CG Painting วาดการ์ตูนด้วย Photoshop


ISBN: 978-616-204-150-1
ผู้เขียน : ธิดารัตน์ แซ่ตั้ง และคณะ
ประเภทหนังสือ: กราฟฟิก, การแต่งภาพ

249.00 บ.
สมาชิก 199.20 บ.

Information


ขนาด:                      16.51*19.05 ซม.
จำนวนหน้า:                340 หน้า  
พิมพ์ครั้งที่ 1 :             มิถุนายน 2555
ลักษณะพิเศษ:            พิมพ์ 4สี แถมซีดี 1 แผ่น
ระดับความยากง่าย:      ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง  
ผู้จัดจำหน่าย:              บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


วาดการ์ตูนด้วย photoshop ตามขั้นตอนของนักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ เริ่มตั้งแต่การวาดภาพลงในกระดาษ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ พื้นฐานการวาดการ์ตูน การวางโครงเรื่อง ไปจนถึงขั้นตอนการวาดภาพการ์ตูนด้วย Photoshop ด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การตัดเส้น การลงสี และแสงเงา เป็นต้น
รวมไปถึงการนำเสนอผลงานทั้งการส่งไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและทางสำนักพิมพ์ด้วย

สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย

    
อุปกรณ์ในการวาดการ์ตูน    
รวมคำศัพท์ที่ใช้ในการวาดการ์ตูน    
กระดาษ    
ปากกา    
เทคนิคการใช้งานปากกาแบบจุ่มหมึกที่ถูกวิธี    
หมึกดำ    
พู่กัน    
ดินสอ    
ยางลบ    
ไม้บรรทัด     
สีโปสเตอร์ขาว, น้ำยาลบคำผิด    
อุปกรณ์ในการวาดการ์ตูน CG    
คอมพิวเตอร์    
สแกนเนอร์    
เมาส์ปากกา (Tablet Pen)    
หลากหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ Tablet สำหรับการทำ CG    
พื้นฐานที่ควรรู้ในการวาดการ์ตูน    
การวาดใบหน้า    
การวาดโครงหน้า    
ภาพใบหน้าตรง    
ภาพใบหน้าด้านข้าง    
การวาดจมูก    
การวาดดวงตา    
การวาดปาก    
การวาดทรงผม
การวาดใบหน้าในมุมต่างๆ     
การแสดงอารมณ์ของมนุษย์     
การวาดร่างกาย    
โครงสร้างร่างกายอย่างง่าย    
โครงสร้างร่างกายและจุดที่ผิดพลาดบ่อย    
การวาดมือ     
การวาดเท้า    
สมดุลและจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย    
การวาดเครื่องแต่งกาย    
การวาดทัศนียภาพ (Perspective)     
เส้นระดับสายตา    
จุดรวมสายตา
มุมมองแบบเลนส์ตาปลา

หน้าจอและเครื่องมือใน Photoshop
ข้อควรจำสำหรับการใช้ Photoshop วาดการ์ตูน
การนำภาพเข้ามาตกแต่งและการเตรียมภาพให้เป็นมาตรฐาน
การสแกนภาพ
มาตรฐานต้นฉบับในประเทศไทย
มาตรฐานการ์ตูนภาพประกอบสี
มาตรฐานการ์ตูนคอมมิค
มาตรฐานอื่นๆ
การเตรียมภาพต้นฉบับ
การปรับขนาดของภาพ
การปรับความคมชัดของลายเส้นในภาพ
การลบรอยเลอะต่างๆ

ทฤษฎีสี     
วงจรสี    
ความเป็นสีแท้ (Hue)    
ค่าน้ำหนักของสี (Values)    
การวางโครงสี (Color Schematic)    
เทคนิคการใช้คู่สีที่ตัดกัน    
จิตวิทยาของสี    
วรรณะของสี    
การใช้ความรู้เรื่องสีให้เป็นประโยชน์    
แสงเงาในการทำภาพสี    
ระดับของแสงและเงาที่ตกกระทบบนวัตถุ    
จุดกำเนิดแสงมีผลต่อการเกิดเงา    
แสงกับการบ่งบอกช่วงเวลา     
การหัดลงแสงเงาจากวัตถุรูปทรงพื้นฐาน    
การจัดแสง    
การเตรียมภาพก่อนลงสีและเลเยอร์    
เลเยอร์และคุณสมบัติเลเยอร์แบบต่างๆ    
โหมดต่างๆของเลเยอร์    
การรวมเลเยอร์    
Merge Layers     
Flatten Image     
การลงสีไม่ทับเส้น    
การล็อคเลเยอร์    
เปลี่ยนสีเส้น    
การเลือกพื้นที่โดยใช้เครื่องมือซีเล็คชั่น (Selection)    
เมจิควอนด์ (Magic Wand)    
การย่อ/ขยายพื้นที่ซีเล็คชั่น    
เครื่องมือ Polygonal Lasso    
เครื่องมือ Pen    
Quick Mask Mode     

การแสดงและการเลือกใช้สี     
การเลือกสีที่อยู่บนทูลบ็อกซ์    
ปัญหาการใช้งาน Brush ใน Photoshop CS3    
พู่กัน (Brush) และดินสอ (Pencil)    
ขนาดและความฟุ้งของบรัช    
โหมดของบรัช     
ค่าความทึบแสง    
ค่าการกระจายตัวของสี    
ปรับแต่งค่าอื่นๆ    
บันทึกค่าหัวแปรงไว้ใช้    
ออปชั่นของพาเล็ต Brushes ส่วนอื่นๆ    
การสร้างบรัชไว้ใช้เอง    
ยางลบ (Eraser)    
เทสีแบบไล่ระดับ (Gradient)    
การระบายสีด้วย Gradient    
ถังเทสี (Paint Bucket)    
วิธีนำภาพ Pattern ที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตมาใช้     
การทำ Pattern แบบง่ายๆ     
เพิ่มความเข้ม (Burn) และเพิ่มแสงสว่าง (Dodge)    
หลอดดูดสีจากภาพ (Eyedropper)

เทคนิคระบายพื้นผิวของสิ่งมีชีวิต    
การวาดต้นไม้และใบไม้     
การลงสีใบไม้แบบที่เส้นใยกระจายทั้งใบ    
การลงสีใบไม้แบบเส้นใบแตกจากแกนกลาง    
การลงสีใบไม้แห้ง    
การลงสีลำต้นและกิ่งก้าน    
การลงสีขอนไม้หรือตอไม้    
การลงสีลายไม้โดยการวาดเอง    
การสร้างลายไม้โดยใช้ฟิลเตอร์    
การลงสีผิวของมนุษย์    
การลงสีพื้นผิวประเภทผมและขนสัตว์    
การลงสีผม    
การลงสีขนภาพเสือ    
การลงสีขนภาพลิง    
การลงสีเกล็ดสัตว์    
การลงสีเกล็ดกิ้งก่า    
การทำลายเกล็ดงู    

การลงสีพื้นผิวโลหะ    
การลงสีเหล็กแบบเงาวาว    
การลงสีเหล็กแบบมีสนิม    
การลงสีก้อนหิน    
การลงสีภาพปูนแตก    
การลงสีน้ำและการทำเงาสะท้อนในน้ำ    
การลงสีหยดน้ำบนใบไม้    
การลงสีหยดน้ำบนตัวคน     
การลงสีแก้ว    
การลงสีน้ำในแก้ว

การลงสีผ้าลูกไม้    
เทคนิคทำบรัชลายลูกไม้อย่างง่ายๆ    
การลงสีชุดเหลือบมุก    
การลงสีเสื้อไหมพรม    
การลงสีเนื้อผ้ายีนส์    
การลงสีเนื้อผ้าหนังกลับ    
การลงสีเนื้อผ้ากำมะหยี่    

การลงสีท้องฟ้า    
การลงสีท้องฟ้าเวลากลางวัน    
การลงสีท้องฟ้ายามเย็น    
การลงสีท้องฟ้ากลางคืน    
การลงสีฉากภายในอาคาร    
การลงสีฉากป่า

ในการทำงานจริง
การลงสีโดยใช้พื้นผิวต่างๆ มาเสริม    
การลงสีโดยไม่ตัดเส้น    
การลงสีแบบแอนิเมชั่น    
การลงสีแบบสีน้ำ    
วิธีการลงสีท้องฟ้า     
การลงสีภาพคนแบบสีน้ำมัน        
การลงสีโดยการลอกภาพต้นแบบ

การพิมพ์งานทางเครื่องพิมพ์ (Printer)    
การพิมพ์งานโดยการอัดรูป    
การเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต    
การทำลายน้ำ (Watermark) อย่างง่าย    
การเตรียมภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนองานบนอินเทอร์เน็ต    
การฝากไฟล์บนโฮสต์และการโพสต์รูป    
การตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์    
งานภาพประกอบ    
งานการ์ตูนคอมมิค    
การทำหนังสือทำมือ (Doujinshi)