คู่มือ Access 2010 ฉบับสมบูรณ์


ISBN: 978-616-204-079-5
ผู้เขียน : นันทนี แขวงโสภา
ประเภทหนังสือ: Microsoft Office|Programming, Database

279.00 บ.
สมาชิก 223.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด:                        17*22 ซม.
จำนวนหน้า:                  576 หน้า   
พิมพ์ครั้งที่1:                 สิงหาคม 2554
ลักษณะพิเศษ:              พิมพ์ 4สี แถมซีดี 1 แผ่น    
ระดับความยากง่าย:         ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย:                 บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจกับโปรแกรม Microsoft Access 2010 มากขึ้น ด้วยการนำเสนอเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเรื่องฐานข้อมูล การเริ่มต้นการใช้งาน การปรับแต่งคำสั่งการใช้งานต่างๆบนโปรแกม หลักการสร้าง Table อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับฟิลด์ พร้อมทั้งเรียนรู้รูปแบบการทำงาน ฟังก์ชั่น คุณสมบัติต่างๆ และเครื่องมือการใช้งานอีกมากมายในโปรแกรม Microsoft Access 2010

สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


รู้จักกับ Access 2010
คุณสมบัติพื้นฐานสำคัญของ Microsoft Access
ความสามารถใหม่ๆบางส่วนที่น่าสนใจของ Access 2010
โครงสร้างฐานข้อมูล Access 2010
ข้อกำหนด (Specification) ในการใช้งาน
ฐานข้อมูล Access 2010
Table
Query
Form และ Report
Macro
สรุป

ฐานข้อมูลคืออะไร
ความสำคัญของฐานข้อมูล
องค์ประกอบในการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล
ข้อดีของการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
คำศัพท์พื้นฐานที่ควรทราบ
เอนทิตี้ (Entity)
แอตทริบิวต์ (Attribute)
รีเลชั่น (Relation)
คีย์ (Key)
ความสัมพันธ์ (Relationship)
กฎการคงสภาพความถูกต้องของข้อมูล(Integrity Constraint)
ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
การทำ Normalization
ขั้นตอนการทำ Normalization
First Normal Form (1NF)
Second Normal Form (2NF)
Third Normal Form (3NF)
สรุป

เปิดใช้โปรแกรม Access 2010
รู้จักกับส่วนต่างๆในมุมมอง Backstage
เริ่มต้นสร้างไฟล์ฐานข้อมูล
ปิดไฟล์ฐานข้อมูลและโปรแกรม Access 2010
เปิดใช้ไฟล์ฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว
วิธีที่ 1 เปิดจากคำสั่ง Open
วิธีที่ 2 เปิดจาก Windows Explorer
วิธีที่ 3 เปิดจากรายชื่อไฟล์ในมุมมอง Backstage
วิธีที่ 4 เปิดจากคำสั่ง Recent
ดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีจากเว็บ Office.com
วิธีเรียกใช้ไฟล์เทมเพลต
ดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม Access
ส่วนประกอบในวินโดว์ Database
การทำงานของเมนูแบบ Ribbon
วิธีเรียกใช้คำสั่งจากส่วนต่างๆของ Access 2010
เรียกใช้คำสั่งจากแท็บ File
เรียกใช้คำสั่งจากแท็บอื่นๆของ Ribbon
วิธีแสดง ScreenTip ของคำสั่งบน Ribbon
ระบบช่วยเหลือ (Help) ใน ScreenTip
ซ่อน/แสดง ScreenTip
เรียกใช้คำสั่งในทูลบาร์ Quick Access
เรียกใช้คำสั่งในเมนูลัด
เรียกใช้คำสั่งจากคีย์บอร์ด
การเรียกใช้ระบบช่วยเหลือ (Help)
เปิดวินโดว์ Access Help ด้วยปุ่ม
สร้างสารบัญหัวข้อเรื่องในหน้า Home
ระบบช่วยเหลือแบบ Online
ค้นหาข้อมูลจาก Search
การใช้งาน Task pane และ Navigation pane
การใช้งานแถบสถานะ (Status bar)
แปลงไฟล์ .mdb ให้เป็นไฟล์ .accdb
แปลงไฟล์ Access 2000, 2002-2003
แปลงไฟล์ Access 97
จัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูลเป็น .accdb, .mdb และ .accdt
ไฟล์ .accdb และ .mdb
ไฟล์ .accdt (เทมเพลต)
เรียกใช้ Template ที่สร้างไว้
เปลี่ยนค่าเริ่มต้นที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ฐานข้อมูล
อัพเดท Office 2010 และรับบริการผ่านเว็บ
สรุป

ปรับแต่งคำสั่งใช้งานบน Ribbon
ปรับแต่งทูลบาร์ Quick Access
จัดเก็บทูลบาร์ Quick Access และ Ribbon ลงไฟล์ .exportedUI
เรียกใช้ทูลบาร์และ Ribbon จากไฟล์ .exportedUI
สรุป

ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูลตัวอย่างNorthwind 2007
ปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลใน Navigation pane
จัดกลุ่มออบเจ็คตามประเภท
กรองออบเจ็คตามการจัดกลุ่ม (Filter By Group)
ยกเลิกการกรอง
กรอง/ยกเลิกการกรองอย่างรวดเร็ว
เรียงลำดับออบเจ็ค
เปลี่ยนชื่อออบเจ็คในกลุ่ม
ลบออบเจ็คออกจากกลุ่ม built-in
ย้ายออบเจ็คออกจากกลุ่มสร้างเอง
ปรับมุมมองไอคอนบน Navigation pane
ซ่อน/แสดงออบเจ็ค
ซ่อน/แสดงแถบชื่อกลุ่ม
สร้างรูปแบบการจัดกลุ่มออบเจ็คด้วยตัวเอง (Custom category)
ขั้นที่ 1 ตั้งชื่อรูปแบบเพื่อแสดงในเมนู
ขั้นที่ 2 สร้างกลุ่มออบเจ็ค
ขั้นที่ 3 นำออบเจ็คมาไว้ในกลุ่มสร้างใหม่
เปลี่ยนชื่อรูปแบบที่สร้างเอง
ลบรูปแบบที่สร้างเองออกจากเมนู
แสดงออบเจ็คระบบ (System Objects)
สรุป

โครงสร้าง Table
แผนผังความสัมพันธ์ระหว่าง Table
Form และ Report ในระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
Form เมนูแบบแท็บ (Navigation Form)
Form ข้อมูลพนักงาน (frmEmployees)
Form ข้อมูลการขาย (frmEmpSales)
Form ข้อมูลลูกค้า (frmCustOrders)
Form ข้อมูลการสั่งซื้อ (frmOrderDetails)
รายงานสรุปข้อมูล
Form รหัสแผนก/รหัสวิธีจัดส่งสินค้า/รหัสวิธีชำระเงิน
สรุป

หลักการสร้าง Table อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ปัญหาการคีย์ข้อความซ้ำๆกัน
ขั้นตอนการกำหนดโครงสร้าง Table
มุมมองการทำงานร่วมกับ Table
รู้จักกับแท็บ Create
สร้าง Table ในมุมมอง Datasheet
ส่วนประกอบในมุมมอง Design
ชนิดข้อมูล (Data Type)
คุณสมบัติของฟีลด์ (Field Properties)
สร้าง Table ในมุมมอง Design
สร้าง Table ใหม่ด้วยตัวเอง
จัดเก็บโครงสร้าง Table ด้วยปุ่ม Save
ลบ Table ออกจากฐานข้อมูล
แก้ไขโครงสร้าง Table ที่จัดเก็บแล้ว
สร้าง Table ด้วย Application Parts
สร้างคีย์หลักและดัชนีให้กับ Table
สร้างคีย์หลักจากฟีลด์เดียว
สร้างคีย์หลักจากคีย์รวม
สร้างดัชนี (Index)
จัดการ Table ใน Navigation pane
นำเข้า Table จากฐานข้อมูล CustOrders_Sample
ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่าง Table
ตารางแสดงฟีลด์ที่ใช้จับคู่ Table ในระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
ตารางอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Table
ข้อกำหนดในการสร้างความสัมพันธ์
การควบคุมการคงสภาพความถูกต้องของฐานข้อมูล Access
การจับคู่ (Join) ข้อมูลในฐานข้อมูล Access
แท็บ Design
วิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table
วิธีที่ 1 สร้างจากปุ่ม Create
วิธีที่ 2 สร้างจากปุ่ม Create New…
แก้ไขความสัมพันธ์
ลบความสัมพันธ์
ซ่อน/แสดง Table
สรุป

กำหนดคุณสมบัติให้ฟีลด์
รู้จักกับคุณสมบัติต่างๆของฟีลด์
คุณสมบัติ Field Size
คุณสมบัติ Format
คุณสมบัติ Decimal Place
คุณสมบัติ Input Mask
Input Mask Wizard
คุณสมบัติ Caption
คุณสมบัติ Default Value
คุณสมบัติ Validation Rule
คุณสมบัติ Validation Text
Record Validation Rule
Record Validation Message
คุณสมบัติ Required
คุณสมบัติ Allow Zero Length
คุณสมบัติ Show Date Picker
คุณสมบัติ Smart Tag
จัดรูปแบบข้อมูล Memo ด้วย Rich Text Format
สร้างลิสต์ข้อมูลด้วย Lookup Wizard
สร้างลิสต์ในมุมมอง Design
สร้าง/แก้ไขลิสต์ด้วยแท็บ Lookup
ตัวอย่างการใช้แท็บ Lookup ใน tblOrders
ฟีลด์แบบ Multivalued
ฟีลด์แบบ OLE Object
ฟีลด์แบบ Attachment
แนบไฟล์ไปกับเรคอร์ด
จัดการไฟล์ที่แนบในฟีลด์ Attachment
ฟีลด์แบบ Calculated
สรุป

วิธีเปิดใช้ Table ในมุมมอง Datasheet
ส่วนประกอบในมุมมอง Datasheet
ปุ่มที่ใช้เคลื่อนที่ใน Datasheet
เปลี่ยนการทำงานของปุ่มที่ใช้เคลื่อนที่
สัญลักษณ์แสดงสถานะการทำงานของเรคอร์ด
การแก้ไขข้อมูล
การย้ายและคัดลอกข้อมูล
วิธีใช้ Clipboard Task Pane
นำข้อมูลจากคลิปบอร์ดมาใช้
ลบข้อมูลออกจากคลิปบอร์ด
กำหนดสภาพแวดล้อมในการใช้งาน Clipboard Task Pane
การเพิ่ม/ลบเรคอร์ด
แทรกฟีลด์ใหม่/ลบฟีลด์เก่า
แทรกฟีลด์แบบ Text อย่างรวดเร็ว
ลบฟีลด์ออกจาก Datasheet
แทรกฟีลด์ด้วยคำสั่ง Click to Add
แทรกฟีลด์ด้วยคำสั่งในแท็บ Fields
จัดการฟีลด์ใน Datasheet
ย้ายฟีลด์
ซ่อนฟีลด์
แสดงฟีลด์ที่ซ่อนไว้
ซ่อนคอลัมน์ Click to Add
ตรึงฟีลด์
จัดรูปแบบ Datasheet
ปรับความกว้างคอลัมน์
ปรับความสูงแถว
ปรับรูปแบบ Datasheet
เปลี่ยนสี ขนาด และตัวอักษร
พิมพ์ Datasheet ลงกระดาษ
ทำงานร่วมกับ Subdatasheet
ซ่อน/แสดง Subdatasheet
ลบ Subdatasheet
แทรก Subdatasheet
การจัดเรียงข้อมูล (Sorting)
ค้นหาและแทนที่ข้อมูล (Find & Replace)
กำหนดวิธีทำงานของคำสั่ง Find และ Replace
การกรองข้อมูล (Filtering)
AutoFilter
Filter By Selection
Filter By Form
Advanced Filter
เรียกใช้ Query การกรอง
สรุป

รู้จัก Query เครื่องมือสอบถามข้อมูล
มุมมองการทำงานร่วมกับ Query
Wizard: เครื่องมือช่วยสร้าง Query
สร้าง Query ง่ายๆด้วย Simple Query Wizard
สร้าง Query แบบ 2 มิติ ด้วย Crosstab Query Wizard
สร้าง Query ด้วย Find Duplicates Query Wizard
สร้าง Query ด้วย Find Unmatched Query Wizard
สรุป

สร้าง Query ในมุมมอง Design
วิธีสร้าง Select Query
Select Query
วิธีสั่งรัน Query
จัดกลุ่มข้อมูลด้วย Group By
จัดรูปแบบตัวเลขในตารางผลลัพธ์
แสดงเรคอร์ดบนสุดลงมาด้วยคำสั่ง Return
สรุปขั้นตอนการสรา้ ง Select Query ในมุมมอง Design
กำหนดคุณสมบัติของ Query
นิพจน์และเงื่อนไขการทำงาน
การอ้างอิงชื่อฟีลด์ในนิพจน์และเงื่อนไข
สร้างเงื่อนไขด้วย And, Or และ Between…And
สร้างเงื่อนไขด้วยฟังก์ชั่น IIF
คำนวณค่าผลสรุปด้วยฟังก์ชั่นAggregate และ Domain Aggregate
สร้างนิพจน์ด้วย Expression Builder
สร้างคอลัมน์ใหม่ในตารางผลลัพธ์
วิธีสร้าง Crosstab Query
สรุปขั้นตอนการสร้าง Crosstab Queryในมุมมอง Design
วิธีสร้าง Action Query
Make-Table Query
Append Query
Update Query
Delete Query
วิธีสร้าง Parameter Query
สร้าง Query ในมุมมอง SQL
Union Query
สรุป

มุมมอง PivotTable
ส่วนประกอบในมุมมอง PivotTable
ขั้นตอนการสร้าง PivotTable
ขั้นที่ 1 กำหนดแหล่งข้อมูลและจัดวางฟีลด์
ขั้นที่ 2 จัดรูปแบบและประมวลผลข้อมูล
แสดงข้อมูลแต่ละช่วงเวลา
สรุปผลข้อมูลด้วย AutoCalc
เปลี่ยนชื่อคอลัมน์และปรับแต่งตัวอักษร
จัดรูปแบบให้กับข้อมูลรายละเอียด
จัดรูปแบบให้ผลรวมแต่ละไตรมาส
ซ่อน/แสดงข้อมูลรายละเอียด
กรองข้อมูลด้วย AutoFilter
กำหนดรูปแบบการกรอง
จัดกลุ่มข้อมูล
สร้างสูตรคำนวณค่าด้วยตนเอง
ขั้นที่ 3 จัดเก็บมุมมอง PivotTable
มุมมอง PivotChart
ส่วนประกอบในมุมมอง PivotChart
ขั้นตอนการสร้าง PivotChart
ขั้นที่ 1 กำหนดแหล่งข้อมูลและจัดวางฟีลด์
ขั้นที่ 2 กำหนดรายละเอียดและจัดรูปแบบ
เปลี่ยนชนิดของกราฟ
ใส่สัญลักษณ์แทนชุดข้อมูล
เปลี่ยนสีและรูปแบบชุดข้อมูล
ซ่อน/แสดงข้อมูลในกราฟ
คำสั่ง Drill Into/Drill Out
ใส่ข้อความกำกับแกน
แสดงค่ากำกับชุดข้อมูลในกราฟ
ปรับสเกลบนแกน Y
ใส่หัวเรื่อง (Title) ให้กับกราฟ
แสดงกราฟสลับแนวแถวและแนวคอลัมน์
ขั้นที่ 3 จัดเก็บมุมมอง PivotChart
สรุป

รู้จักกับ Form
การแบ่งพื้นที่ทำงานใน Form
มุมมองแบบต่างๆของ Form
วิธีที่ใช้ในการสร้าง Form
สร้าง Form ง่ายๆอย่างรวดเร็ว
สร้างด้วยคำสั่ง Form
สร้างด้วยคำสั่ง Multiple Items
สร้างด้วยคำสั่ง Datasheet
สร้างด้วยคำสั่ง Split Form
การทำงานของแท็บในมุมมอง Layout
จัดการ Form ในมุมมอง Layout
แทรกแถว/คอลัมน์ว่างๆ
ย้ายคอนโทรลด้วย Move Up และ Move Down
ลบแถว/คอลัมน์ออกจาก Layout
รวมเซล (Merge)
แยกเซล (Split)
แยกเป็น 2 Layout ใน Form เดียวกัน
ย้ายตำแหน่ง Layout
ยกเลิก Stacked และ Tabularด้วยคำสั่ง Remove Layout
คำสั่ง Anchoring
สร้าง Form โดยใช้ตัวช่วย (Form Wizard)
สร้าง Form ด้วยตัวเองในมุมมอง Design
ปุ่มสร้างคอนโทรลในแท็บ Design
วิธีซ่อน/แสดงเซคชั่นต่างๆในมุมมอง Design
วิธีปรับขนาดเซคชั่น
คอนโทรลแบบ Unbound และ Bound
ทำงานร่วมกับคอนโทรล
เคลื่อนย้ายคอนโทรล
จัดระยะห่างระหว่างคอนโทรลให้เท่ากัน
ปรับขนาดคอนโทรล
สรุป

ตัวอย่าง Form ข้อมูลพนักงาน
ขั้นตอนการสร้าง Form
ขั้นที่ 1 : สร้าง Form ว่าง และกำหนดแหล่งข้อมูล
สร้าง Form ว่าง และกำหนดแหล่งข้อมูล
ขั้นที่ 2 : สร้างคอนโทรล
2.1 คอนโทรล Tab
2.2 คอนโทรล Text Box
2.3 คอนโทรล Option Group
2.4 คอนโทรล Check Box
2.5 คอนโทรล Combo Box และ List Box
2.6 คอนโทรล Attachment
2.7 คอนโทรล Label
2.8 ใส่สีและภาพพื้นหลังให้เซคชั่น Form Header
2.9 คอนโทรล Subform/Subreport
เปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นของ Form
2.10 คอนโทรล Button
ใส่รหัสและชื่อพนักงานในเซคชั่น Form Header
ขั้นที่ 3 : กำหนดคุณสมบัติของ Formและคอนโทรล
คุณสมบัติของ Form
คุณสมบัติทั่วไปของคอนโทรล
คุณสมบัติของ Text Box
คุณสมบัติของ Option Group
ขั้นที่ 4 : ปรับแต่ง Form
ปรับแต่ง Form ด้วย Themes
ใส่วันที่และเวลา (Date/Time) ให้กับ Form
เปลี่ยนชนิดคอนโทรลอย่างรวดเร็ว
จัดลำดับคอนโทรลด้วยคำสั่ง Tab Order
ขั้นที่ 5 : จัดเก็บ Form
การใช้งานคอนโทรลอื่นๆ
คอนโทรล Bound Object Frame
คอนโทรล Unbound Object Frame
คอนโทรล Image
ใส่โลโก้แบบ Shared Image
สร้าง Shared Image อย่างรวดเร็วด้วย Insert Image
คอนโทรล Hyperlink
คอนโทรล Web Browser
สรุป

รู้จักกับ Report
การแบ่งพื้นที่ทำงานใน Report
มุมมองแบบต่างๆของ Report
วิธีที่ใช้ในการสร้าง Report
สร้าง Report ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง Report
สร้าง Report ว่างๆ ด้วยคำสั่ง Blank Report
แท็บคำสั่งในมุมมอง Layout
สร้าง Report โดยใช้ตัวช่วย (Report Wizard)
สร้าง Report ด้วยตัวเองในมุมมอง Design
ขั้นตอนการสร้าง Report
ขั้นที่ 1 : สร้าง Report ว่างและกำหนดแหล่งข้อมูล
ขั้นที่ 2 : กำหนดข้อมูลในเซคชั่น Detail
ขั้นที่ 3 : จัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูล
ขั้นที่ 4 : กำหนดข้อมูลในเซคชั่น Group Header
ขั้นที่ 5 : ปรับแต่ง Report
ขั้นที่ 6 : กำหนดรูปแบบการพิมพ์
ขั้นที่ 7 : จัดเก็บลงฐานข้อมูล
สร้าง Report ด้วยปุ่ม Insert Chart
สร้างกราฟใน Report
ปรับขนาดกราฟโดยให้ขนาดตัวอักษรคงที่
เพิ่มส่วนประกอบในกราฟ
ปรับขนาดพื้นที่ Legend
ปรับสเกลบนแกน X และ แกน Y
เพิ่ม/ลบชุดข้อมูลในกราฟ
เปลี่ยนชนิดของกราฟ
สร้าง Report แบบ Mailing Label
สรุป

รู้จักกับ Macro
รูปแบบการอ้างอิงออบเจ็คและคอนโทรล
อ้างอิงคุณสมบัติของ Form และคอนโทรลใน Form
วิธีเข้ามุมมอง Design ของ Macro
วิธีที่ 1 เข้าจากคำสั่ง Create
วิธีที่ 2 เข้าจาก Property Sheet
ส่วนประกอบในมุมมอง Design
แท็บ Macro
วินโดว์ Action Catalog
Add New Action
วิธีสร้าง Macro แบบต่างๆ
วิธีที่ 1 สร้างโดยเก็บเป็นออบเจ็ค Macro
วิธีที่ 2 สร้าง Embedded Macro
วิธีที่ 3 ลากออบเจ็คฐานข้อมูลมาวางด้วยวิธี drag-and-drop
การแก้ไข Macro
เพิ่มคำสั่งใหม่
ย้ายตำแหน่งคำสั่ง
คัดลอกคำสั่ง/กลุ่มคำสั่ง
ลบคำสั่ง/กลุ่มคำสั่ง
วิธีสั่งรัน Macro
Embedded Macroใน frmCustOrders (Form ข้อมูลลูกค้า)
กำหนดเงื่อนไขการกรองข้อมูลในคำสั่ง OpenForm
ใส่ยอดรวมมูลค่าสั่งซื้อ/ยอดชำระแล้ว/ยอดค้างชำระคงเหลือ
กำหนดเงื่อนไขการทำงานด้วยคำสั่ง IF
Embedded Macro ใน frmOrderDetails(Form ข้อมูลการสั่งซื้อ)
Embedded Macro ใน OrderDetails subform
คำนวณการเพิ่ม/ลดสต็อกสินค้า
Macro ที่ผูกกับคอนโทรล Quantity
Macro ที่ผูกกับคอนโทรล Discount
ปรับยอดสต็อกสินค้าเมื่อมีการลบรายการสินค้า
Embedded Macro ใน Orders2 subform
Macro ที่ผูกกับคุณสมบัติ On Current ของ Form
สร้าง Macro แบบกลุ่ม
เรียกใช้ Macro ย่อยด้วยคำสั่ง RunMacro
Macro แบบ AutoKeys
ข้อกำหนดในการตั้งชื่อ Macro แบบ AutoKeys
วิธีสร้าง Macro แบบ AutoKeys
Macro แบบ AutoExec
Data Macros
วิธีเข้ามุมมอง Design ของ Data Macros
คำสั่งที่ใช้ใน Data Macros
ตัวอย่าง Data Macros ที่ไม่ผูกกับเหตุการณ์
วิธีสั่งรัน Data Macros
วิธีแก้ไข Data Macros
วิธีเปลี่ยนชื่อหรือลบออบเจ็ค Data Macros
ปรับยอดหลังเพิ่มเรคอร์ดใหม่ด้วยเหตุการณ์ AfterInsert
ปรับยอดหลังแก้ไขข้อมูลด้วยเหตุการณ์ AfterUpdate
ปรับยอดหลังลบเรคอร์ดด้วยเหตุการณ์ AfterDelete
สรุป

เมนูแบบแท็บในระบบข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
สร้างเมนูแบบแท็บด้วย Navigation Form
ขั้นที่ 1 สร้าง Navigation Form
ขั้นที่ 2 สร้างเมนูคำสั่ง
ขั้นที่ 3 ปรับแต่งแท็บ
ปรับปรุง Embedded Macroใน frmCustOrders และ frmEmployees
Form ข้อมูลลูกค้า (frmCustOrders)
Form ข้อมูลพนักงาน (frmEmployees)
สรุป

การนำเข้าข้อมูล (Import)
การเชื่อมโยงข้อมูล (Link)
ความแตกต่างระหว่างการนำเข้าและการเชื่อมโยง
นำเข้า/เชื่อมโยงข้อมูลจากไฟล์เวิร์กชีตของ Excel
นำเข้าข้อมูลจาก Excel
วิธีเรียกใช้ขั้นตอนการนำเข้าที่จัดเก็บไว้
เชื่อมโยงข้อมูลจาก Excel
นำเข้า/เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่นๆ
นำเข้า/เชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรมรับ-ส่งอีเมล์
นำเข้า/เชื่อมโยงจากข้อมูลจาก Microsoft Outlook
นำเข้า/เชื่อมโยงข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์
ประเภทของเท็กซ์ไฟล์
นำเข้าข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์
นำเข้าไฟล์ XML มาใช้ในฐานข้อมูล Access
ส่งข้อมูลจาก Access ไปเป็นไฟล์ XML
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
นำเข้า/เชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server
นำเข้าข้อมูลจาก SQL Server
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQL Server
ส่งข้อมูลไปฐานข้อมูล SQL Server
ส่งข้อมูลจาก Access ไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Word
ส่งข้อมูลจาก Access ไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Excel
สร้างไฟล์เอกสาร PDF จากข้อมูลของ Access
สร้างไฟล์เอกสาร XPS จากข้อมูลของ Access
สรุป

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูล
Performance Analyzer
Table Analyzer
Database Documenter
กระชับและซ่อมแซมฐานข้อมูล
สำรอง (Back Up) ไฟล์ฐานข้อมูล
การ Split ฐานข้อมูล
ใส่ข้อความและไอคอนบนแถบชื่อของวินโดว์ Access
สรุป

ศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
สร้างไฮเปอร์ลิงค์ใน Form และ Report
เชื่อมโยงกับออบเจ็คอื่นๆ ในฐานข้อมูลเดียวกัน
สร้างฟีลด์ไฮเปอร์ลิงค์ในออบเจ็ค Table
สร้างฟีลด์ข้อมูลแบบไฮเปอร์ลิงค์
ส่งข้อมูลจาก Access ไปเป็นไฟล์ HTML
สร้างเว็บเพจแบบ Static
นำเข้า/เชื่อมโยงกับไฟล์ HTML
ทำงานร่วมกับ SharePoint
ส่งข้อมูลจาก Access ไปไซต์ SharePoint
นำเข้า Table จากไซต์ SharePoint
ฐานข้อมูลเว็บ (Web Database)
สร้างฐานข้อมูลเว็บ
ข้อจำกัดในการใช้งานออบเจ็ค Web ในฐานข้อมูลเว็บ
ประกาศฐานข้อมูลเว็บไปยังไซต์ SharePoint
สรุป