Provision Co.,Ltd.

( ... รายการ )
 

เปิดโลกการค้าอิเล็กทรอนิคส์ E-CommerceISBN: 974-7821-53-2
ผู้เขียน : ฉันทวุฒิ พีชผล
ประเภทหนังสือ: ผลงานที่ผ่านมา

ราคาปก: ราคา 0.00 บ.

เลิกพิมพ์

Information


แปลจาก:                    Understanding Electronics Commerce
ผู้เขียน:                      Microsoft Press
ผู้แปล:                        ฉัททวุฒิ พีชผล
ขนาด:                        15x21 ซม.
จำนวนหน้า:                288 หน้า
ครั้งที่พิมพ์:                 พิมพ์ครั้งที่ 6
ระดับความยากง่าย:     ผู้อ่านระดับกลางถึงขั้นสูง
ผู้จัดจำหน่าย:              บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ 

 
          หนังสือที่อธิบายกลไกของกระบวนการค้าและธุรกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิคส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเตอร์เน็ต ซึ่งนับวันจะแพร่ขยายและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา โดยจะพูดถึงขั้นตอนการทำงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เช่น Secure Electronics Transaction (SET) การเข้ารหัส (Encryption) การพิสูจน์ทราบที่มาของการทำรายการหรือ Transaction ด้วยการใช้ public และ private key รวมถึง Authentication และ Identification นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาหรือ Case study ที่น่าสนใจอีก 6 ตัวอย่างด้วย


 
สารบัญ   
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


บทนำ
การทำรายการทางอิเล็กทรอนิคส์ เทียบกับการทำรายการการค้าโดยทั่วไป
หนึ่งบวกหนึ่งกลายเป็นสาม
การใช้ข้อมูลร่วมกัน
การสั่งสินค้า
การชำระเงิน
การจัดส่งสินค้า
การให้บริการ
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ประโยชน์ของการค้าอิเล็กทรอนิคส์
ต่อจากนี้ในเล่ม

โครงสร้างของเครือข่าย และการเติบโตของอินเตอร์เน็ต
โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายการค้าอิเล็กทรอนิคส์
ชุดโปรโตคอล TCP/IP
โปรโตคอลในชั้น Application
เครือข่ายอื่นๆ

การทำรายการธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
สิ่งจำเป็นของระบบชำระเงิน
ประเภทของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์
บัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต
เช็คอิเล็กทรอนิคส์
เงินสดดิจิตอล (Digital Cash)
ระบบ EDI (Electronic Data Interchange)
การติดตั้งสร้างระบบและเครื่องมือที่จำเป็น
มองอนาคต

ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับการเข้ารหัส
ขั้นตอนการเข้ารหัส (Encryption)
กลไกการเข้าและถอดรหัสแบบคีย์สาธารณะ (Public key)
ความสำคัญของใบรับรองดิจิตอล (Digital Certificate)
ข้อเปรียบเทียบของการเข้ารหัสแบบต่างๆ
ภาพรวมของระบบความปลอดภัยในอินเตอร์เน็ต
ระบบความปลอดภัยสำหรับโปรแกรมเว็บ : S-HTTP และ SSL
ระบบความปลอดภัยสำหรับอีเมล์ : PEM, S/MIME และ PGP
ระบบความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : Firewall
อนาคตของระบบความปลอดภัยในอินเตอร์เน็ต

ลูกค้าในอินเตอร์เน็ตและระบบการตลาด แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
พื้นฐานของลูกค้า ความซื่อสัตย์ และการยอมรับในสินค้า
ลักษณะพื้นฐานของลูกค้าในอินเตอร์เน็ต (Demographic)
การสร้างความซื่อสัตย์ในสินค้าและบริการ
การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
ตลาดของธุรกิจในอินเตอร์เน็ต
ห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ (Value Chain) และตลาดของธุรกิจ
วิวัฒนาการของธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
บทบาทใหม่และโอกาสทางธุรกิจ
การวิเคราะห์บทบาทของคนกลางทางการค้าในอินเตอร์เน็ต
ประโยชน์ของชุมชนในอินเตอร์เน็ต (Online Communities)

แนวคิดของธุรกิจ: ขายสินค้าแบบขายตรงบนเว็บ
การติดตั้งพัฒนาระบบ: ร้านค้าออนไลน์แห่งแรก
การขยายระบบ: เชื่อมต่อระบบใหม่เข้ากับระบบเดิม แบบเบ็ดเสร็จ
เยี่ยมชมเว็บไซท์: ช่วยให้ลูกค้าได้สินค้าที่ตรงความต้องการมากที่สุด
บทวิเคราะห์: อย่าวางใจในช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพียงช่องทางเดียว
แผนการในอนาคต

แนวคิดของธุรกิจ: จากสิ่งพิมพ์สู่สื่อออนไลน์
สมาชิกผู้ซื้อและสมาชิกผู้ขาย
การพัฒนาและติดตั้งระบบ: เริ่มที่พัฒนาเว็บไซท์
วิธีสร้างระบบฐานข้อมูล
บริการสามระดับ
เยี่ยมชมเว็บไซท์: ศูนย์รวมข้อมูลของกลุ่มธุรกิจ
รายชื่อของกลุ่มธุรกิจตามความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม
บทวิเคราะห์: ใช้ช่องทางของข้อมูลในการสร้างธุรกิจ
การสร้างธุรกิจจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว
ที่เดียวจบ-ครบทุกอย่าง (One-Stop Shop)
พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
แคตาล็อก
โครงสร้างตลาดสองประเภท
บริการสามรูปแบบที่สำคัญในการเป็นคนกลางทางการค้า
ขั้นตอนย่อยๆของรายการสั่งซื้อ (The Long-Running Transaction)
ปรัชญาการพัฒนาของบริษัท Nets
แผนงานในอนาคต
การชำระเงินในรูปแบบต่างๆ

แนวคิดของธุรกิจ: ผู้แทนจำหน่ายคือคนสำคัญ
การใช้เว็บเป็นโครงการทดลอง
การติดตั้งพัฒนาระบบ: เริ่มจากผู้แทนจำหน่ายรายหนึ่ง
การสร้างเว็บไซท์ต้นแบบ
การขยายระบบ: เพิ่มจำนวนผู้แทนจำหน่าย
การขยายโครงการ
กระจายงานกันทำ
การใช้ต้นแบบสำเร็จรูป (Design Template)
การดูแลรักษาระบบ
เยี่ยมชมเว็บไซท์: สั่งสินค้าทางออนไลน์
แคตาล็อกออนไลน์
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การจัดเก็บเงิน
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิคส์และ chat room
บทวิเคราะห์: การควบคุมช่องทางการจัดจำหน่าย
ผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Benefit)
การควบคุมช่องทางจัดจำหน่าย (Channel Mastering)
การใช้ Design Template
แผนงานในอนาคต
การสั่งสินค้าแบบ Just-in-Time

ออนไลน์แคตาล็อก (Online Catalog)
แคตาล็อกสำหรับทั่วโลก
แนวคิดของธุรกิจ: ออนไลน์แคตาล็อกที่ไม่หยุดนิ่ง
ค้นหาวิธีที่ดีกว่าเดิม
การติดตั้งพัฒนาระบบ: แคตาล็อกทดลอง
เริ่มต้นจากระบบเล็กๆ
โปรแกรมค้นหา (search engine) แบบพิเศษ
การขยายตัว: ปรับปรุงแคตาล็อกและข้อมูลลูกค้า
การปรับปรุงแคตาล็อก
การใช้การลงทะเบียนเพื่อดึงข้อมูลจากลูกค้า
เยี่ยมชมเว็บไซท์: ช่วยลูกค้าหาสินค้าที่ต้องการ อย่างสะดวกและง่ายดาย
การค้นหาสามรูปแบบ
บทวิเคราะห์: เชื่อมระบบฐานข้อมูลเข้ากับ แคตาล็อกออนไลน์
ตัวอย่างที่น่าสนใจ
การใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างแคตาล็อกย่อยๆ
การปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
แคตาล็อกสำหรับยุคโลกาภิวัฒน์
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
แผนงานในอนาคต

แนวความคิด: Web Response System และ PPI
การติดตั้งพัฒนาระบบ: ระบบความปลอดภัย และโมดูลของซอฟต์แวร์
ข้ามแดน DMZ
การเข้ารหัสชุดข้อความ
Transaction Manager ผู้จัดการระบบ Web Response และ PPI
Commerce Engine
การปรับเปลี่ยนระบบ Web Response
เยี่ยมชมเว็บไซท์: ถามและตอบปัญหาทางออนไลน์
ระบบฟอร์มของ Web Response
การเชื่อมระบบเข้ากับ PPI
บทวิเคราะห์: แยกระบบเพื่อป้องกันข้อมูลของบริษัท
การตั้งอัตราค่าบริการ
การออกแบบสำหรับอนาคต
ความปลอดภัยของระบบ
แผนงานในอนาคต
การเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบ

แนวความคิด: ร่วมมือกันสร้างโรงงานเสมือน
ต้นแบบของระบบสารสนเทศ
โครงการทดลอง (Pilot project)
การติดตั้งและพัฒนาระบบ: ปฏิบัติการ CITIS
การใช้มาตรฐานระบบเปิด
เริ่มให้บริการ
การควบคุมการใช้ข้อมูล
เยี่ยมชมเว็บไซท์: การควบคุมการเข้าใช้ข้อมูล และโปรแกรมส่วนกลาง
ช่วยส่งผ่านข้อมูลไปยังบริษัทผู้ผลิต
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการประมูลราคา
ช่วยในการควบคุมโครงการ
ค่าบริการในการใช้ระบบ
บทวิเคราะห์: ตั้งตนเป็นคนกลางที่เชื่อถือได้
ประโยชน์อื่นๆของโครงการ CITIS
การเพิ่มการใช้งานของระบบ
แผนงานในอนาคต

ก้าวเดินไปพร้อมกับอินเตอร์เน็ต
มาตรฐานในอินเตอร์เน็ต
องค์กรที่ยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สร้างกรอบความคิด (framework) สำหรับสร้างคุณค่าในธุรกิจ
การใช้การค้าอิเล็กทรอนิคส์
ความแตกต่างในตลาดการค้าอิเล็กทรอนิคส์
การจัดบริหารองค์กร (Organizational)
การติดตั้งสร้างระบบ (Implementation)
การตลาด (Marketing)
เรื่องทางกฎหมาย (legal)
ก้าวให้ทันอินเตอร์เน็ต

เทคโนโลยีในอินเตอร์เน็ต
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับเครือข่ายส่วนตัว
ระบบความปลอดภัย
โครงสร้างพื้นฐานของการค้าอิเล็กทรอนิคส์
แคตาล็อกออนไลน์ (Catalog Online)
EDI
อิเล็กทรอนิคส์เมล์ (Electronic Mail)
Microtransactions
ซอฟต์แวร์เอเย่นต์หรือโปรแกรมหุ่นยนต์ (Software Agent)
สมาร์ทการ์ด - บัตรอัจฉริยะ (Smart Card)
สถาบันต่างๆในการค้าอิเล็กทรอนิคส์
ศูนย์กลางของความเชื่อถือ
คนกลางทางการค้าในอินเตอร์เน็ต (Cybermediary)
รัฐบาล
ปิดท้าย: ทำนายอนาคตการค้าอิเล็กทรอนิคส์