เขียนแบบด้วย AutoCAD 2008


ISBN: 978-974-9742-04-4
ผู้เขียน : รศ.อินทรชิต หอวิจิตร
ประเภทหนังสือ: Animation, 3D, CAD

219.00 บ. (ส่วนลด 50%)
ราคาสุทธิ 109.50 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด: 17x22 ซม.
จำนวนหน้า: 336 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
 พร้อม CD 1 แผ่น (วีดีโอสอนและไฟล์ตัวอย่าง)
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


แนะนำวิธีใช้โปรแกรม AutoCAD เพื่อการเขียนแบบ 2 มิติ อย่างถูกต้องตามหลักสากล โดยอธิบายเป็นลำดับขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดขอบเขตแบบ การตั้งค่าหน่วย การเขียนรูปทรงพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยม เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม และรูปหลายเหลี่ยม เครื่องมือสำหรับปรับแต่งและแก้ไขรูปทรง การเขียนลายภาพตัด การเขียนข้อความและค่าบอกขนาด การสร้าง Block การกำหนดเลเยอร์ในการเขียนแบบ การจัดวางและพิมพ์แบบสารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับ AutoCAD 2008
การเปิดโปรแกรม
รู้จักกับส่วนประกอบของ AutoCAD 2008
Menu Bar
Toolbars
Tool Palettes
Dash Board
Drawing Window
Model Tab และ Layout Tabs
Command Window
Status Bar
การใช้คำสั่งและการสื่อสารกับโปรแกรม
วิธีที่ 1 ใช้เมาส์
วิธีที่ 2 ใช้คีย์บอร์ด
วิธีที่ 3 ป้อนค่าพิกัดและตัวเลือกด้วย Dynamic Input
การใช้งานฟังก์ชั่นคีย์ต่างๆบนคีย์บอร์ด
การสร้างไฟล์เขียนแบบใหม่
สร้างไฟล์เขียนแบบใหม่ด้วยเทมเพลต
การเปิดไฟล์เขียนแบบ
การทำซ้ำ การออกจากคำสั่ง และการยกเลิกคำสั่ง
การใช้คำสั่ง Erase ลบวัตถุ
ตัวอย่างการเขียนแบบด้วยวิธีต่างๆ
เขียนเส้นโดยใช้คำสั่งบนเมนู
เขียนเส้นโดยใช้คำสั่งบนทูลบาร์
เขียนเส้นโดยพิมพ์คำสั่งบน Command Line@
Design Center กับ ไฟล์ Drawings
การบันทึกไฟล์เขียนแบบ
การปิดไฟล์เขียนแบบ
การออกจากโปรแกรม AutoCAD 2008

การกำหนดขอบเขตแบบ (Drawing Limits) สำหรับเขียนแบบ
การกำหนดหน่วย (Units) ในการเขียนแบบ
การกำหนดค่า Drafting Settings
เขียนเส้นตรงด้วยคำสั่ง LINE
ระบบพิกัดสำหรับการเขียนแบบ
ระบบพิกัดสัมบูรณ์ (Absolute Coordinate)
ระบบพิกัดสัมพัทธ์ (Relative Coordinates)
เขียนวงกลมด้วยคำสั่ง Circle
เขียนวงกลมแบบ Center, Radius
เขียนวงกลมแบบ Center, Diameter
เขียนวงกลมแบบ 2 Points
เขียนวงกลมแบบ 3 Points
เขียนวงกลมแบบ Tan, Tan, Radius
เขียนวงกลมแบบ Tan, Tan, Tan
การแสดงเครื่องมือ Object Snap
วิธีที่ 1 คลิกขวาบน Toolbars
วิธีที่ 2 กดคีย์ s ค้างไว้แล้วคลิกขวา
การใช้คำสั่ง Object Snap
การกำหนด Object Snap Modes
เครื่องมือช่วยในการเขียนแบบให้ถูกต้องและรวดเร็ว
ลบเส้นวัตถุบางส่วนที่ถูกขอบตัดด้วยคำสั่ง Trim
Trim เส้นวัตถุโดยยืดขอบตัดเสมือน
สร้างวัตถุใหม่ให้ขนานกับวัตถุที่เลือกด้วยคำสั่ง Offset
Offset วัตถุให้มีระยะห่าง (Distance) ตามที่กำหนด
Offset วัตถุให้วางผ่าน (Through) พิกัดตามที่กำหนด
ย่อหรือขยายภาพด้วยคำสั่ง Zoom
Zoom Window
Zoom Previous
Zoom All
Zoom Extents
Zoom Scale
Zoom Center
Zoom Realtime
เขียนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยคำสั่ง Rectangle
เขียนรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าด้วยคำสั่ง Polygon
Inscribed Polygon
Circumscribed Polygon
Polygon by Edges
เขียนรูปวงรีด้วยคำสั่ง Ellipse
Ellipse Center
Ellipse Axis, End
Ellipse Arc
เขียนส่วนโค้งด้วยคำสั่ง Arc
Arc 3 Points
Arc Start, Center, End
Arc Start, Center, Angle
การเลือกรูปแบบของจุด (Point Style)
การเขียนจุดด้วยคำสั่ง Point
Single Point
Multiple Point

การเลือกวัตถุ
การคัดลอกวัตถุด้วยคำสั่ง Copy
การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยคำสั่ง Move
การหมุนวัตถุด้วยคำสั่ง Rotate
การตัดและลบบางส่วนของวัตถุด้วยคำสั่ง Break
Break at Point
Break 2Points
Break 2Points Select
การยืดวัตถุด้วยคำสั่ง Extend
ยืดวัตถุไปยังขอบเขตเสมือน
การพลิกกลับด้านวัตถุด้วยคำสั่ง Mirror
การมนมุมวัตถุให้โค้งมนด้วยคำสั่ง Fillet
การมนมุมวัตถุให้เป็นมุมตัดด้วยคำสั่ง Chamfer
การสำเนาวัตถุให้ได้จำนวนมากด้วยคำสั่ง Array
สำเนาวัตถุไปตามแนวแกน x-y (Rectangular Array)
สำเนาวัตถุไปตามเส้นรอบวงของวงกลม (Polar Array)
การเขียนเส้นตรงหรือส่วนโค้งอย่างต่อเนื่องด้วยคำสั่ง Polyline
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติวัตถุที่เป็น Polyline
การแบ่งวัตถุออกเป็นส่วนๆเท่ากันด้วยคำสั่ง Divide
การแบ่งวัตถุให้มีระยะห่างตามที่กำหนดด้วยคำสั่ง Measure

การเขียนลายภาพตัดด้วยคำสั่ง Hatch
การแก้ไข Hatch
การสร้างไฟล์ Block Library
การทำกลุ่มวัตถุเป็น Block แบบ 1 ไฟล์เขียนแบบมี 1 Block
การทำ Block จาก Block Library แยกเก็บเป็นไฟล์เขียนแบบ
การใส่ Block ในไฟล์เขียนแบบด้วยคำสั่ง Insert Block
การแยกวัตถุเป็นเส้นอิสระด้วยคำสั่ง Explode
การกำหนดรูปแบบตัวอักษรด้วยคำสั่ง Text Style
การเขียนข้อความด้วยคำสั่ง Single Line Text
การแก้ไขข้อความ
การเขียนข้อความด้วยคำสั่ง Multiline Text
การแก้ไขข้อความ

การกำหนดเลเยอร์ในการเขียนแบบ
การสร้างเลเยอร์
ควบคุมเลเยอร์ด้วยออปชั่น On/Off
ควบคุมเลเยอร์ด้วยออปชั่น Freeze/Thaw
ควบคุมเลเยอร์ด้วยออปชั่น Lock/Unlock
ควบคุมการ Plot เลเยอร์
กำหนดสีของเลเยอร์
กำหนดชนิดของเส้น
การย้ายวัตถุไปเลเยอร์อื่น

การบอกขนาด
ส่วนประกอบของค่าบอกขนาด
การสร้างเส้นบอกขนาดลักษณะต่างๆ
การบอกขนาดตามแนวนอนและแนวดิ่งด้วยคำสั่ง Linear
การบอกขนาดตามแนวเอียงด้วยคำสั่ง Aligned
การบอกขนาดแบบซ้อนกันโดยเทียบกับจุดอ้างอิงแรกด้วยคำสั่ง Baseline
การบอกขนาดแบบต่อเนื่องกันด้วยคำสั่ง Continue
การบอกขนาดของรัศมีด้วยคำสั่ง Radius
การบอกขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางด้วยคำสั่ง Diameter
การบอกขนาดมุมระหว่างเส้นด้วยคำสั่ง Angular
การบอกขนาดอย่างรวดเร็วด้วยคำสั่ง QDIM
Dimension Style รูปแบบของค่าบอกขนาด
สร้าง Dimension Style ใหม่
แก้ไข Dimension Style
ปรับแต่งคุณสมบัติของ Dimension Style

การทำงานบนหน้าต่างของแท็บ Model และ Layout
หน้าต่างแท็บ Model
หน้าต่างแท็บ Layout
การสร้างหน้าต่างแท็บ Layout
การเปลี่ยนชื่อแท็บ Layout
การลบแท็บ Layout
การจัดและแสดงแบบชิ้นงานบนหน้าต่างแท็บ Layout
เปิดหน้าต่างแท็บ Layout
จัดวางชิ้นงานหรือโมเดลบน Layout: A3-mm 1-15
กำหนดมาตราส่วนชิ้นงานที่แสดงในช่องวิวพอร์ต
การเขียนข้อความและการบอกขนาดบนแบบ
การเขียนข้อความและค่าบอกขนาดบนแท็บ Layout ที่แสดงวิวพอร์ตหลายมาตราส่วน
การพิมพ์ไฟล์เขียนแบบจาก Layout
ไฟล์เขียนแบบต้นแบบ (Template Drawing)
สร้างไฟล์เขียนแบบต้นแบบ
การเปิดไฟล์เขียนแบบต้นแบบ

หน้าต่างของ Design Center
เปิดไฟล์เขียนแบบด้วย Design Center
เขียนลายภาพตัดโดยใช้ Design Center
ดึง Block จากไฟล์เขียนแบบอื่นโดยใช้ Design Center
สร้างไอคอนของ Block บน Tool Palette จากหน้าต่าง Design Center
คัดลอกส่วนประกอบต่างๆ ของแบบอื่นด้วย Design Center
คัดลอก Layer จากไฟล์เขียนแบบใดๆ มายังไฟล์เขียนแบบปัจจุบัน
คัดลอก Dimension Style จากไฟล์เขียนแบบใดๆ มายังไฟล์เขียนแบบปัจจุบัน
การคัดลอก Text Style จากไฟล์เขียนแบบใดๆ มายังไฟล์เขียนแบบปัจจุบัน
คัดลอก Layout จากไฟล์เขียนแบบใดๆ มายังไฟล์เขียนแบบปัจจุบัน

รู้จักกับวัตถุที่มีคุณสมบัติเป็น Annotative property
การเปิดใช้งาน Annotative property
เปิดใช้งาน Annotative property สำหรับข้อความ (Text)
เปิดใช้งาน Annotative property สำหรับการบอกขนาด (Dimension)
เปิดใช้งาน Annotative property สำหรับ Multileader
เปิดใช้งาน Annotative property สำหรับลายภาพตัด (Hatch)
เปิดใช้งาน Annotative property สำหรับ Block

การปรับตั้งหน่วย พื้นที่เขียนแบบ และกำหนด Annotative Property
การสร้างแนวเสา
การใส่เสาที่จุดตัดของเส้นแนวเสา
ใช้ Layer แยกเสาและเส้นแนวเป็นคนละชุด
สร้างเลเยอร์ชื่อ column
สร้างเลเยอร์ชื่อ column grid
การใส่กำแพง
สร้างกำแพงด้านนอก
สร้างกำแพงด้านใน
การสร้างประตูและทำเป็น Block
การจัดแบบลงหน้ากระดาษให้ได้มาตราส่วนที่ต้องการและพิมพ์แบบ

Workshop: 1
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดขอบเขตงานเขียนแบบ และปรับขนาดจอภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ย้ายแกน UCS
ขั้นตอนที่ 3 เขียนเส้นตรงโดยใช้การป้อนค่าแบบ Direct Distances
ขั้นตอนที่ 4 ย้ายแกน UCS กลับมาอยู่ตำแหน่ง WCS
Workshop: 2
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดขอบเขตงานเขียนแบบ และปรับขนาดจอภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ย้ายแกน UCS
ขั้นตอนที่ 3 เขียนเส้นตรงโดยใช้การป้อนค่าแบบ Direct Distances
ขั้นตอนที่ 4 Offset เส้นตรง
ขั้นตอนที่ 5 ลบวัตถุหรือเส้นที่ไม่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 6 ย้ายแกน UCS กลับมาอยู่ตำแหน่ง WCS
Workshop: 3
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดขอบเขตงานเขียนแบบ และปรับขนาดจอภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ย้ายแกน UCS
ขั้นตอนที่ 3 เขียนวงกลมที่มีพิกัดของจุดศูนย์กลางร่วมกันที่ X=0, Y=0
ขั้นตอนที่ 4 เขียนวงกลมที่มีพิกัดของจุดศูนย์กลางร่วมกันที่ X=15, Y=50
ขั้นตอนที่ 5 ใช้คำสั่ง Mirror ช่วยเขียนภาพวงกลม
ขั้นตอนที่ 6 เขียนเส้นตรง
ขั้นตอนที่ 7 เขียนวงกลมให้สัมผัสเส้นตรงและวงกลม
ขั้นตอนที่ 8 ลบวัตถุหรือเส้นที่ไม่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 9 ย้ายแกน UCS กลับมาอยู่ตำแหน่ง WCS
Workshop: 4
ขั้นตอนที่ 1 สร้างไฟล์เขียนแบบต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดระยะ Grid และ Snap
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเลเยอร์และกำหนดคุณสมบัติ
ขั้นตอนที่ 4 กำหนด Text style
ขั้นตอนที่ 5 สร้างกรอบและไตเติลบล็อก
ขั้นตอนที่ 6 บันทึกไฟล์เป็นเทมเพลต
ขั้นตอนที่ 7 เปิดไฟล์เขียนแบบ
ขั้นตอนที่ 8 เขียนเส้นร่างที่เป็นเส้นตรงและวงกลม
ขั้นตอนที่ 9 เขียนวงกลม
ขั้นตอนที่ 10 ฝึกใช้คำสั่ง Offset, Line และ Trim
ขั้นตอนที่ 11 สำเนาวัตถุด้วยคำสั่ง Mirror
ขั้นตอนที่ 12 สำเนาวัตถุด้วยคำสั่ง Array
ขั้นตอนที่ 13 สร้าง viewport และกำหนดมาตราส่วน
ขั้นตอนที่ 14 ปรับปรุงแก้ไข Dimension Style
ขั้นตอนที่ 15 พิมพ์งานเขียนแบบ