทรงซ้อนกัน
กำหนดสไตล์ให้รูปทรง
พลิกรูปซ้าย/ขวา หรือบน/ล่าง
การเลือกกราฟิก
รวมกลุ่มรูปทรง
ยกเลิกการรวมกลุ่ม
ใส่ข้อความในรูปทรง
วาดเส้นและลูกศร
วาดรูปดาว
อธิบายภาพด้วย Callout
วาดป้ายประกาศ
จัดรูปแบบป้ายประกาศ
ป้ายประกาศแบบต่างๆ
ปรับแต่งรูปร่างป้ายประกาศ
ใส่เงาและเอฟเฟ็คต์แบบ 3 มิติ
ปรับรูปแบบด้วย Effect
ปรับแต่งกราฟิกแบบ 3 มิติ
ตัวอย่างการปรับมุมมอง 3D
จัดระเบียบให้รูปวาด
จัดลำดับกราฟิกที่ซ้อนกัน    

รู้จักกับ SmartArt
กลุ่ม List (รายการ)
กลุ่ม Process (กระบวนการ)
กลุ่ม Cycle (วงกลม)
กลุ่ม Hierarchy (ลำดับชั้น)
กลุ่ม Relationship (ความสัมพันธ์)
กลุ่ม Matrix (เมทริกซ์)
ในกลุ่ม Pyramid (พีระมิด)
ในกลุ่ม Picture (รูปภาพ)
ในกลุ่ม Office.com
การสร้าง SmartArt
แถบเครื่องมือปรับแต่ง SmartArt
กรอกข้อความลงใน SmartArt
เปลี่ยนเค้าโครง SmartArt
เปลี่ยนสี SmartArt
เลือกสไตล์ให้กับ SmartArt
ยกเลิกการตกแต่งกราฟิก
ปรับขนาดทีเดียวทั้งหมด
ปรับขนาดและหมุนกราฟิกภายใน
แก้ไขรูปทรง
เพิ่มรูปทรง
สลับตำแหน่งรูปทรง
ลบรูปทรง
ปรับแต่งข้อความและสีพื้น
เพิ่มข้อความแบบบุลเล็ต
เปลี่ยนสไตล์และสีรูปทรง
เพิ่มรูปภาพลงใน SmartArt
แปลงข้อความเป็น SmartArt
สร้างผังองค์กร
กรอกข้อความลงในแผนผัง
เพิ่มกรอบข้อความ
เพิ่มรูปทรงในระดับต่างๆ
การลบรูปทรงในแผนภูมิ
ปรับแต่งผังองค์กรเพิ่มเติม

การสร้างตารางในสไลด์
แทรกตาราง
สร้างตารางจากสไลด์ใหม่
เครื่องมือออกแบบและตกแต่งตาราง
จัดรูปแบบตารางแบบรวดเร็ว
กรอกข้อมูลในช่องตาราง
การเลือกตาราง (Select)
เลือกจากคำสั่ง Select
ซ่อน/แสดงเส้นตาราง
การจัดการกับโครงสร้างตาราง
ปรับขนาดตารางโดยรวม (Table Size)
ปรับความกว้างคอลัมน์และความสูงของแถว
ปรับแถวและคอลัมน์ให้เท่ากัน
แทรกแถวและแทรกคอลัมน์ใหม่ในตาราง
ลบแถวและลบคอลัมน์ออกจากตาราง
ทำเซลขนาดใหญ่ (Merge Cells)
แบ่งเซล (Split Cells)
จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
จัดข้อความแนวตั้ง
จัดรูปแบบตาราง
ใส่สีพื้นเซลในตาราง
ใส่สีแบบเกรเดียนท์
ใส่เส้นขอบตาราง
ใส่รูปภาพเป็นฉากหลังตาราง
กำหนดเอฟเฟ็คต์ตาราง
เอฟเฟ็คต์เซลนูน (Cell Bevel)
ใส่เงาสะท้อน (Reflection)
เอฟเฟ็คต์เงาตาราง (Shadow)
วาดตารางเอง
เครื่องมือวาดตาราง
การวาดเส้นตาราง
ลบตาราง
ตัวเลือกการแสดงสไตล์ของตาราง
แสดงแถวและคอลัมน์ผลรวม
ก๊อปปี้ตารางจาก Word และ Excel
   
การสร้างกราฟในสไลด์
แก้ไขข้อมูลกราฟ
เครื่องมือตกแต่งกราฟ
สร้างกราฟจากเค้าโครงสไลด์ออบเจ็ค
จัดรูปแบบกราฟด้วยสไตล์
เลือกลักษณะการแสดงกราฟ
เปลี่ยนชนิดของกราฟ (Chart Type)
เปลี่ยนกราฟทั้งกลุ่ม
เปลี่ยนชนิดกราฟบางชุดข้อมูล
กราฟชนิดต่างๆ
ตัวอย่างกราฟชนิดต่างๆ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สลับชุดข้อมูล
เลือก/แก้ไขชุดข้อมูล
จัดองค์ประกอบกราฟ
จัดตำแหน่งชื่อกราฟ
ซ่อน/แสดงชื่อแกนนอน (Primary Horizontal Axis Title)
จัดรูปแบบแกนตั้ง (Primary Vertical Axis Title)
จัดรูปแบบแกนลึก (Depth Axis Title)
จัดรูปแบบคำอธิบายกราฟ (Legend)
แสดงข้อมูลของกราฟ (Data Labels)
แสดงเปอร์เซ็นต์
ซ่อนหรือแสดงแกนนอน (Horizontal Axis)
ซ่อนหรือแสดงแกนตั้ง (Vertical axis)
การเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนตั้ง (ค่า) ในกราฟ
แสดงเส้นตาราง (Gridline)
ซ่อน/แสดงผนังกราฟ
พื้นกราฟ (Chart Floor)
หมุนกราฟ 3 มิติ (3-D Rotation)
ตกแต่งกราฟ
การเลือกส่วนประกอบต่างๆ
ตกแต่งพื้นที่กราฟ (Chart Area)
เปลี่ยนสีชุดข้อมูล
ใส่รูปภาพในแท่งกราฟ
ใส่รูปภาพลงบนผนังกราฟ
การใส่รูปภาพในส่วนอื่นๆ
       
ใส่เอฟเฟ็คต์เปลี่ยนแผ่นสไลด์ (Slide Transition)
เปิดแกลลอรีเอฟเฟ็คต์ Transition
ลักษณะของเอฟเฟ็คต์กลุ่มต่างๆ
ตั้งเวลาเปลี่ยนสไลด์
ใส่เสียงเอฟเฟ็คต์ประกอบ
นำเอฟเฟ็คต์ไปใช้กับสไลด์ทั้งหมด
ยกเลิกเอฟเฟ็คต์ Transition
ใส่เอฟเฟ็คต์เคลื่อนไหวให้ออบเจ็ค (Animation)
เลือกเอฟเฟ็คต์เคลื่อนไหว
เพิ่มการเคลื่อนไหวหลายระดับ
เลือกเอฟเฟ็คต์เพิ่มเติม
ให้เอฟเฟ็คต์เริ่มเล่นเมื่อไหร่
กำหนดความเร็วของเอฟเฟ็คต์
เอฟเฟ็คต์ข้อความ
เปลี่ยนเอฟเฟ็คต์
ยกเลิกเอฟเฟ็คต์
เลขลำดับของเอฟเฟ็คต์
จัดลำดับของเอฟเฟ็คต์
การถ่วงเวลาแสดงออบเจ็ค (Delay)
ปรับแต่งลักษณะการแสดงเอฟเฟ็คต์
เคลื่อนไหวตามเส้นทาง
สร้างเส้นทางเคลื่อนไหวเอง
ปรับแต่งเส้นทางของเส้นพาธ
เลือกเส้นทางการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
ย่อ/ขยาย และย้ายเส้นทางการเคลื่อนไหว
ก๊อปปี้เอฟเฟ็คต์ (Animation Painter)
แก้ไขเส้นพาธแบบละเอียด
ทริกเกอร์ (Trigger)
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้กับกราฟ
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้กับ SmartArt
ทดสอบเอฟเฟ็คต์ SmartArt
แสดงเอฟเฟ็คต์กลับด้าน (Reverse)
เอฟเฟ็คต์ผังองค์กร (Organization Effect)    

ใส่เสียงประกอบในสไลด์
ประเภทของไฟล์เสียง
แทรกไฟล์เสียง
แทรกเสียงจาก Clip Art Audio
ปรับแต่งการแสดงเสียงเพิ่มเติม
เฟดเสียงเริ่มและจบแบบเบาๆ
ใส่เพลง MP3
ตัดเสียงออก (Trim Audio)
ปรับแต่งออปชั่นการเล่นไฟล์เสียง
บันทึกเสียงลงสไลด์
ใส่ไฟล์วิดีโอคลิป (Video) และภาพเคลื่อนไหว (GIF)
ดึงวิดีโอจาก YouTube มาแสดงในสไลด์
จัดรูปแบบวิดีโอ
เลือกใส่วิดีโอสไตล์
วิดีโอเอฟเฟ็คต์
ใส่เฟรมหน้าเปิดวิดีโอ
เฟดภาพเข้าหากัน (Fade in)
ดูตัวอย่างวิดีโอแบบ Slide Show
ปรับแต่งตัวเลือกการแสดงวิดีโอ
ใส่ Bookmark
ปรับสีสันให้กับภาพวิดีโอ
การแทรก Flash Movie

การนำเสนอสไลด์ด้วยตนเอง
แสดงสไลด์โชว์ (Slide Show)
ปรับแต่งค่าก่อนนำเสนอสไลด์
ตัวค่าการแสดงสไลด์ (Set Up)
ซ่อนสไลด์ (Hide Slide)
แสดงสไลด์โชว์ในหน้าต่าง (Window)
แสดงสไลด์โชว์แบบห้ามแก้ไข
การเลื่อนสไลด์ในขณะโชว์
ใช้ปากกาเน้นจุดสำคัญ
ลบเส้นจากปากกา
ซ่อนลูกศร
แสดงหน้าจอว่าง
นำเสนออย่างต่อเนื่องเหมือนฉายภาพยนตร์
เลือกขนาดและความละเอียดของจอภาพ
ซ้อมการบรรยายและจับเวลา
บันทึกเสียงบรรยาย (Narrations)
สร้างชุดสไลด์สำหรับผู้ฟังแต่ละกลุ่ม (Custom Slide Show)
นำเสนอออกอากาศ (Broadcast Slide Show)

บันทึกเป็นเวอร์ชั่น 97-2003
บันทึกไฟล์สไลด์โชว์ (PowerPoint Show)
แปลงสไลด์เป็นรูปภาพ (PowerPoint Picture Presentation)
บันทึกสไลด์เป็นไฟล์รูปภาพ (Picture)
บันทึกสไลด์เป็นไฟล์วิดีโอ (Video)
บันทึกเป็นไฟล์เอกสาร PDF และ XPS
บันทึกงานนำเสนอลงซีดี (Package Presentation for CD)
เรียกใช้แผ่น CD
ดาวน์โหลดและติดตั้ง PowerPoint Viewer
เปิดใช้งาน PowerPoint Viewer
ก๊อปปี้งานนำเสนอลงโฟลเดอร์ (Copy to Folder)
เก็บบันทึกฟอนต์ไว้กับงานนำเสนอ
สร้างเอกสารคู่มือ (Handout)
สร้างปุ่มกด (Action Button)
ใส่ปุ่มเลื่อนสไลด์
ปุ่มเลื่อนสไลด์แบบต่างๆ
แก้ไขลิงค์บนปุ่ม
สร้างแอ็คชั่นบนออบเจ็ค
สร้างไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink)
ใช้มุมมองของผู้นำเสนอ (Presenter View)
ขั้นตอนที่ 1 : เปิดใช้งาน 2 จอภาพ
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกหน้าจอแสดงผลและทดสอบ
ส่วนประกอบในหน้าจอผู้บรรยาย

สั่งพิมพ์สไลด์
รายละเอียดคำสั่งย่อย
ใส่วันที่/เลขหน้า
จัดทำบันทึกย่อของผู้บรรยาย (Speaker Notes)
กรอกบันทึกย่อในมุมมองปกติ
กรอกบันทึกย่อในมุมมอง Notes Page
จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย (Handout)
ต้นแบบของเอกสารประกอบการบรรยาย
เลือกจำนวนสไลด์ในหน้ากระดาษ (Slides Per Page)
เลือกแนวการพิมพ์
การพิมพ์ไฟล์ PDF
การพิมพ์ไฟล์ XPS

การแก้ไขสไลด์ต้นแบบ (Slide Master)
แก้ไขสไลด์แบบอื่นๆ
ตรวจสอบผลการแก้ไขสไลด์ต้นแบบ
บันทึกชุดรูปแบบเก็บเป็น Theme ใหม่
สร้างต้นแบบสไลด์เอง (Template)
ขั้นที่ 1 สร้างพรีเซนเทชันว่างๆ
ขั้นที่ 2 ตกแต่งสไลด์
การบันทึกสไลด์เทมเพลต
เรียกใช้เทมเพลตที่สร้าง
เพิ่มชุดรูปแบบของสไลด์ต้นแบบ
การเรียกใช้เค้าโครงต้นแบบที่สอง
ต้นแบบคู่มือประกอบการบรรยาย (Handout Master)
ต้นแบบบันทึกย่อ (Note Master)
สร้างเอฟเฟ็คต์การเคลื่อนไหวที่ต้นแบบสไลด์

ตรวจสอบเอกสาร (Inspect Document)
ตรวจสอบความเข้ากันได้ของเอกสาร (Compatible)
ตรวจสอบ Accessibility
กำหนดรหัสผ่านให้เอกสาร (Password)
เปิดงานนำเสนอที่มีรหัสผ่าน
เอกสารขั้นสุดท้าย (Mark as Final)
ยกเลิกการทำเอกสารขั้นสุดท้าย
Open Version กู้คืนงานนำเสนอที่ไม่ได้บันทึก
บีบอัดไฟล์มีเดียให้เล็กลง (Compress Media)
แทรกข้อคิดเห็น (Comment)
ตรวจสอบข้อคิดเห็น
ซ่อน/แสดงข้อคิดเห็น
เลื่อนไปยังข้อคิดเห็นต่างๆ
ลบข้อคิดเห็น
กำหนดคุณสมบัติให้ไฟล์
ส่งสไลด์ทางอีเมล์
ปรับแต่งตัวเลือก PowerPoint
ตัวเลือกแท็บ General (ทั่วไป)
ตัวเลือกแท็บ Proofing (พิสูจน์อักษร)
ตัวเลือกแท็บ Save (บันทึก)
แท็บ Language (ภาษา)
แท็บ Add-Ins
แท็บ Customize Ribbon (กำหนด ribbon เอง)
ตัวเลือกแท็บ Advanced (ขั้นสูง)
แท็บ Quick Access Toolbar
แท็บ Trust Center (ศูนย์ความเชื่อถือ)
       
ติดตั้ง Microsoft Office 2010
ติดตั้งคำอธิบายภาษาไทย (ScreenTip)
ทดสอบการแสดงคำแนะนำ (ScreenTip)