SketchUp 8 + V-Ray


ISBN: 978-616-204-126-6
ผู้เขียน : นพดล วศินสิทธิสุข
ประเภทหนังสือ: Animation, 3D, CAD

279.00 บ.
สมาชิก 223.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด:                    17*22 ซม.
จำนวนหน้า:             464 หน้า  
พิมพ์ครั้งที่ 1:           กุมภาพันธ์ 2555
ลักษณะพิเศษ:         พิมพ์ 4 สี แถม ซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย:    ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  
ผู้จัดจำหน่าย:            บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


สร้างโมเดล 3D แบบง่ายๆอย่างเป็นขั้นตอน ด้วย SketchUp Pro โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งค่าก่อนสร้างโมเดล เข้าใจการอ้างอิงตำแหน่ง, ควบคุมมุมมอง และสร้างโมเดล 3D พร้อมเวิร์กช็อปที่นำไปใช้งานได้จริง รวมไปถึงการจัดการโมเดลที่มีความซับซ้อน, สร้าง Dynamic Component, สร้างโมเดลบนพื้นผิวต่างระดับ, สร้างซีนและแอนิเมชั่น, สร้างสไตล์ไว้ใช้งาน, สร้างโมเดลจาก Google Earth, Google Maps และไฟล์ CAD อีกทั้งยังครอบคลุมถึงโปรแกรม Style Builder และ Layout ที่มากับ SKetchUp Pro ด้วย และเรนเดอร์โมเดลเพิ่มความสมจริงด้วย V-Ray


สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย
Part 1  รู้จักกับ SketchUp
    
แนวคิดของ SketchUp
การประยุกต์ใช้งาน
ฟีเจอร์ใหม่ใน Google SketchUp
ฟีเจอร์ใหม่ของ Google SketchUp 8
ฟีเจอร์ใหม่ของ
Google SketchUp Pro 8
เลือกใช้งานระหว่าง SketchUp และ SketchUp Pro
ดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม
เปิดโปรแกรม
เปิดโปรแกรมขึ้นใช้งานครั้งแรก
อินเตอร์เฟสของ Google SketchUp
    
เมาส์ และคีย์บอร์ด
เทคนิคการใช้เมาส์
ตั้งคีย์ลัด (Shortcuts)
ยกเลิกคีย์ลัดที่ตั้งไว้
เลือกเทมเพลต
สร้างเทมเพลตใหม่
เปลี่ยนหน่วยวัด
เปิดชุดเครื่องมือขึ้นมาใช้งาน
    
เส้น พื้นผิว และรูปทรง
เส้น
พื้นผิว
รูปทรง
แกนอ้างอิงหลัก
ย้ายแกนอ้างอิงหลัก
แสดงแกนอ้างอิงจากมุมมองด้านบน
ย้ายแกนอ้างอิงหลักกลับมายังตำแหน่งเริ่มต้น
ซ่อนและแสดงแกนอ้างอิงหลัก
การอ้างอิงตำแหน่งต่างๆบนโมเดล
สร้างโมเดลโดยอาศัยจุดอ้างอิง (Point Inference)
สร้างโมเดลโดยอาศัยแกน และเส้นอ้างอิง (Linear Inference)
สร้างโมเดลโดยอาศัยการอ้างอิงรูปร่าง (Shape Inference)
สร้างเส้นโดยการล็อคแกนบนโมเดล
    
แสดงมุมมองมาตรฐานด้วยชุดเครื่องมือ Views
มุมมองมาตรฐาน
ปรับเปลี่ยนมุมมองด้วยชุดเครื่องมือ Camera
เครื่องมือควบคุมมุมมอง
แสดงเครื่องมือจัดการโมเดล
ฝึกใช้คำสั่ง View
    
เลือกออบเจ็ค (Select)
เลือกออบเจ็คชิ้นเดียว
เลือกออบเจ็คหลายชิ้น
เลือกออบเจ็คทุกชิ้นบนหน้าจอ
เลือกเส้นหรือพื้นผิวภายในกรุ๊ป หรือคอมโพเนนต์
ลบออบเจ็ค (Eraser)
ลบเส้น กรุ๊ป หรือคอมโพเนนต์เพียงชิ้นเดียว
ลบเส้น กรุ๊ป หรือคอมโพเนนต์หลายชิ้น
ซ่อนเส้นที่ไม่ต้องการ
ทำขอบให้โค้งมน
แต้มสีเติมลวดลาย (Paint Bucket)
หน้าต่าง Materials
กำหนดวัสดุบนชิ้นส่วนโมเดล
สร้างวัสดุใหม่
    
Part 2  พื้นฐานการสร้างโมเดลด้วย SketchUp

ชุดเครื่องมือ Drawing
สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉาก และเส้นตรง
สร้างสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สร้างเส้นตรง
สร้างวงกลม และเส้นโค้ง
สร้างวงกลม
สร้างเส้นโค้งบนระนาบ
สร้างรูปหลายเหลี่ยม (Polygon)
สร้างรูปหลายเหลี่ยมบนระนาบด้วยเมาส์
สร้างรูปหลายเหลี่ยมบนระนาบกำหนดขนาดในช่องDimensions
สร้างเส้นอิสระ (Freehand)

ชุดเครื่องมือ Construction
วัดระยะ และกำหนดตำแหน่งอ้างอิง(Tape Measure)
วัดความยาวระหว่างจุด 2 จุด
สร้างจุดอ้างอิง
สร้างเส้นอ้างอิง
ปรับเปลี่ยนสเกล
วัดมุม และกำหนดเส้นอ้างอิง (Protractor)
วัดมุมตามแนวเส้น
สร้างเส้นอ้างอิง
สร้างข้อความแบบสามมิติ (3D Text)
สร้างตัวอักษร 2D
สร้างข้อความ (Text)
แสดงข้อความ
แสดงตัวชี้ข้อความ
แก้ไขข้อความ
สร้างข้อความบอกขนาด (Dimension)
บอกความยาวเส้นตรง
บอกความยาวรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลาง

เคลื่อนย้าย และก๊อปปี้ชิ้นส่วน (Move)
ย้ายชิ้นส่วน
ก๊อปปี้ชิ้นส่วน
ดึงพื้นผิว (Push/Pull)
ดึงพื้นผิว
ดึงพื้นผิวด้วยระยะที่ใช้ล่าสุด
เจาะทะลุพื้นผิว
เทคนิคการใช้เครื่องมือ Push/Pull ร่วมกับคีย์บอร์ด
หมุน และก๊อปปี้ชิ้นส่วน (Rotate)
หมุนชิ้นส่วน
ก๊อปปี้ชิ้นส่วน
หมุนพื้นผิว
ยืดขยายพื้นผิวตามแนวเส้น (Follow Me)
วิธีที่ 1 ลากผิวไปตามแนวเส้น
วิธีที่ 2 เลือกแนวเส้นแล้วยืดผิว
ปรับขนาด หรือกลับด้านชิ้นส่วน (Scale)
ปรับขนาดโมเดลด้วยสัดส่วนเดิม จุดยึดอยู่ที่มุมตรงข้าม
ปรับขนาดโมเดลอิสระ
ปรับขนาดโมเดล จุดปรับยึดอยู่กลางโมเดล
สร้างภาพสะท้อนกระจก
ปรับขนาดพื้นผิว
ปรับขนาดด้วยการกำหนดค่า Scale
สร้างเส้นและพื้นผิวขนานกับต้นแบบ (Offset)
สร้างเส้น Offset
สร้างพื้นผิว Offset

Workshop 1 :
สร้างโมเดลโคมไฟประดับ
สร้างเส้นโครงร่าง
ขึ้นรูปเป็นโมเดล 3D
Workshop 2 :
สร้างโมเดลชุดโต๊ะ-เก้าอี้
สร้างโมเดลโต๊ะ
สร้างโมเดลเก้าอี้
Workshop 3 :
สร้างโมเดล 3D โคมไฟ
Workshop 4 :
สร้างโมเดล 3D เก้าอี้สำนักงาน

Part 3  สร้างโมเดล 3D แบบมืออาชีพ
        
จัดการชิ้นส่วนโมเดลด้วย Entity Info
เรียกใช้งาน Entity Info
เปลี่ยนเลเยอร์
ตั้งชื่อกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์
กำหนดรูปแบบแสงเงา
ล็อคชิ้นส่วนโมเดล
ซ่อนชิ้นส่วนโมเดล
ปรับสัดส่วนภาพ
ปรับค่ารัศมี และ Segments ของเส้นร่าง
ตั้งค่าโมเดลด้วย Model Info
เรียกใช้ Model Info
กำหนดเวลาแสดงแอนิเมชั่น
ตั้งค่าการแสดงคอมโพเนนต์
ใส่เครดิตโมเดล
ตั้งค่าการแสดงค่าบอกขนาด (Dimensions)
แสดงข้อมูลของไฟล์โมเดล
กำหนดตำแหน่งบนผิวโลก
ตั้งค่าการเรนเดอร์
แสดงส่วนประกอบโมเดล
กำหนดรูปแบบตัวอักษรจากเครื่องมือ Text
กำหนดหน่วยวัด
ตั้งค่าโปรแกรมด้วย System Preferences
กำหนดโปรแกรมตกแต่งภาพใน Materials
ตั้งค่า Compatibility
กำหนดวิธีใช้เมาส์บนชุดเครื่องมือ Drawing
เปิดใช้งาน PlugIns
การตั้งค่าทั่วไป
ตั้งค่าแสดงผลภาพ
ตั้งคีย์ลัด
ตั้งเทมเพลตเมื่อเปิดใช้งาน
ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน
รวมชิ้นส่วนโมเดลด้วยกรุ๊ป (Group)
สร้างกรุ๊ป
ตั้งชื่อกรุ๊ป
แยกชิ้นส่วนกรุ๊ป
แก้ไขกรุ๊ป
รวมหลายกรุ๊ปให้เป็นกรุ๊ปเดียว
ยกเลิกกรุ๊ปที่ประกอบจากหลายกรุ๊ป
ข้อควรระวังในการใช้กรุ๊ป
รวมชิ้นสว่นโมเดลดว้ยคอมโพเนนต ?(Component)
หน้าต่าง Components
สร้างคอมโพเนนต์ไว้ใช้เฉพาะในโมเดล
เก็บคอมโพเนนต์ไว้ในเครื่อง
นำคอมโพเนนต์ในเครื่องมาใช้งาน
นำคอมโพเนนต์จาก 3D Warehouse เข้ามาใช้งาน
แยกชิ้นส่วนคอมโพเนนต์
แก้ไขคอมโพเนนต์
เปลี่ยนคอมโพเนนต์ใหม่แทนคอมโพเนนต์เดิม
แสดงรายการกรุ๊ปและคอมโพเนนต์ด้วย Outliner
ค้นหากรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์
แสดงหรือซ่อนส่วนประกอบในกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์
เลือกกรุ๊ป หรือคอมโพเนนต์
แก้ไขกรุ๊ป หรือคอมโพเนนต์
จัดการโมเดลที่ซับซ้อนด้วย Layers
ย้ายชิ้นส่วนภายในกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์
กำหนดเลเยอร์ทำงาน
สร้างเลเยอร์
ลบเลเยอร์
เปลี่ยนชื่อเลเยอร์
ซ่อนชิ้นส่วนบนเลเยอร์
ตรวจสอบเลเยอร์
ย้ายเลเยอร์
ข้อควรระวังในการใช้เลเยอร์  

สร้างเส้นและพื้นผิวจากโมเดลที่ซ้อนกัน(Intersect Faces)
สร้างชิ้นส่วนที่เกิดจากการซ้อนกันของโมเดล
สร้างชิ้นส่วนที่เกิดจากการซ้อนกันของชิ้นส่วนที่เลือก
สร้างชิ้นส่วนที่เกิดจากการซ้อนกันภายในกรุ๊ป
ชุดเครื่องมือ Solid Tools
เครื่องมือ Intersect
เครื่องมือ Union
เครื่องมือ Subtract
เครื่องมือ Trim
เครื่องมือ Split
เครื่องมือ Outer Shell
กลับด้านโมเดล (Flip Along)
Workshop 1 :
สร้างโมเดลเก้าอี้
ขั้นที่ 1 สร้างขาเก้าอี้
ขั้นที่ 2 สร้างพื้นรองเก้าอี้
Workshop 2 :
สร้างโมเดลเก้าอี้เอนกประสงค์

อิมพอร์ตภาพมาใช้เป็นรูปภาพ
วางรูปภาพบนตำแหน่งที่กำหนดไว้
สร้างโมเดลจากรูปภาพ
แปลงรูปภาพเป็นลายวัสดุ
อิมพอร์ตภาพมาใช้เป็นลายวัสดุ
สร้างลายวัสดุ
ปูลายวัสดุลงบนพื้นผิว
Workshop : กำหนดวัสดุบนพื้นผิว
สร้างโมเดลด้วยคำสั่ง Match Photo
เตรียมรูปภาพ
นำภาพเข้ามาเป็นต้นแบบโมเดล
ไดอะล็อกบ็อกซ์ Match Photo
Workshop สร้างโมเดลจากรูปภาพ
ข้อจำกัดในการสร้างโมเดลด้วย Match Photo
นำโมเดลที่สร้างไปวางบนรูปภาพ

ชุดเครื่องมือ Sandbox
สร้างพื้นผิวจากเส้นโครงร่างต่างระดับ(From Contours)
สร้างพื้นผิวราบ (From Scratch)
ปรับระดับพื้นผิว (Smoove)
แบ่งพื้นผิวออกเป็นส่วนย่อย (Add Detail)
พลิกเส้นขอบบนพื้นผิว (Flip Edge)
สร้างพื้นผิวราบตามเส้นขอบโมเดล (Stamp)
สร้างเส้นร่างบนพื้นผิวต่างระดับ (Drape)
Workshop :
สร้างโมเดลด้วยชุดเครื่องมือ Sandbox
ขั้นตอนที่ 1 นำภาพจาก Google Earth เข้ามาใช้
ขั้นตอนที่ 2 สร้างพื้นผิวราบ
ขั้นตอนที่ 3 ปูภาพลงบนพื้นผิว
ขั้นตอนที่ 4 สร้างพื้นผิวราบตามเส้นขอบโมเดล
ขั้นตอนที่ 5 สร้างเส้นร่างบนพื้นผิว

ชุดเครื่องมือ Dynamic Components
แอตทริบิวต์สำหรับสร้าง Dynamic Component
Workshop 1 :
สร้างเก้าอี้เปลี่ยนสีได้
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งชื่อ และใส่ข้อความอธิบาย
ขั้นตอนที่ 2 สร้างรายการวัสดุของไดนามิคคอมโพเนนต์
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขรายการวัสดุ
ขั้นตอนที่ 5 จัดเก็บคอมโพเนนต์
Workshop 2 :
สร้างตู้ไปรษณีย์เปิด-ปิดบานพับได้
ขั้นตอนที่ 1 ตั้งชื่อ และใส่ข้อความอธิบาย
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดคุณสมบัติบานพับประตู
ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบการใช้งาน

ชุดเครื่องมือ Google
สร้างพื้นที่เสมือนจริง (Add Location)
สลับการแสดงพื้นผิวต่างระดับ (Toggle Terrain)
สร้างโมเดลอาคารเสมือนจริง (Add New Building)
กำหนดพื้นผิวโมเดลจากภาพเสมือนจริง (Photo Textures)
แสดงโมเดลบน Google Earth

นำไฟล์ CAD เข้ามาใช้ใน SketchUp
แก้ไขไฟล์ CAD บน SketchUp
ขั้นตอนที่ 1 ปรับขนาดแบบแปลน
ขั้นตอนที่ 2 ลบเลเยอร์ที่ติดมากับไฟล์ CAD
ขั้นตอนที่ 3 สร้างเลเยอร์ใหม่ใน SketchUp
ขั้นตอนที่ 4 สร้างซีน (Scene)
สร้างโมเดลจากไฟล์ CAD

Part 4 การนำเสนอโมเดล
        
แสดงแสงเงา และหมอกควัน
แสดงแสงเงาด้วยเครื่องมือ Shadows
แสดงหมอกควันด้วยคำสั่ง Fog
แสดงมุมมองภายในโมเดลตามภาคตัดขวาง(Section Plane)
สร้างระนาบตัดขวาง
สร้างระนาบตัดขวางเพิ่ม
เครื่องมือแสดงผลภาพตัดขวาง
สถานะของระนาบตัดขวาง
สร้างกรุ๊ปจากชิ้นส่วนภาพตัดบนระนาบตัดขวาง
สร้างระนาบตัดขวางเฉพาะส่วน
จำลองการมองภายในโมเดล
กำหนดตำแหน่งการวางกล้องบนโมเดล (Position Camera)
จำลองการมองโมเดล (Look Around)
จำลองการเดินบนโมเดล (Walk)
       
สร้างซีน (Scenes)
เครื่องมือจัดการซีน
เครื่องมือแสดงองค์ประกอบภายในซีน
สร้างแอนิเมชั่น (Animation)
ตั้งค่าแอนิเมชั่น
แสดงผลแอนิเมชั่น
Workshop :
สร้างซีน และแอนิเมชั่น
สร้าง Scene
            
หน้าต่าง Styles
เครื่องมือแสดงรายการสไตล์
เลือกใช้สไตล์สำเร็จรูป
เครื่องมือแก้ไขสไตล์
แก้ไขสไตล์เส้นขอบ (Edge Settings)
แก้ไขสไตล์พื้นผิว (Face Settings)
ปรับแต่งสไตล์พื้นหลัง (Background Settings)
ปรับแต่งสไตล์ภาพลายน้ำ (Watermark Settings)
ปรับแต่งสไตล์ส่วนอ้างอิงหลัก (Modeling Settings)
เครื่องมือปรับแต่งสไตล์
จัดการสไตล์ในโมเดล
ลบสไตล์
ลบสไตล์ที่ไม่ใช้งานทั้งหมดออกจากรายการ
จัดหมวดหมู่สไตล์
Workshop 1 :
เลือกใช้สไตล์สำเร็จรูป
Workshop 2 :
สร้างสไตล์ใหม่ด้วยการกำหนดค่าเอง
Workshop 3 :
สร้างสไตล์ใหม่ด้วยการเลือกใช้สไตล์สำเร็จรูป
   
ลักษณะเส้นขอบของ Style Template
ส่วนประกอบของโปรแกรม
กำหนดลักษณะเส้นขอบจากรายการสไตล์
ปรับแต่งการแสดงเส้นขอบ
เปลี่ยนโมเดลตัวอย่าง
บันทึกสไตล์เส้นขอบ
นำสไตล์ไปใช้งานบน SketchUp
สร้างเส้นขอบที่มีรูปแบบเฉพาะ
สร้าง Style Builder Template
            
พิมพ์โมเดล
ตั้งค่าการพิมพ์
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
สั่งพิมพ์โมเดล
Workshop :
พิมพ์โมเดลออกทางเครื่องพิมพ์
เอ็กซ์พอร์ตโมเดล (Export)
เอ็กซ์พอร์ตภาพ 3D Model
เอ็กซ์พอร์ตภาพ 2D Graphic
เอ็กซ์พอร์ตภาพตัดขวาง (Section Slice)
เอ็กซ์พอร์ตแอนิเมชั่น (Animation)
แลกเปลี่ยนผลงานใน 3D Warehouse
ดาวน์โหลดโมเดลจาก 3D Warehouse
แชร์คอมโพเนนต์บน 3D Warehouse
       
เปิดโปรแกรม LayOut
ส่วนประกอบของ LayOut 3
เครื่องมือหลักบน LayOut
ตั้งค่าก่อนใช้โปรแกรม
ตั้งค่าไฟล์เอกสาร
นำภาพเข้ามาใน LayOut
ตัวอย่างการตั้งค่าไฟล์เอกสาร
ปรับเปลี่ยนมุมมองโมเดล
ก๊อปปี้โมเดล
เพิ่มหน้าเอกสาร
เปิดเอกสารใหม่บน LayOut 3
ก๊อปปี้โมเดลจากเอกสารเดิมไปยังเอกสารใหม่
แยกหน้าต่างทำงานของไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์โมเดลบน SketchUp
ใช้มุมมองโมเดลจากซีนใน SketchUp
อัพเดตซีน
แสดง หรือซ่อนเส้นกริด (Grid)
แก้ไขโมเดลจาก References
สร้างภาพตัดเฉพาะบางส่วนของภาพ
เปลี่ยนสไตล์โมเดล
เลือกภาพสำเร็จรูปจากสมุดภาพ (Scrapbooks)
ตัดเส้น (Split)
เชื่อมต่อเส้น (Join)
เลือกสีจากธีม (Theme) บน Scrapbooks
สร้างข้อความ (Text)
เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรด้วย Text Style
หมุนชิ้นส่วน
สร้างตัวชี้ข้อความ (Label)
ใส่เส้นบอกขนาดโมเดล (Dimension)
เปลี่ยนสไตล์ (Style)
การทำงานร่วมกันของไดอะล็อกบ็อกซ์
Layers และ Pages
แก้ไขเทมเพลต
แสดงชิ้นส่วนบนเลเยอร์ให้ปรากฎทุกหน้า
เรียงลำดับชิ้นส่วน
นำเสนอผลงาน (Start Presentation)

Part 5  เรนเดอร์โมเดลด้วย V-Ray
       
ลักษณะงานที่นำไปประยุกต์ใช้
เรนเดอร์คืออะไร
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับพื้นผิว
ดาวน์โหลดและติดตั้ง
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ติดตั้งโปรแกรม
ชุดเครื่องมือ V-Ray for SketchUp
ตั้งค่าการแสดงผลภาพเรนเดอร์
       
เครื่องมือกำหนดคุณสมบัติพื้นผิววัสดุ
ดาวน์โหลดวัสดุสำเร็จรูปมาใช้งาน
เลือกใช้วัสดุสำเร็จรูป
ปรับแต่งคุณสมบัติ
คุณสมบัติพื้นผิววัสดุ
เลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปที่มีหลายคุณสมบัติ
สร้างวัสดุใหม่
เปลี่ยนชื่อวัสดุ
บันทึกไฟล์วัสดุไว้ใช้งาน
        
กระบวนการสร้างภาพเสมือนจากการเรนเดอร์
วิธีจัดการกับ Errors ในการเรนเดอร์
รูปแบบการเรนเดอร์
ใช้แสงทางตรง (Direct Illumination)
ใช้แสงแบบ GI (Global Illumination)
เลือกใช้ค่าเรนเดอร์สำเร็จรูป
ดาวน์โหลด Render Options สำเร็จรูป
เลือกใช้ Render Options สำเร็จรูป
กำหนดแสงธรรมชาติ
กำหนดความสว่างของแสงธรรมชาติ และท้องฟ้า
สร้างดวงไฟ
สร้างไฟสี่เหลี่ยม (Rectangle Light)
สร้างไฟกลม (Omni Light)
สร้างไฟสปอตไลท์ (Spot Light)
สร้างไฟแบบ IES Light
สร้างวัสดุเรืองแสง
สร้างภาพสะท้อนบนผิววัสดุ