Comic & CG Painting คัมภีร์วาดการ์ตูนและลงสีด้วย Photoshop


ISBN: 978-974-9742-48-8
ผู้เขียน : ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง และคณะ
ประเภทหนังสือ: กราฟฟิก, การแต่งภาพ

299.00 บ.
สมาชิก 239.20 บ.

Information


ขนาด:                     17 x 22 ซม.
จำนวนหน้า:              496 หน้า   
ครั้งที่พิมพ์:               ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:           พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
แถมซีดี 1 แผ่น (วีดีโอสอนใช้งานและไฟล์ตัวอย่าง)
ระดับความยากง่าย:    ผู้อ่านระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย:            บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


หนังสือที่รวบรวมความรู้ เนื้อหา และเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์ของทีมนักเขียนการ์ตูนเรื่องและนักวาดภาพประกอบมืออาชีพ สมบูรณ์ ครบถ้วน ในเรื่องการวาดและลงสีการ์ตูนทั้งแบบ Comic และ CG Painting ด้วยโปรแกรม Photoshop แสดงตัวอย่างการ์ตูนในสไตล์ต่างๆ พร้อมแถมซีดีสอนการวาดและลงสีเพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนอีกด้วย

สารบัญ

** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย

    
อุปกรณ์ในการวาดการ์ตูน        
รวมคำศัพท์ที่ใช้ในการวาดการ์ตูน    
กระดาษ            
ปากกา        
เทคนิคการใช้งานปากกาแบบจุ่มหมึกที่ถูกวิธี        
หมึกดำ        
พู่กัน        
ดินสอ        
ยางลบ        
ไม้บรรทัด         
สีโปสเตอร์ขาว, น้ำยาลบคำผิด        
อุปกรณ์ในการวาดการ์ตูน CG        
คอมพิวเตอร์        
สแกนเนอร์        
เมาส์ปากกา (Tablet Pen)        
หลากหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ Tablet
สำหรับการทำ CG        
พื้นฐานที่ควรรู้ในการวาดการ์ตูน        
การวาดใบหน้า        
การวาดโครงหน้า        
ภาพใบหน้าตรง        
ภาพใบหน้าด้านข้าง        
การวาดจมูก        
การวาดดวงตา        
การวาดปาก        
การวาดทรงผม         
การวาดใบหน้าในมุมต่างๆ         
การแสดงอารมณ์ของมนุษย์         
การวาดร่างกาย        
โครงสร้างร่างกายอย่างง่าย        
โครงสร้างร่างกายและจุดที่ผิดพลาดบ่อย        
การวาดมือ         
การวาดเท้า        
สมดุลและจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย        
การวาดเครื่องแต่งกาย        
การวาดทัศนียภาพ (Perspective)         
เส้นระดับสายตา        
จุดรวมสายตา        
มุมมองแบบเลนส์ตาปลา        

หน้าจอและเครื่องมือใน Photoshop        
ข้อควรจำสำหรับการใช้ Photoshop วาดการ์ตูน        
การนำภาพเข้ามาตกแต่งและการเตรียมภาพ
ให้เป็นมาตรฐาน        
การสแกนภาพ         
มาตรฐานต้นฉบับในประเทศไทย        
มาตรฐานการ์ตูนภาพประกอบสี         
มาตรฐานการ์ตูนคอมมิค        
มาตรฐานอื่นๆ         
การเตรียมภาพต้นฉบับ        
การปรับขนาดของภาพ        
การปรับความคมชัดของลายเส้นในภาพ        
การลบรอยเลอะต่างๆ            

ความรู้เกี่ยวกับคอมมิค            
การ์ตูนญี่ปุ่น (Manga)         
การ์ตูนตะวันตก (Comic)         
ปริมาณและระยะเวลาการทำงานของ
นักเขียนการ์ตูน        
การคิดเรื่องของการ์ตูนคอมมิค        
ประเภทของเรื่องสั้น        
หลักการคิดเรื่อง        
การวางโครงเรื่อง        
การวางสตอรี่บอร์ดสำหรับการ์ตูนคอมมิค        
ตัวอย่างที่ 1        
ตัวอย่างที่ 2        
แสงเงาในการ์ตูนคอมมิค        

การตัดเส้น         
การใช้บรัช (Brush) ตัดเส้น        
การใช้ Pen Tool ตัดเส้น        
การตีเส้นกรอบ        
การตีเส้นกรอบที่เป็นมุมฉาก        
การตีเส้นกรอบที่เป็นแนวเฉียง        
การถมดำ    

การทำเส้นสปีดแบบวาดมือ        
การตีเส้นสปีดตรง        
การตีเส้นสปีดรวมศูนย์        
การใช้ฟิลเตอร์ช่วยในการทำเส้นสปีด        
การทำเส้นสปีดรวมศูนย์ด้วย Polar
Coordinate          
การทำสปีดรวมศูนย์ด้วย Radial Blur        
การทำสปีดแนวนอนด้วย Wind        
การทำสปีดหมุนวนด้วย Radial Blur        
การทำสปีดแนวตั้งด้วย Motion Blur    

การทำสกรีนโทนโดยใช้เครื่องมือวาดรูปและคำสั่งฟิลเตอร์        
การทำสกรีนโทนสีพื้น (Plain)         
การทำสกรีนโทนไล่น้ำหนัก (Gradient)        
การทำสกรีนโทนลายพื้นผิว (Texture)        
Clouds/Different Clouds ทำเมฆอย่างง่ายๆ        
Noise ใส่ลายขรุขระ        
Pointillize ลายตกกระ        
Fibers ลายเส้นใย        
Halftone Pattern ลายเส้นแบบต่างๆ        
Note Paper ลายผิวกระดาษ        
Texture ลายพื้นผิวแบบต่างๆ         
การทำสกรีนโทนโดยใช้คำสั่ง Def ine Pattern และ Fill        
การสร้างลายที่มีความซับซ้อนน้อย        
ลายสกรีนโทนสีพื้น        
วิธีใช้ Pattern        
ลายสกรีนผิวขรุขระ        
ลายเส้นแนวนอน        
ลายเส้นแนวตั้ง        
ลายผนังอิฐ        
ลายสกรีนโทนไล่น้ำหนักแนวตั้ง        
ลายสกรีนโทนไล่น้ำหนักแนวนอน        
ลายเส้นสปีดขนแมวแนวนอน        
ลายเส้นสปีดขนแมวแนวตั้ง        
ลายกราฟิคแบบการ์ตูนผู้หญิง         
การสร้างลายที่มีความซับซ้อนสูง        
ลายผ้าแบบ Vintage        
ลายเส้นตารางสาน        
ลายไม้เลื้อย        
การทำสกรีนโทนโดยใช้เครื่องมือ Clone Stamp และ Pattern Stamp        
ทำสกรีนโทนด้วยเครื่องมือ Clone stamp         
ทำสกรีนโทนด้วยเครื่องมือ Pattern stamp         
การนำไฟล์สกรีนจากที่อื่นมาใส่ในต้นฉบับ    

การขูดสกรีน        
การติดสกรีนทับเม็ด        
การทำภาพ Negative        
การทำภาพสั่น        
วิธีทำสกรีนโทนสีขาว        
กรณีไม่มีต้นแบบที่จะนำมาทำสกรีนโทนสีขาวเลย        
กรณีมีต้นแบบที่จะนำมาทำสกรีนโทนสีขาว         
วิธีนำสกรีนสีขาวไปใช้งานในรูป        
การทำ Beta Flash        
การเปลี่ยนเส้นให้เป็นสกรีน        
การทำสายฟ้า        
การทำฝนตก        
การทำเงาสะท้อนในน้ำ

การทำตัวเสียง        
การทำตัวเสียงสีดำขอบขาวและขาวขอบดำ          
การทำตัวเสียงขาวขอบดำที่มีขอบขาวอีกชั้น         
การทำตัวเสียงลายพื้นผิว         
การทำตัวเสียงดำเจาะโปร่ง         
การใส่คำบรรยาย        
การใส่คำบรรยายสีดำในช่องบอลลูน        
การใส่คำบรรยายโดยไม่ลงช่องบอลลูน        
การใส่คำบรรยายเสียงประกอบ        
การใส่บอลลูนแบบต่างๆ ลงในต้นฉบับ        
การใส่บอลลูนปกติ         
การใส่บอลลูนโปร่งใส        
การใส่ช่องความคิด        
ช่องความคิดแบบบอลลูนธรรมดา        
ช่องความคิดแบบเส้นสปีดรวมศูนย์

การวาดต้นฉบับการ์ตูนคอมมิคลงบนกระดาษ        
การแต่งภาพการ์ตูนคอมมิคในคอมพิวเตอร์        
การเตรียมภาพ        
การตีเส้นกรอบ        
การถมดำ ใส่สกรีนโทนและเส้นสปีด        
การทำตัวเสียงและคำบรรยาย    

ทฤษฎีสี         
วงจรสี        
ความเป็นสีแท้ (Hue)        
ค่าน้ำหนักของสี (Values)        
การวางโครงสี (Color Schematic)        
เทคนิคการใช้คู่สีที่ตัดกัน        
จิตวิทยาของสี        
วรรณะของสี        
การใช้ความรู้เรื่องสีให้เป็นประโยชน์        
แสงเงาในการทำภาพสี        
ระดับของแสงและเงาที่ตกกระทบบนวัตถุ        
จุดกำเนิดแสงมีผลต่อการเกิดเงา        
แสงกับการบ่งบอกช่วงเวลา         
การหัดลงแสงเงาจากวัตถุรูปทรงพื้นฐาน        
การจัดแสง        
การเตรียมภาพก่อนลงสีและเลเยอร์        
เลเยอร์และคุณสมบัติเลเยอร์แบบต่างๆ        
โหมดต่างๆของเลเยอร์        
ตัวอย่างการแสดงผลการผสมเลเยอร์
ในโหมดต่างๆ        
การรวมเลเยอร์        
Merge Layers         
Flatten Image         
การลงสีไม่ทับเส้น        
การลงสีไม่ทับเส้นโดยใช้เทคนิคของเลเยอร์
โหมด Layer Multiply        
การลงสีไม่ทับเส้นโดยใช้เทคนิคของแชนเนล (Channels)        
การล็อคเลเยอร์        
เปลี่ยนสีเส้น        
การเลือกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือซีเล็คชั่น (Selection)        
เมจิควอนด์ (Magic Wand)        
การย่อ/ขยายพื้นที่ซีเล็คชั่น    
เครื่องมือ Polygonal Lasso        
เครื่องมือ Pen        
Quick Mask Mode     

การแสดงและการเลือกใช้สี         
การเลือกสีที่อยู่บนทูลบ็อกซ์        
ปัญหาการใช้งาน Brush ใน Photoshop CS3        
พู่กัน (Brush) และดินสอ (Pencil)        
ขนาดและความฟุ้งของบรัช        
โหมดของบรัช         
ค่าความทึบแสง        
ค่าการกระจายตัวของสี        
ปรับแต่งค่าอื่นๆ        
บันทึกค่าหัวแปรงไว้ใช้        
ออปชั่นของพาเล็ต Brushes ส่วนอื่นๆ        
การสร้างบรัชไว้ใช้เอง        
ยางลบ (Eraser)        
เทสีแบบไล่ระดับ (Gradient)        
การระบายสีด้วย Gradient        
ถังเทสี (Paint Bucket)        
วิธีนำภาพ Pattern ที่โหลดมาจาก
อินเทอร์เน็ตมาใช้         
การทำ Pattern แบบง่ายๆ         
เพิ่มความเข้ม (Burn) และเพิ่มแสงสว่าง (Dodge)        
หลอดดูดสีจากภาพ (Eyedropper)    

เทคนิคระบายพื้นผิวของสิ่งมีชีวิต        
การวาดต้นไม้และใบไม้         
การลงสีใบไม้แบบที่เส้นใยกระจายทั้งใบ        
การลงสีใบไม้แบบเส้นใบแตกจากแกนกลาง        
การลงสีใบไม้แห้ง        
การลงสีลำต้นและกิ่งก้าน        
การลงสีขอนไม้หรือตอไม้        
การลงสีลายไม้โดยการวาดเอง        
การสร้างลายไม้โดยใช้ฟิลเตอร์        
การลงสีผิวของมนุษย์        
การลงสีพื้นผิวประเภทผมและขนสัตว์        
การลงสีผม        
การลงสีขนภาพเสือ        
การลงสีขนภาพลิง        
การลงสีเกล็ดสัตว์        
การลงสีเกล็ดกิ้งก่า        
การทำลายเกล็ดงู    

การลงสีพื้นผิวโลหะ        
การลงสีเหล็กแบบเงาวาว        
การลงสีเหล็กแบบมีสนิม        
การลงสีก้อนหิน        
การลงสีภาพปูนแตก        
การลงสีน้ำและการทำเงาสะท้อนในน้ำ        
การลงสีหยดน้ำบนใบไม้        
การลงสีหยดน้ำบนตัวคน         
การลงสีแก้ว        
การลงสีน้ำในแก้ว

การลงสีผ้าลูกไม้        
เทคนิคทำบรัชลายลูกไม้อย่างง่ายๆ        
การลงสีชุดเหลือบมุก        
การลงสีเสื้อไหมพรม        
การลงสีเนื้อผ้ายีนส์        
การลงสีเนื้อผ้าหนังกลับ        
การลงสีเนื้อผ้ากำมะหยี่

การลงสีท้องฟ้า        
การลงสีท้องฟ้าเวลากลางวัน        
การลงสีท้องฟ้ายามเย็น        
การลงสีท้องฟ้ากลางคืน        
การลงสีฉากภายในอาคาร        
การลงสีฉากป่า

การลงสีโดยใช้พื้นผิวต่างๆ มาเสริม        
การลงสีโดยไม่ตัดเส้น        
การลงสีแบบแอนิเมชั่น        
การลงสีแบบสีน้ำ        
วิธีการลงสีท้องฟ้า         
การลงสีภาพคนแบบสีน้ำมัน            
การลงสีโดยการลอกภาพต้นแบบ    

การพิมพ์งานทางเครื่องพิมพ์ (Printer)        
การพิมพ์งานโดยการอัดรูป        
การเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต        
การทำลายน้ำ (Watermark) อย่างง่าย        
การเตรียมภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนองานบนอินเทอร์เน็ต        
การฝากไฟล์บนโฮสต์และการโพสต์รูป        
การตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์        
งานภาพประกอบ        
งานการ์ตูนคอมมิค        
การทำหนังสือทำมือ (Doujinshi)