คู่มือ Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2009-2010)


ISBN: 978-974-9742-60-0
ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: Microsoft Office

169.00 บ.
สมาชิก 135.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด: 17x22 ซม.
จำนวนหน้า: 440 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ: alt พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


ในหนังสือ ?คู่มือ Microsoft Excel 2007? เล่มนี้ ได้รวบรวมการทำงานกับโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นให้คุณได้สัมผัสกับรูปแบบการสั่งงานแบบใหม่ การใช้งานคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในส่วนต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยวิธีการอธิบายการใช้งานด้วยรูปภาพ ที่มีสีสันสวยงามเหมือนจริง และการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งาน Excel 2007 ได้อย่างคล่องแคล่วและได้ผลลัพธ์ตามต้องการ จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านนำไปประกอบการใช้งานหรือนำไปอ้างอิง เพื่อให้ใช้งาน Excel 2007 ได้อย่างเต็มความสามารถ


 วิดีโอสอนการใช้งาน  ไฟล์ตัวอย่าง

สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อยส่วนประกอบของ Workbook
ส่วนประกอบหลักของ Worksheet
การใช้งานแถบ Ribbon
ซ่อน/แสดงแท็บ Ribbon
เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์
การใช้แป้นพิมพ์กับ Ribbon
Gallery
ปุ่ม Microsoft Office
การใช้งาน Quick Access Toolbar
เพิ่มคำสั่งไปใน Quick Access Toolbar
เพิ่มคำสั่งใน Quick Access จากคำสั่งรวมทั้งหมด
เพิ่มคำสั่งจาก Ribbon ไปใน Quick Access
ย้ายตำแหน่งวาง Quick Access Toolbar
การใช้ Shortcut Menu และ Mini Toolbar
การทำงานกับ Workbook
สร้างเวิร์กบุ๊คใหม่แบบว่างๆ
สร้างเวิร์กบุ๊คใหม่จากเทมเพลต
สร้างเวิร์กบุ๊คจากเทมเพลตออนไลน์
บันทึกเวิร์กบุ๊ค
บันทึกเวิร์กบุ๊ค (Save)
บันทึกลงชื่อใหม่หรือประเภทใหม่ (Save As)
เปิดไฟล์เวิร์กบุ๊คขึ้นมาใช้งาน
วิธีที่ 1
วิธีที่ 2
วิธีที่ 3
มุมมองแบบต่างๆของเวิร์กบุ๊ค
เครื่องมือเปลี่ยนมุมมอง
สลับการทำงานระหว่างเวิร์กบุ๊ค
บันทึกเวิร์กสเปซ (Workspaces)
เปิดไฟล์ Workspace
ปิดไฟล์และปิดโปรแกรม Excel

การกรอกข้อมูลในเซล
ใส่ข้อมูลในเซล
เลือกกลุ่มเซลก่อนพิมพ์
ป้อนข้อมูลหลายๆเซลพร้อมกัน
ป้อนข้อมูลพร้อมกันหลายๆเวิร์กชีต
การเลือกเซล
เลือกกลุ่มเซลแบบต่อเนื่อง
เลือกกลุ่มเซลแบบไม่ต่อเนื่อง
การเลือกแถวและคอลัมน์
เลือกเซลทั้งแถวหรือหลายแถว
เลือกแถวที่ไม่ต่อเนื่อง
เลือกเซลทั้งคอลัมน์หรือหลายคอลัมน์
เลือกคอลัมน์ที่ไม่ต่อเนื่อง
เลือกเซลทั้งเวิร์กชีต
เทคนิคการเลือกเซล
เลือกเซลโดยใช้คำสั่งในเมนู
เลือกเซลโดยใช้กล่องชื่อ (Name Box)
แก้ไขข้อมูลในเซล
พิมพ์ทับของเดิม
นำข้อมูลเก่าขึ้นมาแก้ไข
การแก้ไขแบบอื่นๆ
คีย์บอร์ดกับการแก้ไขข้อมูล
ข้อมูลประเภทต่างๆ
ข้อมูลประเภทข้อความ (Text)
ข้อมูลประเภทตัวเลข
ข้อมูลประเภทวันที่
ข้อมูลประเภทเวลา
การเปลี่ยนชนิดข้อมูล
เติมข้อมูลด้วย AutoFill
การเติมข้อมูลอื่นๆ
กำหนดชุดข้อมูลเอง
ใส่ข้อมูลที่ซ้ำกันด้วย AutoComplete
การเลือกข้อมูลเดิม
เลือกข้อมูลจากรายการข้อมูลเดิม

การเลือกและเลื่อนเวิร์กชีต
การเลือกเวิร์กชีต
การเลื่อนเวิร์กชีต
การใช้แป้นพิมพ์เลื่อนเวิร์กชีต
ใช้ปุ่มบนแป้นพิมพ์เลื่อนไปยังเซลต่างๆ
ใช้เมาส์เลื่อนหน้าจอ
หมุนลูกล้อเมาส์
การจัดการเวิร์กชีต
เพิ่มเวิร์กชีตใหม่
เปลี่ยนชื่อเวิร์กชีต
ลบเวิร์กชีต
เปลี่ยนสีชีตแท็บ  (Tab Color)
การย้ายเวิร์กชีต
การซ่อน/แสดงเวิร์กชีต
แบ่งวินโดว์เพื่อจัดการกับตารางข้อมูลขนาดใหญ่
แบ่งวินโดว์ในแนวนอน
แบ่งวินโดว์ในแนวตั้ง
เทคนิคการใช้งานวินโดว์ที่ถูกแบ่งเป็นส่วนๆ
การตรึงเวิร์กชีต (Freeze) ไว้ไม่ให้ขยับ
การตรึงทั้ง 2 แนว
การใช้งานเวิร์กชีตที่ตรึงหัวรายการ
ยกเลิกการตรึงเวิร์กชีต
แสดงหลายเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊คพร้อมๆกัน
การสลับวินโดว์
การจัดเรียงวินโดว์บนหน้าจอ
ขยายวินโดว์ (Maximize)
การย่อวินโดว์ (Minimize)
ย่อ-ขยายมุมมองเวิร์กบุ๊ค

เครื่องมือจัดรูปแบบข้อมูล
เครื่องมือ Mini Toolbar
จัดรูปแบบตัวอักษร
กำหนดสีตัวอักษร
จัดรูปแบบตัวอักษรพิเศษ
จัดตำแหน่งข้อมูลในเซล
การจัดข้อความแนวนอน
เปิดไดอะล็อกบ็อกซ์จัดตำแหน่ง
การจัดข้อความแนวตั้ง
ตัดคำให้ข้อความอยู่ในเซล
ย่อข้อความให้พอดีเซล
สร้างเซลขนาดใหญ่สำหรับข้อความยาวๆ
เพิ่มระยะระหว่างข้อมูลกับเส้นขอบ
การหมุนข้อมูลในเซล
จัดรูปแบบสีพื้นเซล
เลือกสีจากตาราง
ยกเลิกสีพื้นเซลออก (No Fill)
จัดรูปแบบข้อมูลตัวเลข (Number)
ใส่คอมม่าและทศนิยม
เพิ่มและยกเลิกทศนิยม
เลือกรูปแบบตัวเลขสำเร็จรูป
ตัวเลขแบบเปอร์เซ็นต์
เลือกรูปแบบสัญลักษณ์ทางการเงิน
จัดรูปแบบตัวเลขแบบอื่นๆ
กำหนดเงื่อนไขให้รูปแบบตัวเลข
จัดรูปแบบวันที่
กำหนดรูปแบบวันที่ไทยและอื่นๆ
ใส่เส้นขอบเซล (Borders)
ใส่เส้นขอบรอบเซล
กำหนดเส้นขอบหลายๆพื้นที่
กำหนดสีและขนาดเส้นขอบ
วาดเส้นขอบด้วยตนเอง
ลบเส้บขอบด้วยยางลบ
จัดรูปแบบเซลด้วยสไตล์
เลือกรูปแบบสำหรับหัวเรื่อง
เลือกรูปแบบสำหรับเซลทั่วไป
สร้างสไตล์เองแบบง่ายๆ
สร้างสไตล์และกำหนดรูปแบบใหม่
แก้ไขรูปแบบเซล
ลบสไตล์ออกจากรายการ
ทำซ้ำสไตล์
จัดรูปแบบเป็นตาราง (Format as Table)
จัดข้อมูลให้เป็นตาราง
เปลี่ยนรูปแบบตาราง
ปรับแต่งตัวเลือกการแสดงสไตล์ของตาราง
แสดงแถวหัวเรื่องและคอลัมน์ผลรวม
กำหนดแถบสีแถว (Banded Rows)
กำหนดแถบสีคอลัมน์ (Banded Column)
เน้นคอลัมน์แรกและคอลัมน์สุดท้าย
สร้างรูปแบบตารางอัตโนมัติ
แก้ไขรูปแบบตาราง
เปลี่ยนชื่อตาราง
ปรับขนาดพื้นที่ตาราง
ยกเลิกรูปแบบตาราง
ยกเลิกตารางเป็นข้อมูลทั่วไป (Convert to Range)
จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
จัดรูปแบบเซลด้วยสีไฮไลท์
จัดรูปแบบเซลตามอันดับสูงสุดและต่ำสุด
จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Data Bar
จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Color Scale
ใส่รูปไอคอนกำกับเซล
การจัดการกับเงื่อนไข
สร้างกฏเงื่อนไขใหม่
แก้ไขรูปแบบที่จัดตามเงื่อนไข
ลบเงื่อนไขเซล

ปรับขนาดเซล
ปรับความกว้างของคอลัมน์ด้วยเมาส์
ปรับความกว้างของคอลัมน์ด้วยเมนูลัด
ปรับความสูงของแถวด้วยการคลิกลากเมาส์
ปรับความสูงของแถวด้วยเมนูลัด
ปรับเซลให้พอดีกับข้อมูลอัตโนมัติ
ปรับพอดีอัตโนมัติทั้งเวิร์กชีต
ก๊อปปี้เซลและย้ายเซล
หลักคิดเรื่องการก๊อปปี้และย้ายเซล
ก๊อปปี้ข้อมูล (Copy)
ก๊อปปี้ข้อมูลแบบง่ายๆด้วยเมาส์
ก๊อปปี้ด้วยเมาส์ข้ามเวิร์กชีต
การย้ายเซล
ย้ายเซลเดียวในพื้นที่ใกล้ๆ
ย้ายหลายๆเซลไปพื้นที่ห่างไกล
ย้ายข้ามเวิร์กชีตด้วยเมาส์
ย้ายข้ามเวิร์กชีตด้วยคำสั่ง Cut และ Paste
คัดลอกเฉพาะคุณสมบัติบางอย่างของเซล
วางแบบพิเศษ (Paste Special)
การคำนวณด้วยคำสั่ง Paste Special
การสลับแนวข้อมูล (Transpose)
คัดลอกคุณสมบัติด้วย Format Painter
คัดลอกและย้ายข้อมูลด้วย Office คลิปบอร์ด
รายละเอียดในกรอบ Clipboard
ลบข้อมูลออกจาก Clipboard
ตั้งค่าตัวเลือกการก๊อปปี้
แทรกเซล แถวและคอลัมน์
แทรกเซล
แทรกแถว
แทรกคอลัมน์
ลบข้อมูลในเซล
ลบเฉพาะข้อมูล
ลบรูปแบบของเซล
ลบทุกอย่างในเซล
ลบเซล
ลบแถว
ลบคอลัมน์
เลือกการจัดรูปแบบแถวหรือคอลัมน์ใหม่ที่แทรก
ซ่อนหรือแสดงข้อมูล
ซ่อนแถว
ซ่อนคอลัมน์
แสดงข้อมูลที่ซ่อน
ยกเลิกงานที่ทำไป/ทำซ้ำงานที่ยกเลิก (Undo/Redo)
Undo ยกเลิกคำสั่งที่ทำไป
Redo ให้ทำคำสั่งที่ยกเลิกใหม่
ค้นหาและแทนที่ข้อมูล
ค้นหาข้อมูล
ค้นหาและแทนที่
ตัวเลือกการค้นหาและแทนที่

โครงสร้างของสูตรคำนวณ
รูปแบบของสูตรคำนวณ
ตัวดำเนินการ (Operator)
การใช้วงเล็บ
การอ้างอิงเซลในสูตร
การสร้างสูตรคำนวณ
พิมพ์สูตรคำนวณ
เลือกเซลคำนวณด้วยเมาส์
แก้ไขสูตรคำนวณ
การก๊อปปี้สูตร
ก๊อปปี้สูตรด้วยเมาส์
ก๊อปปี้สูตรด้วยแป้นพิมพ์
การก๊อปปี้สูตรด้วยคำสั่ง Copy
แสดงสูตรคำนวณ
ก๊อปปี้สูตรข้ามเวิร์กชีต
การอ้างอิงตำแหน่งเซล
รูปแบบการอ้างอิงเซล
การใช้ค่าคงที่ในสูตร
เครื่องมือสร้างและจัดการกับสูตรคำนวณ
ดูผลคำนวณอัตโนมัติ
คำนวณผลอัตโนมัติ
ตัวอย่างการคำนวณแบบอื่นๆ
เทคนิคการหาผลรวมแบบรวดเร็ว
ย่อ-ขยายแถบสูตร
เลือกพื้นที่คำนวณเอง
ตั้งชื่อเซลและกลุ่มเซล
กฎการตั้งชื่อเซล
ตั้งชื่อเซลง่ายๆด้วย Name Box
ตั้งชื่อเซลด้วย Define Name
ตั้งชื่อเซลตามหัวคอลัมน์หรือหัวแถว
แก้ไขชื่อเซล
การเรียกใช้ชื่อเซล
ให้โปรแกรมใส่ชื่อเซล
ชื่อเซลจากรูปแบบตาราง
เรียกใช้เซลจากการจัดรูปแบบเป็นตาราง

รู้จักกับฟังก์ชั่น
ข้อกำหนดการเขียนฟังก์ชั่น
การใส่ฟังก์ชั่น
วิธีที่ 1 พิมพ์ฟังก์ชั่นลงในเซล
วิธีที่ 2 เลือกฟังก์ชั่นจากไลบรารี
ประเภทของฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่นทางการเงิน
การใส่ค่าอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชั่น PV (Present Value)
ฟังก์ชั่น FV (Future value)
ฟังก์ชั่น PMT (Payment)
ฟังก์ชั่น Rate
หาจำนวนงวดในการผ่อนชำระเงินลงทุนด้วยฟังก์ชั่น NPER
หาค่าเสื่อมราคาแบบคงที่ด้วยฟังก์ชั่น DB
ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่น DB
ฟังก์ชั่น SLN (Straight-line depreciation)
ฟังก์ชั่นทางตรรกศาสตร์
ฟังก์ชั่น IF ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงาน
การใช้ AND, OR, NOT เปรียบเทียบเงื่อนไข
การใช้ IF ซ้อน IF
ฟังก์ชั่นจัดการข้อความ
ฟังก์ชั่น BAHTTEXT
แทนที่ข้อความด้วยฟังก์ชั่น SUBSTITUTE
ดึงข้อความบางส่วนด้วยฟังก์ชั่น LEFT และ RIGHT
การรวมข้อความระหว่างเซล
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับข้อความอื่นๆ
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา
แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันจากเครื่อง
นับจำนวนวันด้วยฟังก์ชั่น DAYS360
หาชื่อวันในสัปดาห์ ด้วยฟังก์ชั่น WEEKDAY
การคำนวณค่าของข้อมูลแบบเวลา
ฟังก์ชั่นค้นหาและอ้างอิง
ฟังก์ชั่น VLOOKUP ค้นหาข้อมูลตามแนวคอลัมน์
หาข้อมูลตามแนวแถวด้วยฟังก์ชั่น HLOOKUP
ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ
ฟังก์ชั่น SUMIF หาผลรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด
ฟังก์ชั่น SUBTOTAL หาผลรวมย่อยจากรายการด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ
ฟังก์ชั่น ROUND ปัดเศษทศนิยมตามจำนวนที่ต้องการ
ฟังก์ชั่นทางสถิติ
ฟังก์ชั่นซ้อนฟังก์ชั่น (Nested Function)

ความผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Error Message)
ตารางแสดงข้อผิดพลาดต่างๆ
ตรวจสอบสูตรคำนวณ
แสดงข้อผิดพลาด Error Indicator
ตรวจสอบ Error Checking
ตรวจสอบจากปุ่ม Error Checking
ตั้งค่าเกณฑ์การตรวจสอบข้อผิดพลาดของสูตร
การประเมินสูตรทีละขั้น
ตรวจสอบเซลที่อ้างอิงในสูตร
ติดตามหาเซลที่อยู่ในสูตร
ค้นหาสูตรที่อ้างถึงเซลนี้
ยกเลิกการติดตามเซล
แสดงสูตรที่ใช้ในเซล
ตรวจสอบสูตรและผลลัพธ์ของสูตร
เพิ่มเซลเข้าสู่หน้าต่างการตรวจสอบ
กระโดดไปยังเซลที่ตรวจสอบ
ลบเซลออกจากการหน้าต่างการติดตาม

แทรกไฟล์รูปภาพ
แทรกภาพคลิปอาร์ต (Clip Art)
วิธีที่ 1: โดยใช้ปุ่ม Insert Clip Art
วิธีที่ 2: แทรกภาพจาก Clip Organizer
วิธีที่ 3: ดาวน์โหลดภาพคลิปอาร์ตออนไลน์
การค้นหารูปภาพ
ปรับขนาดรูปภาพ
ปรับย่อ/ขยายภาพ
ระบุขนาดเอง
ปรับขนาดทีเดียวทั้งภาพ
หมุนรูปภาพ (Rotate)
ปิดภาพไม่แสดงบางส่วน (Crop)
การย้ายตำแหน่งรูปภาพ
ความแตกต่างของภาพ
ปรับแต่งรูปภาพ
เครื่องมือปรับแต่งภาพ
ปรับแต่งแสงและสีให้กับภาพ
ความสว่างของภาพ (Brightness)
ปรับความคมชัดของภาพ (Contrast)
ปรับโหมดสีรูปภาพ (Recolor)
การทำให้ภาพโปร่งใส
ลดขนาดไฟล์ภาพ
เลือกสไตล์ให้กับภาพ (Picture Styles)
ปรับแต่งขอบภาพ (Picture Border)
จับรูปภาพใส่รูปทรงต่างๆ (Picture Shape)
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
เลือกใช้ชุดเอฟเฟ็คต์สำเร็จรูป (Preset)
สร้างเอฟเฟ็คต์ภาพสะท้อน (Reflection)
กำหนดเงาให้ภาพ (Shadow)
ใส่ขอบภาพเรืองแสง (Glow)
ทำให้ขอบภาพนุ่ม (Soft Edge)
ทำภาพยกนูน (Bevel)
หมุนภาพ 3 มิติ (3-D Rotation)
ยกเลิกการปรับแต่งภาพ
จัดตำแหน่งรูปภาพ
โหลดภาพจากกล้องดิจิตอล

วาดรูปทรงสำเร็จ (AutoShape)
เครื่องมือตกแต่งรูปวาด (Drawing Tools)
การปรับแต่งรูปทรง
ปรับขนาดและรูปร่าง
หมุนรูปทรง
วาดรูปทรงซ้อนกัน
ย้ายตำแหน่งกราฟิก
รวมกลุ่มออบเจ็ค/ยกเลิกการรวมกลุ่ม
ใส่ข้อความในรูปทรง
ตกแต่งรูปวาดให้สวยงาม
ใส่สไตล์ให้รูปวาด (Shape Styles)
เติมสีสันให้รูปวาด (Shape Fill)
ใส่รูปภาพบนรูปทรง
ตกแต่งด้วยลายพื้นผิว (Texture)
ใส่สีแบบไล่ระดับ (Gradient)
ใส่เส้นกรอบรูปทรง (Border)
เปลี่ยนรูปทรง
กำหนดเอฟเฟ็คต์พิเศษให้รูปวาด
ปรับแต่งมุมมอง 3 มิติ
การสร้าง SmartArt
ขั้นตอนการสร้าง SmartArt
แถบเครื่องมือปรับแต่ง SmartArt
ซ่อน/แสดงกรอบข้อความ
กรอกข้อความลงใน SmartArt
ปรับแต่ง SmartArt
เปลี่ยนสีให้ SmartArt
เลือกสไตล์ให้ SmartArt (SmartArt Style)
ยกเลิกการตกแต่งกราฟิก
แก้ไข SmartArt
สลับด้านรูปทรง
ปรับขนาดกราฟิกภายใน
ปรับขนาดของ SmartArt
เพิ่มรูปทรง (Add Shape)
เปลี่ยนเค้าโครง SmartArt (Layout)
ลบรูปทรง
หมุนรูปทรง
กำหนดเอฟเฟ็คต์พิเศษ
กำหนดสไตล์ให้รูปทรง (Shape Styles)
เปลี่ยนสีรูปทรงใน SmartArt
แต่งข้อความด้วย WordArt Styles
กำหนดเอฟเฟ็คต์ให้รูปทรง (Shape Effects)
เลือกลักษณะเส้นกรอบให้รูปทรง (Shape Outline)
เพิ่มรูปภาพลงใน SmartArt
สร้างข้อความแบบ WordArt
เปลี่ยนแบบ WordArt
แก้ไขข้อความ WordArt
เปลี่ยนสีข้อความ WordArt
ใส่สีเส้นขอบข้อความ WordArt
ใส่รูปภาพในข้อความ WordArt
เปลี่ยนรูปร่างข้อความในแบบต่างๆ
กำหนดสีพื้นข้อความ WordArt
การยกเลิกลักษณะ WordArt

รู้จักกับฐานข้อมูลของ Excel
ลักษณะตารางฐานข้อมูลของ Access
สร้างตารางข้อมูล
วิธีที่ 1 สร้างเป็นตารางข้อมูล (Table)
วิธีที่ 2 จัดรูปแบบเป็นตาราง (Format as Table)
การยกเลิกตารางข้อมูล
การยกเลิกตัวกรอง
การจัดการกับตารางข้อมูล
ขยายขอบเขตตาราง
เครื่องมือจัดการกับข้อมูล
ลบรายการข้อมูลที่ซ้ำกันในตาราง
แทรกและลบรายการข้อมูลในตาราง
การจัดเรียงข้อมูล (Sort)
จัดเรียงข้อมูลในตาราง
เรียงลำดับข้อมูลตามสีพื้นเซล (Sort by Color)
จัดเรียงข้อมูลด้วยเครื่องมือ Sort
จัดเรียงแบบรวดเร็ว
จัดเรียงข้อมูลขั้นสูง
การกรองข้อมูล (Filter)
กรองข้อมูลจากตาราง
กรองข้อมูลจากปุ่ม Filter
กรองข้อมูลจากสีพื้นเซล (Filter by Color)
กรองข้อมูลตามไอคอนเซล
กรองข้อมูลตามสีแบบอักษร
กรองข้อมูลแบบข้อความ (Text Filters)
กรองข้อมูลแบบตัวเลข (Number Filters)
กรองข้อมูลชนิดวันที่ (Date Filters)
การกรองหลายๆเงื่อนไข
สร้างเงื่อนไขการกรองข้อมูลเอง
ยกเลิกการกรองข้อมูล
การกรองข้อมูลขั้นสูง
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ยกเลิกเส้นวงกลมสีแดง
ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล
การแบ่งกลุ่มและหาผลรวมย่อย (Subtotal)
สร้างและหาผลรวมย่อย
ปรับเปลี่ยนมุมมองผลสรุปย่อย
ยกเลิกการแบ่งกลุ่มย่อย
สร้างผลสรุปย่อยแบบหลายชั้น
การรวมข้อมูล (Consolidate)
ขั้นตอนการวมข้อมูล
ตรวจสอบการเชื่อมโยง
ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล
ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล
กำหนดมากกว่า เงื่อนไข
การนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้งาน
นำเข้าตารางจาก Access
นำเข้าข้อมูลจากเว็บมาใช้งาน
นำเข้าไฟล์ข้อความ (Text File)

ประเภทของกราฟ
กราฟชนิดต่างๆ
เริ่มสร้างกราฟอย่างง่าย
ส่วนประกอบต่างๆของกราฟ
เครื่องมือตกแต่งกราฟ
ขั้นตอนการสร้างกราฟทั่วไป
จัดรูปแบบกราฟด้วยสไตล์
เปลี่ยนชนิดของกราฟ
เปลี่ยนทั้งกราฟ
เปลี่ยนชนิดกราฟบางชุดข้อมูล
เลือกลักษณะการแสดงกราฟ
การสร้างกราฟวงกลม
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ลดชุดข้อมูล
สลับแนวข้อมูล
เลือก/แก้ไขชุดข้อมูล
จัดองค์ประกอบกราฟ
แสดงชื่อกราฟ
ซ่อน/แสดงชื่อแกนนอน (Primary Horizontal Axis Title)
แทรกและจัดรูปแบบแกนตั้ง (Primary Vertical Axis Title)
แสดงและจัดรูปแบบแกนลึก (Dept Axis Title)
จัดรูปแบบคำอธิบายกราฟ (Legend)
แสดงข้อมูลของกราฟ (Data Labels)
แสดงเปอร์เซ็นต์
ซ่อนหรือแสดงแกนนอน (Horizontal Axis)
ซ่อนหรือแสดงแกนตั้ง (Vertical Axis)
การเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนตั้ง (ค่า) ในกราฟ
แสดงเส้นตาราง (Gridline)
ซ่อน/แสดงผนังกราฟ
พื้นกราฟ (Chart Floor)
หมุนกราฟ 3 มิติ (3-D Rotation)
การตกแต่งกราฟ
การเลือกส่วนประกอบต่างๆ
ตกแต่งพื้นที่กราฟ (Chart Area)
เปลี่ยนสีชุดข้อมูล
ใส่รูปภาพในแท่งกราฟ
การปรับแต่งภาพในแท่งกราฟ
ใส่รูปภาพลงไปในกราฟ
การใส่รูปภาพและตกแต่งกราฟในส่วนอื่นๆ
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนกราฟ
Trendline (เส้นแนวโน้ม)
Line (เส้น)
Up/Down Bars (แถบขึ้น/ลง)
Error Bars
ย้ายกราฟไปยังเวิร์กชีตอื่น
สร้างชาร์ตเทมเพลตไว้ใช้งาน
นำกราฟเทมเพลตมาใช้งาน
จัดการกับเทมเพลต

กำหนดรายะเอียดการพิมพ์ (Page Setup)
กำหนดขนาดกระดาษ (Size)
กำหนดทิศทางการพิมพ์ (Orientation)
กำหนดระยะขอบกระดาษ (Margins)
กำหนดระยะขอบเอง
แบ่งหน้าขึ้นหน้าใหม่
ยกเลิกการแบ่งหน้า
กำหนดพื้นที่พิมพ์งาน
ตรวจสอบพื้นที่พิมพ์
ยกเลิกพื้นที่การพิมพ์
กำหนดพื้นที่สำหรับพิมพ์ซ้ำทุกหน้า
กำหนดข้อความหัวหรือท้ายกระดาษ
ใส่ข้อความหัวกระดาษ
ใส่วันที่ปัจจุบัน
แทรกชื่อเวิร์กชีตหรือชื่อไฟล์
ใส่รูปภาพบนหัวกระดาษ
ใส่ข้อความและเลขหน้าท้ายกระดาษ
ปรับแต่งการแสดงความหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
การใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษแบบเดิม
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
จัดเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษ
สั่งพิมพ์เวิร์กชีต
สั่งพิมพ์หลายเวิร์กชีต
สั่งพิมพ์ทั้งเวิร์กบุ๊ค
พิมพ์หัวแถวและหัวคอลัมน์
การพิมพ์ไฟล์ PDF
การพิมพ์ไฟล์ XPS

เริ่มสร้าง PivotTable
แท็บเครื่องมือจัดการกับ PivotTable
การวางฟีลด์ข้อมูล PivotTable
การยกเลิกฟีลด์ในรายงาน
ซ่อน/แสดงหัวรายการ
ซ่อน/แสดงกรอบรายการฟีลด์
ปรับมุมมองกรอบรายการฟีลด์
ปรับแต่ง PivotTable
กรองข้อมูลเฉพาะรายการ
การกรองจากหัวคอลัมน์หรือหัวแถว
ยกเลิกการกรองข้อมูลทั้งหมดบน PivotTable
สลับตำแหน่งฟีลด์
ซ่อน/แสดงปุ่มรายการย่อย
ตกแต่งรายงาน PivotTable
ปรับแต่งรายงานด้วยสไตล์
ปรับแต่งการแสดงแถวและคอลัมน์
ปรับแต่งเค้าโครงของรายงาน
ปรับแต่งส่วนประกอบของรายงาน
การจัดการรายงาน PivotTable
การปรับปรุงข้อมูล
การเปลี่ยนชุดข้อมูล
เทคนิคการเลือกส่วนต่างๆของตาราง
ย้ายรายงาน PivotTable
ยกเลิกการกรองข้อมูลบน PivotTable
ยกเลิกรายงาน PivotTable
การคำนวณใน PivotTable
เปลี่ยนฟังก์ชั่นการคำนวณค่า
เปลี่ยนการแสดงค่า
สร้างฟีลด์คำนวณ
แสดงการกรองในเวิร์กชีตใหม่
การเปลี่ยนตาราง PivotTable เป็นกราฟ
เครื่องมือปรับแต่งกราฟ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลในกราฟ

การป้องกันเวิร์กบุ๊ค
การป้องกันโครงสร้างเวิร์กบุ๊ค
ป้องกันหน้าต่าง
ยกเลิกการป้องกัน
ป้องกันเซลและเวิร์กชีต
ป้องกันการแก้ไขทั้งเวิร์กชีต
การปลดล็อคเซลบางช่วง
ทดสอบการแก้ไขพื้นที่ปลดล็อค
อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้บางส่วน
ยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต
อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้บางช่วง (Allow User to Edit Ranges)
ทดสอบการแก้ไขพื้นที่ปลดล็อค
การแชร์เวิร์กบุ๊ค (Share Workbook)
เพิ่มออปชั่นการแชร์เวิร์กบุ๊ค
เปิดแชร์และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการป้องกันและการแชร์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊ค
สัญลักษณ์ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊ค
ไฟล์และความปลอดภัย
ตั้งค่าบันทึกการกู้ไฟล์
เปิดเวิร์กบุ๊คที่กู้คืน
สร้างไฟล์สำรองทุกครั้งที่บันทึก
เปิดและซ่อมแซมเวิร์กบุ๊ค
กำหนดรหัสผ่านให้เวิร์กบุ๊ค
เปิดเวิร์กบุ๊คที่มีรหัสผ่าน
ยกเลิกรหัสผ่าน
กำหนดรหัสผ่านสำหรับเปิดและแก้ไข
เปิดเวิร์กบุ๊คที่ใส่รหัสผ่าน
ยกเลิกรหัสผ่านเปิด/แก้ไข
บันทึกเป็นไฟล์เวอร์ชั่นเก่า
แปลงไฟล์เวอร์ชั่นเก่า
ตรวจสอบเอกสาร (Document Inspector)
ตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatible) ของเวิร์กบุ๊ค
เอกสารขั้นสุดท้าย (Mark as Final)
ยกเลิกการทำเอกสารขั้นสุดท้าย
แสดงเวิร์กบุ๊คเคียงข้างกัน
การใช้สโครลบาร์เลื่อนเวิร์กบุ๊ค
แทรกข้อคิดเห็น (Comment)
ซ่อน/แสดงข้อคิดเห็น
เลื่อนไปยังข้อคิดเห็น
แก้ไขข้อคิดเห็น
ลบข้อคิดเห็น

ตารางข้อมูล (Data Table)
ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว
ตารางข้อมูลแบบสองตัวแปร
สถานการณ์สมมติ (Scenarios)
ตัวอย่างที่ 1
แก้ไขสถานการณ์สมมติ
ลบสถานการณ์สมมติ
ตัวอย่างที่ 2
ค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)

การลิงค์ภายในเวิร์กชีต (Link Cell)
ลิงค์ระหว่างเวิร์กชีต (Link Worksheet)
เทคนิคการคำนวณข้ามเวิร์กชีต
การอ้างอิงเซลจากตาราง
ลิงค์ระหว่างเวิร์กบุ๊ค (Link Workbook)
การลิงค์เซลข้ามเวิร์กบุ๊ค
การคำนวณข้ามเวิร์กบุ๊ค
อ้างอิงตารางข้ามเวิร์กบุ๊ค
เปิดเวิร์กบุ๊คที่มีการอ้างอิงแบบลิงค์

สร้างคำสั่งอัตโนมัติด้วย Macro
เปิดใช้งานเครื่องมือ Developer (นักพัฒนา)
แท็บเครื่องมือ Developer (นักพัฒนา)
เปิดการใช้งานแมโคร
คำแนะนำก่อนสร้างแมโคร
สร้างแมโครใหม่ (Record New Macro)
เรียกใช้แมโคร (Run Macro)
แก้ไขแมโคร
เปลี่ยนชื่อแมโคร (Rename Macro)
ลบแมโคร (Delete Macro)
แก้ไขโค้ดในแมโคร (Edit Macro Coding)
กำหนดแมโครให้กับออบเจ็ค, รูปภาพและปุ่ม
กำหนดแมโครให้รูปภาพ
การบันทึกไฟล์เวิร์กบุ๊คที่มีแมโคร