อินไซท์ Visual Basic .NET ฉบับสมบูรณ์


ISBN: 974-7823-37-3
ผู้เขียน : สุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์, นันทนี แขวงโสภา
ประเภทหนังสือ: สร้างเว็บไซท์|Programming, Database

319.00 บ.
สมาชิก 255.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด:                       19x25.5 ซม.
จำนวนหน้า:               536 หน้า
ครั้งที่พิมพ์:                ครั้งที่ 1
ระดับความยากง่าย:   ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย:            บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


          Visual Basic.NET (VB.NET) เป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี Microsoft.NET ซึ่งเป็นนวัตกรรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบใหม่ของไมโครซอฟท์ ที่จะช่วยให้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถทำได้ง่าย, มีมาตรฐานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทำให้ VB .NET แตกต่างจาก VB เวอร์ชั่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดก็คือ การเป็นภาษาโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ทัดเทียมกับภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ เช่น Java, C++ และ C#

          หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายให้คุณสามารถศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET ได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้จริง และนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้คุณเข้าใจแนวคิด (concept) ของเรื่องต่างๆอีกด้วย เนื้อหาของหนังสือจึงประกอบไปด้วยการอธิบายแนวคิดและขั้นตอนการสร้างโปรแกรมอย่างชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างประกอบ เช่นเรื่องเกี่ยวกับ Database, Web Services และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง OOP ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมแบบนี้มาก่อน โดยจะมีการอธิบายสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเขียนโปรแกรมด้วย VB รวมถึงการชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่าง VB.NET กับ VB เวอร์ชั่นก่อน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวคิดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมด้วย VB.NET หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย VB เวอร์ชั่นเดิมมาแล้วก็ตาม


 
สารบัญ   
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


รู้จักกับ Microsoft .NET
สถาปัตยกรรม .NET Framework
ความแตกต่างระหว่าง CLR กับ JVM
รู้จักกับ Visual Basic .NET
มีอะไรใหม่ใน VB .NET
การติดตั้ง VB .NET
แนะนำแหล่งความรู้เกี่ยวกับ VB .NET

เรียกใช้งาน VB .NET
รู้จักกับ IDE : สารพัดเครื่องมืออำนวยความสะดวก
สร้างความคุ้นเคยกับ IDE
รูปแบบการแสดงวินโดว์
การใช้งาน Code Editor
ปรับแต่ง Code Editor
การจัดการกับ Solution (Project)
การสร้าง, บันทึก และเปิดโพรเจ็ค
การเพิ่ม, ลบ และบันทึกไฟล์ในโพรเจ็ค

หลักการเขียนโปรแกรมด้วย VB .NET
พื้นฐานในการสร้างโปรแกรมด้วย VB .NET
รู้จักกับฟอร์ม (form) และคอนโทรล (control)
รู้จักกับออบเจ็ค (object), พร็อพเพอร์ตี้ (property), อีเวนต์ (event) และเมธอด (method)
การออกแบบหน้าจอ
การเขียนโค้ดโปรแกรม (Coding)
การใส่คำอธิบายโปรแกรม (Comment)
การแบ่งคำสั่งออกเป็นหลายบรรทัด
การเขียนหลายคำสั่งในบรรทัดเดียว
เริ่มสร้างโปรแกรมแรกด้วย VB .NET
วิธีการสร้างโปรแกรม
แบบฝึกหัด Part 1 : (บทที่ 1-3) พื้นฐานต่างๆที่ควรทราบใน Visual Basic .NET

รู้จักกับตัวแปรและข้อมูลชนิดต่างๆ
ตัวแปร (Variable)
ชนิดของข้อมูลใน VB.NET
การประกาศตัวแปรใน VB .NET
การประกาศตัวแปรแบบ Structure
ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ (Array)
อาร์เรย์หลายมิติ (Multidimensional Array)
ไดนามิกอาร์เรย์ (Dynamic Array)
วิธีแปลงชนิดของข้อมูลใน VB .NET
ค่าคงที่ (Constant)
ข้อมูลชนิด Enumeration
โอเปอเรเตอร์ (Operator)
โอเปอเรเตอร์ที่ใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ (Mathematic Operator)
โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ทำงานกับข้อมูลชนิดสตริง (String Manipulation Operator)
โอเปอเรเตอร์ที่ใช้คำนวณทางตรรกะ (Logical Operator)
โอเปอเรเตอร์ที่ใช้เปรียบเทียบ (Comparison Operator)
ลำดับการทำงาน (Precedence) ของโอเปอเรเตอร์

โครงสร้างคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม
โครงสร้างคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Structure)
โครงสร้างคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ (Repetitive Structure)
โพรซีเยอร์, ซับรูทีน, ฟังก์ชั่น และการส่งผ่านพารามิเตอร์
โพรซีเยอร์แบบ Sub
โพรซีเยอร์แบบ Function
การส่งผ่านพารามิเตอร์ (Parameter Passing)
ขอบเขตของโปรแกรม
ขอบเขตระดับโกลบอล (Global Scope)
ขอบเขตระดับโมดูลหรือระดับคลาส (Module/Class Scope)
ขอบเขตระดับโพรซีเยอร์ (Procedure Scope)
ขอบเขตระดับบล็อค (Block Scope)
ฟังก์ชั่นที่ VB .NET มีมาให้ (Built-in Function)
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลข
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง

รู้จักกับ Object-Oriented Programming (OOP)
ออบเจ็ค (Object) คืออะไร?
คลาส (Class) คืออะไร?
อินเฮอร์ริแทนซ์ (Inheritance) คืออะไร?
Object-Oriented Programming (OOP) คืออะไร?
การเขียนโปรแกรมแบบ OOP ด้วย VB .NET
เริ่มต้นสร้างคลาส
สร้างพร็อพเพอร์ตี้ในคลาส
สร้างออบเจ็คจากคลาส
เพิ่มเมธอดในคลาส
Constructor และ Destructor
Inheritance
Polymorphism
Overloading
Overriding
รู้จักกับ Abstract Class
Shared Members
Structure และ Enumeration
Structure
Enumeration
Delegate
Interface
การประกาศอินเตอร์เฟส
การเรียกใช้งานอินเตอร์เฟส
Namespace

ชนิดของข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในโปรแกรม
Syntax Error (รูปแบบภาษาผิดพลาด)
Logic Error (ลอจิกของโปรแกรมผิดพลาด)
Runtime Error (ความผิดพลาดขณะรันโปรแกรม)
เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดใน VB .NET
Breakpoints
วินโดว์ Watch
วินโดว์ Quick Watch
วินโดว์ Autos
วินโดว์ Locals
วินโดว์ Me
วินโดว์ Immediate
วินโดว์ Call Stack
การจัดการข้อผิดพลาดโดยใช้คำสั่ง On Error?
On Error Goto <ชื่อเลเบลหรือหมายเลขบรรทัด>
On Error Goto 0
On Error Resume Next
โครงสร้างการจัดการข้อผิดพลาดด้วย Try?Catch?Finally
Exception

คอนโทรลพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงผลและรับข้อมูล
Label
LinkLabel
TextBox
Button
CheckBox
RadioButton
GroupBox
PictureBox
ตัวอย่างโปรแกรมคอนโทรลพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงผลและรับข้อมูล
คอนโทรลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกข้อมูลแบบรายการ (List)
ListBox
CheckedListBox
ComboBox
คอนโทรลเกี่ยวกับวันที่และเวลา
DateTimePicker
คอนโทรลเกี่ยวกับการจำกัดขอบเขตการเลือกข้อมูล
HScrollBar และ VScrollBar
TrackBar
NumericUpDown
คอนโทรลเกี่ยวกับไดอะล็อก (Dialog)
MessageBox Dialog: ไดอะล็อกใช้แสดงข้อความ
InputBox Dialog : ไดอะล็อกใช้รับข้อมูล
OpenFileDialog และ SaveFileDialog : เปิดและบันทึกไฟล์ที่ต้องการ
FontDialog : เลือกฟอนต์และรูปแบบฟอนต์ที่ต้องการ
ColorDialog : เลือกสีที่ต้องการ
PrintDialog : จัดการเกี่ยวกับการพิมพ์
คอนโทรลทั่วไป
ProgressBar
Timer
TabControl
แบบฝึกหัด Part 2 : (บทที่ 4-8) การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ Visual Basic .NET

การสร้างและจัดการกับเมนู
รู้จักกับเมนูและองค์ประกอบที่สำคัญของเมนู
การสร้าง Pull Down Menu ใน VB .NET
การเขียนโค้ดโปรแกรมกำกับการทำงานของเมนู
การสร้าง Popup Menu ใน VB .NET
การเขียนโค้ดโปรแกรมกำกับการทำงานของคอนเท็กซ์เมนู
สร้างแอพพลิเคชั่นแบบ MDI Form
การสร้าง MDI Form

การใช้งานคอนโทรล PictureBox
ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานคอนโทรล PictureBox
การเขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย VB .NET
หลักการเขียนโปรแกรมกราฟิกด้วย VB .NET
การใช้สีและคลาส Color ใน VB .NET
เมธอดที่ใช้วาดรูปทรงต่างๆ
การสร้างพื้นที่ (ออบเจ็ค Graphics) เพื่อใช้วาดรูป
การสร้างเครื่องมือในการวาด (Pen หรือ Brush)
การกำหนดคุณลักษณะของ Pen
การวาดเส้นตรง (เมธอด DrawLine และ DrawLines)
การวาดรูปสี่เหลี่ยม (เมธอด DrawRectangle และ DrawRectangles)
การวาดรูปหลายเหลี่ยม (เมธอด DrawPolygon)
การวาดรูปวงกลม, วงรี (เมธอด DrawEllipse)
การวาดเส้นโค้ง (เมธอด DrawArc)
การพิมพ์ตัวอักษรแบบกราฟิก (เมธอด DrawString)
การวาด Pie (เมธอด DrawPie)
การโหลดรูปภาพ (เมธอด DrawImage)
การเทสีในรูปทรงต่างๆ
ตัวอย่างโปรแกรม
แบบฝึกหัด Part 3 : (บทที่ 9-10) การจัดการเมนู, MDI Form และกราฟิก

รู้จักกับระบบไฟล์ (File System)
การจัดการระบบไฟล์ด้วย System.IO
จัดการไดเร็คทอรี ด้วยคลาส Directory และ DirectoryInfo
คลาส Directory
ตัวอย่างการใช้งานคลาส Directory
คลาส DirectoryInfo
จัดการไฟล์ด้วยคลาส File และ FileInfo
คลาส File
ตัวอย่างการใช้งานคลาส File
การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการข้อมูลในไฟล์
รูปแบบการเข้าถึงไฟล์
จัดการข้อมูลในไฟล์ ด้วยคลาส FileStream, StreamReader และ StreamWriter

ระบบฐานข้อมูล (Database System)
รู้จักกับฐานข้อมูล (Database)
แฟ้มข้อมูลต่างกับฐานข้อมูลอย่างไร
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)
ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
กฎที่ใช้ควบคุมการคงสภาพของข้อมูล (Integrity Constraint)
การทำ Normalization
First Normal Form (1NF)
Second Normal Form (2NF)
Third Normal Form (3NF)

โครงสร้างการทำงานใน ADO.NET
คลาสใน ADO.NET
เปรียบเทียบ DataSet กับ Recordset ใน ADO
เนมสเปซที่ใช้งานกับฐานข้อมูล
การเรียกใช้คลาสใน ADO.NET

รู้จักเครื่องมือจัดการข้อมูลใน VB.NET IDE
แท็บ Data บนทูลบ็อกซ์
แท็บ Server Explorer
ติดตั้งโปรแกรม MSDE และฐานข้อมูลตัวอย่าง SQL Server
ติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือใน VB.NET IDE
วิธีที่ 1 ติดต่อด้วย Data Connections ในแท็บ Server Explorer
วิธีที่ 2 ติดต่อด้วยออบเจ็ค Connection ในแท็บ Data
จัดการข้อมูลด้วย Data Adapter Configuration Wizard
วิธีสร้าง Dataset
แสดงข้อมูลแบบตารางด้วยคอนโทรล DataGrid
แสดงข้อมูลจาก 1 Table
แสดงข้อมูลจากหลายๆ Table
แสดงข้อมูลแบบทีละเรคอร์ดด้วยคอนโทรล TextBox
แสดงข้อมูลแบบรายการเลือกด้วยคอนโทรล ListBox และ ComboBox
กรองและเรียงลำดับข้อมูลด้วยออบเจ็ค DataView
สร้างฟอร์มด้วย Data Form Wizard

รู้จักภาษา SQL
โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในภาษา SQL
ข้อกำหนดในการใช้ตัวอย่าง
คำสั่ง SELECT
เลือกข้อมูลไม่ซ้ำกันด้วย DISTINCT และ DISTINCTROW
เรียงลำดับข้อมูลด้วย ORDER BY
เลือกข้อมูลจากหลายเทเบิลที่สัมพันธ์กัน
คำนวณค่าผลสรุปด้วย Aggregate Function
จัดกลุ่มข้อมูลด้วย Group By
กำหนดเงื่อนไขจัดกลุ่มข้อมูลด้วย HAVING
ปรับปรุงข้อมูลด้วยคำสั่ง UPDATE
เพิ่มเรคอร์ดใหม่ด้วยคำสั่ง INSERT
ลบเรคอร์ดด้วยคำสั่ง DELETE

ติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยคลาส Connection
สร้างออบเจ็คจากคลาส Connection
แสดงข้อมูลด้วยคลาส DataReader
สร้างออบเจ็คจากคลาส DataReader
ตัวอย่างที่ 1
ประมวลผลคำสั่ง SQL ด้วยคลาส Command
สร้างออบเจ็คและประโยคคำสั่ง SQL จากคลาส Command
ตัวอย่างที่ 2
ทำงานแบบ disconnected database ด้วยคลาส DataSet และ DataAdapter
สร้างออบเจ็คจากคลาส DataAdapter
สร้างออบเจ็คจากคลาส Dataset
สร้างออบเจ็คจากคลาส DataTable
สร้างออบเจ็คจากคลาส DataRow
ตัวอย่างที่ 3
กรองและเรียงลำดับข้อมูลใน DataTable ด้วยคลาส DataView
สร้างออบเจ็คจากคลาส DataView
ตัวอย่างที่ 4
บันทึกข้อมูลใน DataSet ลงฐานข้อมูล
สร้างออบเจ็คจากคลาส CommandBuilder
บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลด้วยเมธอด Update()
ตัวอย่างที่ 5

วิธีสร้างรายงานด้วย Crystal Report
การสร้างรายงานด้วย Report Expert
สร้างรายงานแบบ Standard จาก 1 เทเบิล
แสดงผลรายงานด้วย CrystalReportViewer
สร้างรายงานแบบ Standard จากเทเบิลที่สัมพันธ์กัน
สร้างรายงานแบบจัดกลุ่มและคำนวณค่าผลสรุป
สร้างแผนภูมิในรายงาน
สร้างรายงานแบบ Cross-Tab
สร้างรายงานแบบ Subreport
สร้างรายงานแบบ Mail Label
สร้างรายงานด้วยตนเองในมุมมอง Design
ขั้นที่ 1 กำหนดแหล่งข้อมูล
ขั้นที่ 2 กำหนดรายละเอียดในส่วน Details
ขั้นที่ 3 จัดกลุ่มข้อมูลและเรียงลำดับ
ขั้นที่ 4 ใส่ข้อความใน Page Header และ Page Footer

สมุดที่อยู่ (Address Book)
ปุ่มคำสั่งบนทูลบาร์
ส่วนประกอบในโพรเจ็ค
เขียนโปรแกรมคำสั่ง
แบบฝึกหัด Part 4 : (บทที่ 11-18) การจัดการไฟล์และฐานข้อมูล

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ขีดความสามารถของ VB .NET กับการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น
รู้จักกับ ASP .NET
อะไรคือ ASP .NET
มีอะไรใหม่ใน ASP .NET
สร้าง Web Form ด้วย ASP .NET
Web Form และ Windows Form ต่างกันอย่างไร
รู้จักวิธีสร้างและส่วนประกอบที่สำคัญของการสร้าง Web Form
สร้างโปรแกรมตัวอย่าง

รู้จักกับ Web Services
องค์ประกอบของ Web Services
Web Services ทำงานอย่างไร
เบื้องหลังการทำงานคือ XML
ประโยชน์ของ Web Services
สร้าง Web Services ด้วย ASP .NET
เตรียมตัวก่อนสร้าง Web Services
รู้จักวิธีสร้างและส่วนประกอบที่สำคัญของการสร้าง Web Services
สร้าง Web Services ตัวอย่าง
เรียกใช้งาน Web Services ด้วยวินฟอร์ม
เรียกใช้งาน Web Services ด้วยเว็บฟอร์ม
แบบฝึกหัด Part 5 : (บทที่ 19-20) VB .NET กับอินเทอร์เน็ต

รู้จักกับ Microsoft Windows Installer Packages (MSI)
รู้จักกับ Visual Studio .NET Setup and Deployment Project
สร้างชุดติดตั้งแบบง่ายๆ ด้วย Setup Wizard
ปรับแต่งโปรแกรมติดตั้ง
การสร้างชุดติดตั้งสำหรับเว็บแอพพลิเคชั่น

โปรแกรมที่สร้างด้วย VB6 สามารถนำมาใช้ใน VB .NET ได้หรือไม่?
รู้จักกับ Upgrade Wizard: เครื่องมือช่วยอัพเกรดโปรแกรมจาก VB6 ไปยัง VB .NET
แนวทางการอัพเกรดแอพพลิเคชั่นจาก VB6 ไปยัง VB .NET
เตรียมความพร้อมของแอพพลิเคชั่น VB6 ที่ต้องการอัพเกรด
อัพเกรดแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Upgrade Wizard
แก้ไขโปรแกรมตามคำแนะนำของ Upgrade Wizard
แบบฝึกหัด Part 6 : (บทที่ 21-22) อื่นๆ

รู้จักกับแอพพลิเคชั่นแบบ Console
วิธีการสร้างแอพพลิเคชั่นแบบ Console
ขั้นตอนการสร้างแอพพลิเคชั่นแบบ Console
คำสั่งที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมแบบ Console
ทดลองสร้างโปรแกรมแบบ Console
การสร้างชุดติตตั้งโปรแกรมแบบ Console

ความแตกต่างทั่วๆไป
การประกาศตัวแปรที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Control Flow และวิธีการเรียกใช้โพรซีเยอร์
การติดต่อกับฐานข้อมูลที่เปลี่ยนไป
การจัดการไฟล์ที่เปลี่ยนไป
การจัดการข้อผิดพลาดที่เปลี่ยนไป
เฉลยแบบฝึกหัด
ดัชนี (Index)