คู่มือดูแลระบบ Network ฉบับมืออาชีพ


ISBN: 978-974-9742-36-5
ผู้เขียน : สมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
ประเภทหนังสือ: ระบบเครือข่าย, การสื่อสารข้อมูล

ราคา 0.00 บ.

เลิกพิมพ์

Information


ขนาด: 17x22 ซม.
จำนวนหน้า: 432 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 2 สีตลอดเล่ม
ะดับความยากง่าย: ผู้อ่านระดับกลางถึงขั้นสูง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


เสนอเนื้อหาที่จำเป็นในการดูแล หรือเรียนรู้ระบบเครือข่ายสมัยใหม่ภายในองค์กร ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายทั้งมือใหม่ และมืออาชีพ เช่น บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเครือข่าย, ความรู้พื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย และเทคโนโลยีของระบบเครือข่ายสมัยใหม่ อัพเดทความรู้ใหม่ๆ ทางด้านระบบเครือข่าย เช่น Intrution Dectection/Prevention, Gigabit Ethernet, การสื่อสารผ่านสายไฟเบอร์ออปติค, Next Generation Firewall, Unified Threat management, Application Layer Filtering, SSL VPN, และ MPLS เป็นต้น ละเอียด ครบถ้วน เข้าใจง่าย เสริมด้วยภาคปฎิบัติ วิธีการเซ็ตระบบ Snort Intrusion Detection และ ISA Server 2006สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


การบริหารและจัดการระบบเครือข่าย
ตำแหน่งงานทางด้าน IT
Network Administrator ต่างจาก System Administrator อย่างไร
หน้าที่ของ System Administrator
หน้าที่ของ Network Administrator

ระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ประเภทของระบบเครือข่าย
โครงสร้างของระบบเครือข่าย
โครงสร้างแบบดาวกระจาย (Star Topology)
โครงสร้างแบบเส้นตรง (Bus Topology)
โครงสร้างแบบวงแหวน (Ring Topology)
โครงสร้างแบบผสม (Hybrid Network)
โครงสร้างของระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบเครือข่าย
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ LAN
อีเธอร์เน็ต (Ethernet) คืออะไร
Hub
Switch
สายสัญญาณของระบบ LAN
การ์ด LAN หรือพอร์ตต่อ LAN
Router
อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN)
ระบบความปลอดภัยของระบบ LAN ไร้สาย
อุปกรณ์ในระบบ LAN แบบไร้สาย
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ MAN
Metro LAN
WiMAX
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ WAN
วงจรเช่า (Leased Line)
Packet Switching และ Circuit Switching
X.25
Frame Relay
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
MPLS (Multi Protocol Label Switching)
QoS (Quality of Service) และ CoS (Class of Service)
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ADSL และ DSL
IPSTAR
อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบ LAN สมัยใหม่
Gigabit Ethernet
มาตรฐานของ Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet Switch
Transceiver หรือ Module
10 Gigabit Ethernet
มาตรฐานที่ใช้สายไฟเบอร์ออปติคเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล
มาตรฐานที่ใช้สายลวดทองแดงเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล
10 Gigabit Switch
10 Gigabit Ethernet Transceiver
เทคโนโลยีใหม่ๆใน Switch
VLAN (Virtual LAN)
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ VLAN
Port Trunking หรือ Link Aggregation
Layer 3 Switch และ Multilayer Switch
อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบเก็บข้อมูลผ่านทางเครือข่ายสมัยใหม่
SCSI
iSCSI
Fibre Channel
NAS และ SAN
เทคโนโลยีของการแชร์อินเทอร์เน็ต
NAT (Network Address Translation)
Proxy Server
อุปกรณ์และเทคโนโลยีของระบบความปลอดภัยทางเครือข่าย

โปรโตคอลคืออะไร
โมเดล OSI
โครงสร้างของ TCP/IP Model
กลไกการทำงานของ TCP/IP
IP Address และการอ้างอิงอุปกรณ์ในเครือข่าย
Network Mask
Network Address
Broadcast Address
Loopback Address
Subnet และ Subnet Mask
โปรแกรม Subnet/Network Calculator
Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
Supernet
VLSM (Variable Length Subnet Masking)
IPv6 (Internet Protocol version 6)
โดเมนเนม (Domain Name)
TCP/IP Port
บริการต่างๆที่สำคัญของ TCP/IP
DNS Server
DHCP Server
Web Server
FTP Server
Telnet Server
Mail Server
IMAP Server
NFS Server
WINS Server
โปรโตคอลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ TCP/IP
ARP
ICMP
Routing Protocol
SNMP

รวมคำสั่งที่เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
Ipconfig
ping
pathping
arp
netsh
getmac
tracert หรือ traceroute
netstat
route
route change
telnet
ftp
whois
nslookup
Reverse nslookup
แสดง IP Address ภายนอกที่ใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
nbtstat
โปรแกรม ping, tracert, netstat, nslookup, whois, etc. แบบ GUI
WildPackets INetTools
Ping Plotter
โปรแกรม Subnet/CIDR Calculator
SolarWinds Advanced Subnet Calculator
Bitcricket IP Calculator
WildPackets IP Subnet Calculator
Boson Subnet Calculator
โปรแกรม Network/Port Scanner
Languard Network Scanner 2.0
Lantrick LanSpy 2.0
SuperScan
Nmap
โปรแกรม Network Monitor
Look@Lan
TCPView
Show Traffic
The Dude
โปรแกรม Bandwidth Monitor
PRTG Traffic Grapher (Freeware)
โปรแกรม Packet Sniffer
WireShark (Ethereal)
Microsoft Network Monitor 3.1
EtherSnoop Light
โปรแกรมสร้างและรับส่งแพ็กเก็ต
Hping
Netcat 1.11 (Windows)
โปรแกรม Vunerability Scanner
Nessus
โปรแกรม Network Simulation
Boson NetSim
RuterSim
โปรแกรมรักษาความปลอดภัยในเครื่องลูกข่าย
Personal Firewall (Freeware)
Antivirus (Freeware)
Anti-Spyware (Freeware)
โปรแกรมฟรีแวร์อื่นๆที่น่าสนใจ

IDS และ IPS
IDS (Intrusion Detection System)
Network Based Intrusion Detection System (NIDS)
การติดตั้ง NIDS
โหมดการทำงานของ NIDS
การวางตำแหน่งของ NIDS ในระบบเครือข่าย
Host Based Intrusion Detection System (HIDS)
IPS (Intrusion Prevention System)
ประเภทของ IPS
Network Based Intrusion Prevention System (NIPS)
การติดตั้ง NIPS
การวางตำแหน่ง NIPS
Host Based Intrusion Prevention System (HIPS)
รูปแบบการบุกรุกหรือโจมตีทางเครือข่าย (Types of Network Intrusions & Attacks)
Scanning Attack
Denial of Service (DoS) Attack
Penetration Attack
รูปแบบหรือเทคนิคการโจมตีอื่นๆ

แนะนำโปรแกรม Snort บน Windows
การติดตั้งระบบ IDS โดยใช้ Snort บน Windows
ดาวน์โหลดไฟล์ที่ต้องการใช้เพิ่มเติม
ขั้นตอนการเซ็ตอัพระบบโดยย่อ
เซ็ตอัพเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS บน Windows XP
ติดตั้งระบบฐานข้อมูล MySQL
ติดตั้งโปรแกรม MySQL Tools
ติดตั้งโปรแกรม WinPcap
ติดตั้งและเซ็ตอัพโปรแกรม Snort
ติดตั้งโปรแกรม Snort
ติดตั้งไฟล์ Snort Rules
แก้ไขไฟล์ snort.conf
ทดลองรันโปรแกรม Snort
ติดตั้งและเซ็ตอัพโปรแกรม EventSentry Light
ติดตั้งโปรแกรม EventSentry Light
เซ็ตอัพโปรแกรม EventSentry Light
ทดสอบการทำงานของ Snort
ติดตั้งซอฟต์แวร์ภาษา PHP และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งซอฟต์แวร์ภาษา PHP
ปรับแต่งการทำงานของ IIS ให้รองรับภาษา PHP
ติดตั้ง ADODB
ติดตั้งคำสั่ง PEAR (PHP Extension and Application Repository)
ติดตั้งซอฟต์แวร์ BASE (Basic Analysis and Security Engine)
ติดตั้งโปรแกรม Snort Alert Monitor (SAM)

Firewall คืออะไร
หลักการทำงานของ Firewall
Packet Filtering
Application Layer Filtering (ALF)
การแบ่งประเภทของ Firewall
Personal Firewall
Network Firewall
NGFW และ UTM
Microsoft ISA Server 2006
Microsoft ISA Server คืออะไร
สรุปความสามารถคร่าวๆของ ISA Server 2006
โครงสร้างและส่วนประกอบของ ISA Server 2006
ประเภทของเครื่องลูกข่าย
โปรแกรมที่ใช้เสริมการทำงานของ ISA Server

ติดตั้งและใช้งาน Microsoft ISA Server 2006 เพื่อการแชร์อินเทอร์เน็ต
ติดตั้งโปรแกรม ISA Server 2006
คอนฟิก ISA Server 2006 เพื่อแชร์อินเทอร์เน็ต
คอนฟิก ISA Server ให้เชื่อมต่อกับ ADSL Modem
ทดสอบการทำงานจากเครื่องลูกข่าย
ติดตั้ง DNS Server และ DHCP Server ในเครื่อง ISA Server
ติดตั้ง DNS Server เพื่อทำ DNS Forwarder ในเครื่อง ISA Server 2006
ติดตั้ง DHCP Server ในเครื่อง ISA Server 2006
คอนฟิก ISA Server เพื่อเปิดให้บริการ DHCP Server
คอนฟิก ISA Server เพื่อเปิดให้บริการ DNS Server (DNS Forwarder)
ทดสอบการทำงานจากเครื่องลูกข่ายโดยผ่าน DHCP Server และ DNS Server
การปิดไม่ให้ใช้ MSN/Windows Live Messenger
ISA Server Performance Monitor
ระบบ Intrusion Dectection และ DNS Attack Detection
Flood Mitigation
การปิดไม่ให้ใช้งานโปรแกรม BitTorrent

VPN (Virtual Private Network)
ประเภทของ VPN
Remote Access VPN
Compulsory และ Voluntary Tunnel
PPP (Point-to-Point Protocol)
โปรโตคอลที่ใช้สำหรับ VPN
L2TP/IPSec
IPSec (IP Security)
ส่วนประกอบของ IPSec
IPSec Transport Mode และ Tunnel Mode
ESP Authentication Data
สรุปข้อดีข้อเสียของ IPSec
IPSec และการทำงานผ่าน NAT
การเซ็ตอัพ VPN Server (L2TP/IPSec) โดยใช้ Windows 2003 Server (NAT-T)
เซ็ตอัพ VPN Server ที่เครื่อง Windows 2003 Server
เซ็ตอัพ Dynamic DNS
เซ็ตอัพ VPN Client
SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network)
โปรโตคอลของ VPN สมัยใหม่ๆ
OpenVPN
SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)

การสื่อสารข้อมูลด้วยสายเคเบิลแบบ Fiber Optic
เปรียบเทียบสาย Fiber Optic และสายแบบลวดทองแดง (Copper)
สายไฟเบอร์ออปติค คืออะไร
ส่วนประกอบของสายไฟเบอร์ออปติค
ประเภทของสายเคเบิลแบบไฟเบอร์ออปติค
สายเคเบิลสำหรับใช้ภายในอาคาร (Indoor)
สายเคเบิลแบบ Ribbon
สายเคเบิลสำหรับใช้ภายนอกอาคาร (Outdoor)
สายเคเบิลสำหรับภายในและภายนอกอาคาร (Indoor/Outdoor)
Breakout Kit และสาย Pigtail
การต่อสายไฟเบอร์ออปติค (Splicing)
Fiber Termination Box
คอนเน็คเตอร์ที่ใช้กับสายไฟเบอร์ออปติค
ส่วนประกอบทั่วๆไปของคอนเน็คเตอร์
Coupler และ Adapter
Coupler
Adapter
คอนเน็คเตอร์ (Connector) ประเภทต่างๆ
FC (Ferrule Connector)
ST Connector (Straight Tip Connector)
SC (Subscriber Connector)
LC (Lucent Connector)
MU Connector
MT Ferrule
MTP/MPO
MT-RJ (Mechanical Transfer Registered Jack)
คอนเน็คเตอร์ประเภทอื่นๆที่ใช้อยู่ในวงจำกัดหรือยังไม่แพร่หลาย
Single Mode และ Multimode
Step Index และ Graded Index
Step Index
Graded Index
Optical Switch
อุปกรณ์ส่งสัญญาณหรือแหล่งกำเนิดแสง
Light Emitting Diode (LED)
ประเภทของ Light Emitting Diode (LED)
Laser Diode (LD) แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์
ประเภทของ Laser Diode (LD)
Quantum Wells
Laser Diode Package
Photodiode อุปกรณ์รับสัญญาณ
Plastic Optical Fiber (POF)
WDM, CWDM และ DWDM