มือใหม่ฝึกพิมพ์ดีด ฉบับสมบูรณ์+มือใหม่จัดหน้าจดหมายธุรกิจเอกสารราชการรายงานด้วย Word


ISBN: 978-616-204-102-0
ผู้เขียน : กองบรรณาธิการโปรวิชั่น
ประเภทหนังสือ: คอมพิวเตอร์ทั่วไป, สารสนเทศ

179.00 บ.
สมาชิก 143.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด:                        17*24  ซม.
จำนวนหน้า:                  แบบปฏิทิน 184 หน้า, แบบรูปเล่ม 144 หน้า  
พิมพ์ครั้งที่1:                 ตุลาคม 2554
ลักษณะพิเศษ:             พิมพ์ 4 สี  แถมซีดี 1 แผ่น (โปรแกรม&เกมฝึกพิมพ์ดีด)
ระดับความยากง่าย:       ผู้สนใจทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย:               บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


ทางลัดง่ายๆ สำหรับทุกวัยที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดให้ชำนาญด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการพิมพ์แป้นภาษาไทยล้วน, แป้นภาษาอังกฤษล้วน รวมถึงทักษะการพิมพ์ทั้งแป้นภาษาไทยและอังกฤษผสมกันสองภาษา จนสามารถพิมพ์ได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ ผ่านคู่มือและโปรแกรมฝึกหัดพิมพ์ดีดที่ออกแบบและคิดค้นบทเรียนให้ทันสมัยเหมาะกับการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเกมฝึกพิมพ์ดีดสนุกๆ ให้ได้ฝึกทักษะการพิมพ์ไปในตัวถึง 4 เกม ที่สำคัญเพื่อเป็นการย่อยอดทักษะการพิมพ์ของคุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย
Part 1 มือใหม่ฝึกพิมพ์ดีด ฉบับสมบูรณ์

การวางนิ้วบนอักษรแป้นเหย้า  ฟ  ห  ก  ด  ่  า  ส  ว (Home Key)
แบบฝึกที่ 1.1  การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า  ฟ  ห  ก  ด  ่  า  ส  ว
แบบฝึกที่ 1.2  การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ผสมการเคาะวรรค
แบบฝึกที่ 1.3  การพิมพ์ผสมคำ 1 พยางค์
แบบฝึกที่ 1.4  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์
แบบฝึกที่ 1.5  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  เ   ้  ง
แบบฝึกที่ 1.6  การพิมพ์แป้น  เ   ้  ง  ผสมการเคาะขึ้นบรรทัดใหม่
แบบฝึกที่ 1.7  การพิมพ์ผสมคำ 1 พยางค์     
แบบฝึกที่ 1.8  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์   
แบบฝึกที่ 1.9  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  พ  ะ   ั    ี
แบบฝึกที่ 1.10  การพิมพ์แป้น  พ  ะ   ั    ี
แบบฝึกที่ 1.11  การพิมพ์ผสมคำ 1 พยางค์  
แบบฝึกที่ 1.12  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์
แบบฝึกที่ 1.13  การพิมพ์ประโยคสั้น

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  อ   ิ   ื  ท
แบบฝึกที่ 2.1  การพิมพ์แป้น  อ   ิ   ื  ท   
แบบฝึกที่ 2.2  การพิมพ์ผสมคำ 1 พยางค์  
แบบฝึกที่ 2.3  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์
แบบฝึกที่ 2.4 การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  ำ  แ  ร  ม
แบบฝึกที่ 2.5  การพิมพ์แป้น  ำ  แ  ร  ม
แบบฝึกที่ 2.6  การพิมพ์ผสมคำ 1 พยางค์
แบบฝึกที่ 2.7  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์
แบบฝึกที่ 2.8  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วและพิมพ์อักษรแป้น  ไ  ป  น  ใ
แบบฝึกที่ 2.9  การพิมพ์แป้น  ไ  ป  น  ใ
แบบฝึกที่ 2.10  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์
แบบฝึกที่ 2.11  การพิมพ์ผสมคำ 3-5 พยางค์
แบบฝึกที่ 2.12  การพิมพ์ประโยคสั้น

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  ๆ  ผ  ย  บ   ล  ฝ
แบบฝึกที่ 3.1  การพิมพ์แป้น  ๆ  ผ  ย  บ  ล  ฝ  ผสมการเคาะแท็บ   
แบบฝึกที่ 3.2  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์   
แบบฝึกที่ 3.3  การพิมพ์ผสมคำ 2-6 พยางค์   
แบบฝึกที่ 3.4  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  ถ   ุ   ึ  ค
แบบฝึกที่ 3.5  การพิมพ์แป้น  ถ   ุ   ึ  ค
แบบฝึกที่ 3.6  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์  
แบบฝึกที่ 3.7  การพิมพ์ผสมคำ 3-6 พยางค์  
แบบฝึกที่ 3.8  การพิมพ์ประโยคสั้น

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  ภ  ต  -  /
แบบฝึกที่ 4.1  การพิมพ์แป้น  ภ  ต  -  /
แบบฝึกที่ 4.2  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์
แบบฝึกที่ 4.3 การพิมพ์ผสมคำ 3-6 พยางค์
แบบฝึกที่ 4.4  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  จ  ข  ช
แบบฝึกที่ 4.5  การพิมพ์แป้น  จ  ข  ช
แบบฝึกที่ 4.6  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์
แบบฝึกที่ 4.7  การพิมพ์ผสมคำ 3-6 พยางค์
แบบฝึกที่ 4.8  การพิมพ์ประโยคสั้น
แบบฝึกที่ 4.9  พิมพ์ทบทวนแป้นอักษรล่างทั้งหมด

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นอักษรบน  โ   ฌ    ็    ๋   ฑ  ธ   ๊  ณ
แบบฝึกที่ 5.1  การพิมพ์แป้น  โ  ฌ   ๋    ็   ฑ  ธ   ๊  ณ
แบบฝึกที่ 5.2 การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์
แบบฝึกที่ 5.3  การพิมพ์ผสมคำ 3-6 พยางค์
แบบฝึกที่ 5.4  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นอักษรบน  ฮ  ฉ   ู  ์  ?  ฒ
แบบฝึกที่ 5.5  การพิมพ์แป้น  ฮ  ฉ   ู  ์  ?  ฒ
แบบฝึกที่ 5.6  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์
แบบฝึกที่ 5.7  การพิมพ์ผสมคำ 3-6 พยางค์
แบบฝึกที่ 5.8  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นอักษรบน  ฎ  ฏ  "  ฆ  ษ  ศ  ฯ
แบบฝึกที่ 5.9  การพิมพ์แป้น  ฏ ฎ  "  ฆ  ษ  ศ  ฯ
แบบฝึกที่ 5.10  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์
แบบฝึกที่ 5.11  การพิมพ์ผสมคำ 3-6 พยางค์  
แบบฝึกที่ 5.12  การพิมพ์ประโยคสั้น

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  ฤ  (  )  ฬ  ซ    ฐ  ฦ
แบบฝึกที่ 6.1  การพิมพ์แป้น  ฤ  (  )  ฬ  ซ    ฐ  ฦ
แบบฝึกที่ 6.2  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์  
แบบฝึกที่ 6.3  การพิมพ์ผสมคำ 3-6 พยางค์  
แบบฝึกที่ 6.4  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  ?  .  .  ,
แบบฝึกที่ 6.5 การพิมพ์แป้น  ํ  ฺ  .  ,
แบบฝึกที่ 6.6  การพิมพ์ผสมคำ
แบบฝึกที่ 6.7  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นตัวเลข  ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙
แบบฝึกที่ 6.8  การพิมพ์แป้นตัวเลข  ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙
แบบฝึกที่ 6.9  การพิมพ์ผสมคำ
แบบฝึกที่ 6.10  การพิมพ์ประโยคสั้น

แบบฝึกทบทวนการพิมพ์แป้นอักษรทั้งบนและล่างเพื่อเพิ่มความชำนาญ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 1 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 2 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 3 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 4 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 5 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 6 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 7 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 8 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 9 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 10 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 11 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนาญ 12 :

แบบฝึกพิมพ์จับเวลา 1-2 นาที
แบบฝึกพิมพ์จับเวลา (3-5 นาที)
แบบฝึกพิมพ์จับเวลา (10 นาที)

Part 2 ฝึกทักษะการพิมพ์ดีด 2 ภาษา

การวางนิ้วบนอักษรแป้นเหย้า  a  s  d  f  j  k  l  ;
แบบฝึกที่ 9.1  การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า  a  s  d  f  j  k  l  ;
แบบฝึกที่ 9.2 การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ผสมการเคาะวรรค
แบบฝึกที่ 9.3  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  r  u  e  i  
แบบฝึกที่ 10.1  การพิมพ์แป้น  r  u  e  i  
แบบฝึกที่ 10.2  การพิมพ์ผสมคำ 1 พยางค์
แบบฝึกที่ 10.3  การพิมพ์ผสมคำ 2 พยางค์
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  g  h  t  y
แบบฝึกที่ 10.4  การพิมพ์แป้น  g  h  t  y
แบบฝึกที่ 10.5  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์  
แบบฝึกที่ 10.6  การพิมพ์ผสมคำ 3-4 พยางค์  
แบบฝึกที่ 10.7  การพิมพ์ประโยคสั้น

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  w  o  q  p
แบบฝึกที่ 11.1  การพิมพ์แป้น  w  o  q  p
แบบฝึกที่ 11.2  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์
แบบฝึกที่ 11.3  การพิมพ์ผสมคำ 3-4 พยางค์
แบบฝึกที่ 11.4  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  v  m  b  n
แบบฝึกที่ 11.5  การพิมพ์แป้น  v  m  b  n
แบบฝึกที่ 11.6  การพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์  
แบบฝึกที่ 11.7  การพิมพ์ผสมคำ 3-4 พยางค์
แบบฝึกที่ 11.8  การพิมพ์ประโยคสั้น

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้น  c  ,  x  .  z  /
แบบฝึกที่ 12.1  ทักษะการพิมพ์แป้น  c  ,  x  .  z  /
แบบฝึกที่ 12.2  ทักษะการพิมพ์ผสมคำ 1-2 พยางค์
แบบฝึกที่ 12.3  การพิมพ์ผสมคำ 3-5 พยางค์
แบบฝึกที่ 12.4  การพิมพ์ประโยคสั้น
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นตัวเลข  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  
แบบฝึกที่ 12.5  การพิมพ์แป้น  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
แบบฝึกที่ 12.6  การพิมพ์ผสมคำ

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นเครื่องหมาย   -  =  [  ]  '  
แบบฝึกที่ 13.1  การพิมพ์แป้น   -  =  [  ]  '
แบบฝึกที่ 13.2  การพิมพ์ผสมคำ
การพิมพ์อักษรตัวพิมพ์ให่ (Capital Letter)
แบบฝึกที่ 13.3  การพิมพ์ผสมคำ
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นเครื่องหมาย    "  {  }
แบบฝึกที่ 13.4  การพิมพ์แป้น     ?  "  {  }
แบบฝึกที่ 13.5  การพิมพ์ผสมคำ
แบบฝึกที่ 13.6  พิมพ์ทบทวนแป้นอักษร ตัวเลข และเครื่องหมาย

การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นเครื่องหมาย  !  @  #  $  %  ^  
แบบฝึกที่ 14.1  การพิมพ์แป้นเครื่องหมาย  !  @  #  $  %  ^
แบบฝึกที่ 14.2  การพิมพ์ผสมคำ
การก้าวนิ้วเพื่อพิมพ์แป้นเครื่องหมาย  &  *  (  )  _  +
แบบฝึกที่ 14.3  ทักษะการพิมพ์แป้นเครื่องหมาย  &  *  (  )  _  +  
แบบฝึกที่ 14.4 การพิมพ์ผสมคำ   &  *  (  )  _  +  
แบบฝึกที่ 14.5 การพิมพ์ emoticon

แบบฝึกทบทวนการพิมพ์แป้นอักษรทั้งบนและล่างเพื่อเพิ่มความชำนาญ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 1 : พิมพ์ตามแบบ 3 จบ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 2 : พิมพ์ตามแบบ 1 จบ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 3 : พิมพ์ตามแบบ 1 จบ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 4 : พิมพ์ตามแบบ 2 จบ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 5 :  พิมพ์ตามแบบ 1 จบ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 6 : พิมพ์ตามแบบ 1 จบ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 7 : พิมพ์ตามแบบ 1 จบ
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 8 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 9 :
แบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา 10 :

การฝึกพิมพ์เพื่อพัฒนาความเร็วและความเม่นยำ (จับเวลา)
แบบฝึกพิมพ์จับเวลา 1 นาที (คิดคำสุทธิ 20 คำ/นาที)
แบบฝึกพิมพ์จับเวลา 2 นาที (คิดคำสุทธิ 20 คำ/นาที)
แบบฝึกพิมพ์จับเวลา (3 นาที)
แบบฝึกพิมพ์จับเวลา (5 นาที)
แบบฝึกพิมพ์จับเวลา (10 นาที)

Part 3 ฝึกทักษะการพิมพ์ดีด 2 ภาษา

การพิมพ์ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ)
ทางเลือก 1
ทางเลือก 2
ทางเลือก 3
ทางเลือกที่ 4
การก้าวนิ้วเพื่อสั่งสลับภาษาด้วยแป้น ~ (Grave Accent)
การก้าวนิ้วเพื่อสั่งสลับภาษาด้วยแป้น Left a+s
การกำหนดแป้นที่ใช้สั่งสลับภาษา (ใน Windows XP)
การกำหนดแป้นที่ใช้สั่งสลับภาษา (ใน Windows  Vista, Windows 7)
แบบฝึกทักษะการพิมพ์ดีด 2 ภาษา
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : ฟุตฟิตคริสต์มาส..ถึง..ปีใหม่
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : ฝนฟ้าภาษาอังกฤษ 1
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : ฝนฟ้าภาษาอังกฤษ 2
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : ภาษาอังกฤษฤดูร้อน 1
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : ภาษาอังกฤษฤดูร้อน 2
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : ภาษาอังกฤษสำหรับคนเดินถนน
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : ภาษาอังกฤษบนโต๊ะอาหาร
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : เมื่อต้องไปหาหมอ
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : เมื่อต้องไปร้านขายยา
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : สัพเพเหระแบบ Small Talk 1
แบบฝึกพิมพ์ "พูดอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน" : สัพเพเหระแบบ Small Talk 2
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : Whatever you say = อะไรก็ได้/ยังไงก็ได้
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : I am starving. = ฉันหิวมาก ๆ
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : Can you give me a rain check! = ขอเวลาคิดหน่อย
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : Brush up on! = ปัดฝุ่น
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : I am broke! = ฉันถังแตก
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : I couldn't help it. = ช่วยไม่ได้
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : It is up to you. = แล้วแต่คุณ
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : You can always count on me. = เราช่วยได้เสมอ
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : It's better than nothing = ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : It doesn't make any difference. = มันไม่เห็นจะแตกต่างเลย
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษน่ารู้" : Chances are slim. = โอกาสมีน้อยมาก
แบบฝึกพิมพ์ "สำนวนอังกฤษที่ควรหลีกเลี่ยง" : สำนวนที่ควรหลีกเลี่ยง 1
แบบฝึกพิมพ์ "ภาษาอังกฤษกับความรัก" : สำนวนรัก 1


มือใหม่จัดหน้าจดหมายธุรกิจ เอกสารราชการ รายงาน ด้วย word 2007
Part 1 ก้าวแรกก่อนฝึกพิมพ์ดีดด้วยคอมพ์

การเรียกใช้งานโปรแกรม        
หน้าจอหลักของโปรแกรม        
การใช้งานเมนู A.แบบฝึกหัดพิมพ์ดีด        
การใช้งานเมนูแบบฝึกพิมพ์เพิ่มความชำนา        
การใช้งานเมนูแบบฝึกพิมพ์พัฒนาความเร็วและความแม่นยำ        
การใช้งานเมนูเกมส์        
เกมส์ BALLOON BEAR         
กติกาและวิธีการเล่นเกมส์ BALLOON BEAR         
เกมส์ Idol Chef        
กติกาและวิธีการเล่นเกมส์ Idol Chef         
เกมส์ TYPING DOOM        
กติกาและวิธีการเล่นเกมส์ TYPING DOOM         
เกมส์ Happy Ride        
กติกาและวิธีการเล่นเกมส์ Happy Ride        
การใช้งานเมนู E.แบบฝึกพิมพ์สองภาษา        
การใช้งานเมนูวิดีโอสาธิตการใช้งานแป้นพิมพ์        
การใช้งานเมนู จดหมายและเอกสารตัวอย่าง        
การออกจากโปรแกรม

รู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ         
ส่วนไหนใช้ทำอะไรบนคีย์บอร์ดมาตรฐาน (Standard Keyboard)        
สรุปการใช้งานแป้นต่าง ๆ บน Windows        
คีย์ลัด (Shortcut keys) น่ารู้        
แป้นคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊คต่างกับพีซีอย่างไร        
เรียกใช้แป้นตัวเลข        
เทคนิคปรับแต่งคีย์บอร์ด        
การดูแลรักษาคีย์บอร์ด        
อุปกรณ์ทำความสะอาดคีย์บอร์ด โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค        
การทำความสะอาดคีย์บอร์ด โน้ตบุ๊ค/เน็ตบุ๊ค        
อุปกรณ์ทำความสะอาดคีย์บอร์ดสำหรับเครื่องพีซี        
การทำความสะอาดคีย์บอร์ดเครื่องพีซี

ความสำคัญของการพิมพ์สัมผัส        
หลักการพิมพ์สัมผัสบนแป้นคีย์บอร์ด        
เครื่องพิมพ์ดีด VS แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด           
ทักษะพื้นฐานในการพิมพ์สัมผัสด้วยตัวเอง        
ท่านั่งพิมพ์งานถูกวิธี        
การวางนิ้ว        
การก้าวนิ้ว         
การเคาะวรรค (Space bar)         
การเคาะแท็บ (Tab)        
การสั่งลบอักขระที่พิมพ์ (Backspace)        
การพิมพ์แป้นอักษรบน (Shift)        
การขึ้นบรรทัดใหม่ (Enter)         
หลักการสั่งสลับภาษาแป้นพิมพ์         
ประเมินผลการฝึกพิมพ์         
การคิดคำระคน        
การคิดคำสุทธิ        
การประเมินผลในโปรแกรม Typing Pro    

Part 2 สร้างและจัดหน้าเอกสารด้วย Word 2007

เปิดโปรแกรม Word 2007        
ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม        
ปุ่ม Microsoft Office         
แถบ Ribbon        
การสร้างเอกสารใหม่        
การพิมพ์เนื้อหา        
การบันทึกเอกสาร        
บันทึกไฟล์เอกสารสำหรับ Word 97-2003        
การปิดเอกสาร และปิดโปรแกรม        
เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาใช้งาน    
การจัดรูปแบบเอกสาร        
ตั้งค่าขอบกระดาษ (Margins)        
เลือกขนาดกระดาษ        
เปลี่ยนแนวกระดาษ        
การจัดรูปแบบย่อหน้าและข้อความ        
เลือกข้อความ        
จัดรูปแบบย่อหน้า        
เปลี่ยนตำแหน่งกั้นหน้า/กั้นหลังด้วยเมาส์    
ย่อหน้าบรรทัดแรก        
ตั้งตำแหน่ง Tab        
เปลี่ยนตำแหน่งหรือยกเลิกแท็บที่ตั้งไว้        
จัดรูปแบบข้อความ        
จัดรูปแบบข้อความผ่านไดอะล็อกซ์บ็อกซ์ Font        
จัดรูปแบบด้วย Mini Toolbar        
จัดตำแหน่งข้อความ        
การแทรกรูปลงเอกสาร        
แทรกภาพคลิปอาร์ต (Clip Art)        
การจัดพิมพ์เอกสาร        
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)        
สั่งพิมพ์เอกสาร        
การปิดเอกสาร        
การปิดโปรแกรม Word 2007

ลักษณะและชนิดของหนังสือราชการ        
มาตรฐานตราครุฑ และกระดาษพิมพ์         
การพิมพ์หนังสือราชการด้วย Word 2007        
ส่วนประกอบของหนังสือราชการภายนอก        
ขั้นตอนการจัดทำหนังสือราชการภายนอก
ด้วย Word 2007        
ส่วนประกอบของหนังสือราชการภายใน        
ขั้นตอนการจัดทำหนังสือราชการภายใน
ด้วย Word 2007

ชนิดของจดหมายธุรกิจ        
การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบกึ่งราชการ        
การพิมพ์จดหมายธุรกิจไทยแบบกึ่งราชการ
ด้วย Word 2007        
ขั้นที่ 1 : สร้างเอกสารใหม่ และจัดรูปแบบเอกสาร        
ขั้นที่ 2 : สร้างหัวจดหมายบริษัท        
ขั้นที่ 3 : พิมพ์เนื้อหาของจดหมายทั้งหมด        
ขั้นที่ 4 : จัดรูปแบบย่อหน้าและข้อความ        
รูปแบบของจดหมายธุรกิจไทยแบบสากล        
การพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ Full Block        
การพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบ Modified Block        
การพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ Semi Block

กระบวนการทำจดหมายเวียน        
ขั้นตอนการทำจดหมายเวียน    
กลุ่มคำสั่งสร้างจดหมายเวียนบทแท็บ Mailings        
ส่งจดหมายเวียนทางอีเมล์   

มาตรฐานซองจดหมาย         
หลักการพิมพ์จ่าหน้าซองหนังสือราชการ        
กรณีที่ 1 ส่วนราชการจัดส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์          
กรณีที่ 2 ส่วนราชการเป็นผู้จัดส่งหนังสือเอง         
การพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายส่วนตัว
และจดหมายธุรกิจ        
การสร้างซองจดหมายราชการ  

การจัดทำรายงาน        
สร้างหน้าปกรายงาน        
สร้างหัวรายงาน        
สร้างท้ายรายงาน        
สร้างสารบัญ        
การจัดทำนามบัตร        
การจัดทำใบปะหน้าแฟกซ์        
การจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน