สร้างการ์ตูน Animation ด้วย Flash


ISBN: 978-974-9742-41-9
ผู้เขียน : นรินทร์ เรืองแสน
ประเภทหนังสือ: Animation, 3D, CAD

369.00 บ.
สมาชิก 295.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด: 17x22 ซม.
จำนวนหน้า: 416 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 2
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
พร้อม CD 1 แผ่น (วีดีโอสอนและไฟล์ตัวอย่าง)
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


นำเสนอจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนในการสร้างสรรค์งานการ์ตูนแอนิเมชั่นมากกว่า   5 ปี ครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่การเขียนบท-สตอรี่บอร์ด ออกแบบตัวละคร วาด-ลงสี-แยกชิ้นส่วนตัวละคร วาดฉาก สร้างภาพเคลื่อนไหวทั้งเดิน-วิ่ง-จับสิ่งของ-พูด-แสดงอารมณ์ การพากย์เสียงและใส่เสียงเอฟเฟ็คต์ ตลอดจนเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์มูฟวี่ เนื้อหาเข้าใจง่ายพร้อมแสดงภาพประกอบทุกขั้นตอน


 ไฟล์ตัวอย่างสำหรับใช้กับ Flash 8


สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


การ์ตูนที่สร้างจากโปรแกรม Flash
การ์ตูนประกอบรายการ โรงเรียนอนุบาลในฝันวิทยา ช่อง DMC
บุโต หมูเพื่อนซี้
Eternal Peace
ความหมายของการ์ตูนแอนิเมชั่น
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำการ์ตูน
เมาส์ปากกา


เครื่องมือพื้นฐาน
ส่วนประกอบของโปรแกรม Flash
Stage
Scene
Transform
Library
ประเภทของวัตถุที่จัดเก็บใน Library
Symbol ประเภท Movie clip
Symbol ประเภท Button
Symbol ประเภท Graphic
วิธีเปลี่ยนประเภท Symbol ใน Library
เสียง (Sound)
ไฟล์ภาพ
วิธีสร้าง Symbol
วาดวัตถุให้เสร็จก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็น Symbol
สร้าง Symbol ก่อนแล้วจึงวาดวัตถุ
Timeline
เลเยอร์ (Layer)
การใช้ Layer และเฟรม
เฟรม (Frame)
ตัวอย่างการสร้างการเคลื่อนไหวประเภท Motion Tween
ตัวอย่างการเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame
การลบเฟรม
Toolbox
เครื่องมือต่างๆบนทูลบ็อกซ์
Line Tool
การดัดเส้นโค้ง
การเปลี่ยนทิศทางของเส้น
Pencil Tool
Oval Tool
Rectangle / PolyStar Tool
Snap To Objects
Brush Tool
การกำหนดคุณสมบัติการระบายสีโดย Brush Mode
Ink Bottle Tool
Paint Bucket Tool
Free Transform Tool
Eyedropper Tool
Selection Tool
Lasso Tool
เลือกสีจากพาเนล Color Mixer
การเลือกสีแบบ Solid
การเลือกสีแบบ Linear
การแสดงสีแบบ Radial
การแสดงสีแบบ Bitmap
ปรับแต่งสีจากพาเนล Properties
Brightness
Tint
Alpha
Advanced


ความสำคัของบทการ์ตูน
หลักในการเขียนบทการ์ตูน
1. เลือกประเภทการ์ตูน
2. วางเป้าหมายในการเขียน
3. ผูกเรื่องให้ตรงเป้าหมาย
4. วางโครงเรื่อง
5. กำหนดรายละเอียดให้กับตัวละคร
6. ใส่รายละเอียดของเรื่อง

หลักการออกแบบ
ออกแบบให้เหมาะสมกับรายละเอียดตัวละคร
การออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
ตัวอย่างการออกแบบตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
ตัวอย่างการออกแบบตัวละครต่างๆ
ตัวอย่างตัวการ์ตูนแบบต่างๆ
การออกแบบฉาก

การเขียนสตอรี่บอร์ดคืออะไร ?
กระดาษสตอรี่บอร์ด
ส่วนแสดงข้อมูลเบื้องต้น
กรอบแสดงข้อมูลของภาพ
กรอบสำหรับบอกข้อมูลเสียง
ตัวอย่างกระดาษสตอรี่บอร์ด
ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด
วาดสเกตภาพ วางตำแหน่งตัวละคร
เขียนบอกข้อมูลเสียงใน Shot นั้น

คุณสมบัติของการพากย์ที่ดี
การฝึกพูดให้เสียงมีพลัง
การฝึกพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
พากย์เสียงตามคาแร็คเตอร์ของตัวการ์ตูน
ระดับเสียงสูง - เสียงต่ำ
วิธีการบันทึกเสียงพากย์เข้าคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างการเตรียมงานการ์ตูนเรื่องกระต่ายกับเต่า
โครงเรื่อง
กำหนดรายละเอียดของตัวการ์ตูน
บทการ์ตูนเรื่องกระต่ายกับเต่า
ตัวละครในเรื่องที่ออกแบบเสร็จแล้ว
ตัวอย่างบางฉากในการ์ตูนเรื่องกระต่ายกับเต่า
สตอรี่บอร์ดการ์ตูนเรื่องกระต่ายกับเต่า
เสียงของการ์ตูนเรื่องกระต่ายกับเต่า


ใช้ Layer ในการตัดเส้น
ใช้ Group ในการตัดเส้น
การแต่งเส้นให้มีน้ำหนัก

การกำหนดสีให้ตัวละคร
ตัวอย่างสีที่เหมาะกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละคร
ทฤษฎีสี
แม่สี
สีขั้นที่ 2
สีขั้นที่ 3
วงจรสี
วรรณะของสี
น้ำหนักของสี
สีตรงกันข้าม
ความหมายของสี
การกำหนดสีหลักของตัวละคร
สีของร่างกาย
สีของลูกตา
สีเครื่องแต่งกาย

ประเภทของแสง
แสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
แสงที่เกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์
หลักในการกำหนดทิศทางของแสง
กำหนดเวลา
หาตำแหน่งและทิศทางของแหล่งกำเนิดแสง
วิธีใช้ตารางเปรียบเทียบ องศากับเวลา
ตัวละครที่ลงสีเสร็จแล้วโดยกำหนดทิศทางของแสงเท่ากับ 75 องศา
การกำหนดทิศทางของแสงจากดวงอาทิตย์
สีของแสงจากดวงอาทิตย์
การกำหนดทิศทางของแสงจากดวงจันทร์
สีของแสงจากดวงจันทร์
การกำหนดทิศทางของแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ
ทิศทางของแสงกับด้านของวัตถุ
แสงเข้าด้านหน้า
แสงเข้าด้านข้าง
แสงเข้าด้านหลัง
แสงเข้าด้านบน
แสงเข้าด้านล่าง

การเลือกสีของแสงและสีของเงา
หลักในกาารเลือกลำดับสี
พิจารณาความเข้มของแสง
พิจารณาสถานที่ ที่ตัวละครอยู่
วิธีเลือกลำดับของสี
เลือกสีหลัก
เลือกสีของแสงและเงา
ตัวอย่างการเลือกสีของแสงและเงาในช่วงเวลาต่างๆ
ตัวอย่างการเลือกสีแสงเงา
ตัวละครที่กำหนดสีเสร็จแล้วและพร้อมที่จะนำไปลงแสงและเงาต่อไป
ตัวอย่างตัวละครเมื่อตัดแสงเงาเรียบร้อยแล้ว
การลงสีแสงและเงาตัวละคร
การลงสีแสงและเงาโดยใช้เครื่องมือ Lasso
วิธีการลงสีแสงและเงา
การลงสีแสงและเงาโดยใช้เครื่องมือ Line
ตัวอย่างการลงสีแสงและเงาตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
ลงสีแสงและเงารูปเต่า
ลงสีแสงและเงารูปกระต่าย

การแยกชิ้นส่วนตัว
ตัวอย่าง การแยกชิ้นส่วนตัวของตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
การแยกชิ้นส่วนหัว
ภาพรวมการแยกชิ้นส่วนหัว
Layer ใบหน้า
Layer ลูกตา
Layer เปลือกตา
Layer คิ้ว
Layer ปาก
Layer ผม
ตัวอย่าง การแยกส่วนหัวของตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
ตัวอย่าง การแยกชิ้นส่วนหัวและตัว เรื่องกระต่ายกับเต่า

พื้นฐานการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวแบบภาพต่อภาพ หรือ Animate Frame by Frame
การเคลื่อนไหวแบบแยกชิ้นส่วน (Create Motion Tween)
การเคลื่อนไหวแบบแยกชิ้นส่วน ผสมกับการเคลื่อนไหวแบบภาพต่อภาพ
การเดินของตัวละคร
8 จังหวะการเดินของมนุษย์
เปรียบเทียบจังหวะการเดินของขาทั้ง 2 ข้าง
Frame Rate (ความเร็วของ Play Head)
การตั้งค่า Frame Rate
ตัวอย่าง การเดินของตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
การวิ่งของตัวละคร
เปรียบเทียบจังหวะการวิ่งของขาทั้ง 2 ข้าง
จังหวะที่ 1
จังหวะที่ 2
จังหวะที่ 3
ตัวอย่าง การวิ่งของตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
การหยิบจับสิ่งของ
ตัวอย่าง การหยิบจับสิ่งของตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
พื้นฐานการแสดงอารมณ์
ตัวอย่าง การแสดงอารมณ์ของตัวละคร
ตัวอย่าง การแสดงอารมณ์ของตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า
การลิปซิ้ง (Lip Sync)
อิมพอร์ตไฟล์เสียง
การใช้ไฟล์เสียง
วิธีการลิปซิ้ง (Lip Sync)
ตัวอย่าง การลิปซิ้งตัวละครเรื่องกระต่ายกับเต่า


การวาดฉาก
ตัวอย่าง การวาดฉากแบบไม่แยกชิ้นส่วน
ตัวอย่าง การวาดฉากแบบแยกชิ้นส่วน

การจัดระเบียบ Library
ตัวอย่างการจัดระเบียบ Library
ดูสตอรี่บอร์ดแต่ละ Shot
ทำการเคลื่อนไหวให้ละครตามสตอรี่บอร์ด
ตั้งค่า Frame Rate (ความเร็วของ Play Head)
ตัวอย่างการสร้างการเคลื่อนไหวของตัวละคร Shot 4 เรื่องกระต่ายกับเต่า
จัดวางตัวละครกับฉากตามสตอรี่บอร์ด
กำหนดพื้นที่ทำงาน
สร้างกรอบกั้นพื้นที่การทำงาน
ตัวอย่างการสร้างกรอบกั้นพื้นที่การทำงาน
ตัวอย่างการจัดวางตัวละครตามสตอรี่บอร์ด
เก็บ Symbol ของแต่ละ Shot ไว้ใน Library
นำ Symbol แต่ละ Shot มาเรียงลำดับเรื่อง
ตัวอย่างการเรียง Shot ของการ์ตูนเรื่องกระต่ายกับเต่า

ใส่เสียงและ Sound Effect
เสียงพากย์และเสียงบรรยาย
Sound Effect
เพลงและดนตรีประกอบ
ตัวอย่างการใส่เสียงพากย์ให้ตัวละครในแต่ละ Shot
วิธีปรับแต่งเสียง
ตัวอย่างการใส่ Sound Effect
การ Export งาน


การตัดเส้นตัวละคร
การกำหนดสีให้ตัวละคร
การกำหนดทิศทางของแสง
การเลือกสีของแสงและเงา
สีเนื้อ
วิธีเลือกสีเนื้ออมแดง
การลงสีแสงและเงา
เทคนิคการเปลี่ยนสีของเส้น
เปรียบเทียบงานที่ใช้สีเส้นต่างกัน

การตัดเส้นตัวละคร
การกำหนดสีตัวละคร
การกำหนดทิศทางของแสง
การเลือกสีของแสงและเงา
การลงสีแสงและเงา

กำหนดสีตัวละคร
กำหนดทิศทางของแสง
การเลือกสีของแสงและสีของเงา
การลงสีแสงและเงา
ขั้นตอนการวาดส่วนใบหน้าและผม
ขั้นตอนการวาดส่วนลำตัว
ขั้นตอนการวาดส่วนขา
ขั้นตอนการวาดส่วนตกแต่งอื่นๆ