คู่มือเรียน AJAX


ISBN: 978-974-9742-06-8
ผู้เขียน : พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร
ประเภทหนังสือ: สร้างเว็บไซท์|Programming, Database

275.00 บ.
สมาชิก 220.00 บ.

Information


ขนาด: 17x24 ซม.
จำนวนหน้า: 360 หน้า
ครั้งที่พิมพ์: ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:  พิมพ์ 2 สีตลอดเล่ม
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาโดยย่อ


AJAX คือเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา Web site หรือ Web application ความสามารถของ AJAX คือการดึงข้อมูลจาก Server มาปรับปรุงหน้าเว็บเพจโดยไม่ต้องโหลดมาใหม่ทั้งเพจ จึงไม่ทำให้หน้าจอของบราวเซอร์กระพริบ และทำให้การใช้งาน Web application มีความรู้สึกแบบเดียวกับ Windows application (Desktop application)

 
 ตัวอย่าง Source Code

สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


AJAX คืออะไร?
AJAX ทำงานอย่างไร?
AJAX ในมุมมองของผู้ใช้
AJAX ในมุมมองของผู้พัฒนา
ขั้นตอนการทำงานของ AJAX
AJAX ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
Google Suggest และ Autocomplete Text Field
ตะกร้าสินค้าแบบ Drag & Drop
ระบบเมนู
ห้องสนทนาออนไลน์
หน้าจอล็อกอินที่โต้ตอบกับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว
AJAX Photo Gallery
เมื่อใดต้องใช้ AJAX?
ติดตั้งโปรแกรมเพื่อทำให้เครื่องของคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์ในตัว
ขั้นตอนการติดตั้ง AppServ
แนะนำ Editor สำหรับเขียน AJAX
ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์ตัวอย่างในหนังสือ
สรุป

ตัวอย่างของ AJAX Application
ทดสอบโปรแกรมแรกของเรา
รู้จักกับ JavaScript
การเพิ่มโค้ด JavaScript เข้าไปในเว็บเพจ
ออบเจ็คใน JavaScript
คอมเมนต์ใน JavaScript
การแยกโค้ด JavaScript ออกมาเป็นไฟล์ต่างหาก
JavaScript กับข้อผิดพลาด
การเขียนโปรแกรมตอบสนองต่ออีเวนต์ของบราวเซอร์
อีเวนต์ที่ใช้บ่อย
แบ่งโค้ดออกเป็นส่วนๆด้วยฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่นที่รับอาร์กิวเมนต์
เรียกใช้ฟังก์ชั่นเมื่อเกิดอีเวนต์
การแสดงข้อความออกมาตรงตำแหน่งที่ต้องการในเพจ
ใช้ แทน

การใช้ตัวแปรใน JavaScript
ขอบเขตการใช้ตัวแปร (Scope of Variables)
รู้จักกับตัวดำเนินการชนิดต่างๆ
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)
ตัวดำเนินการสตริง (String Operators)
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators)
ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ (Logical Operators)
ตัวดำเนินการกำหนดค่า (Assignment Operators)
ข้อควรระวังในการใช้ตัวดำเนินการ +
การเลือกทำ
คำสั่ง if
คำสั่ง else
คำสั่ง switch
การทำซ้ำ
คำสั่ง for
คำสั่ง while และเรื่องของอาร์เรย์ (Array)
คำสั่ง do...while
สรุป

เริ่มเขียน AJAX
สร้างออบเจ็ค XMLHttpRequest
กำหนดรายละเอียดการดึงข้อมูล
จัดการกับการดึงข้อมูลแบบ Asynchronous
เริ่มดึงข้อมูล
ตรวจสอบสถานะของออบเจ็ค XMLHttpRequest
อ่านข้อมูลมาใช้ในเพจ
สรุปขั้นตอนการทำงาน
พร็อพเพอร์ตี้และเมธอดที่สำคัญของออบเจ็ค XMLHttpRequest
เมธอดที่สำคัญ
พร็อพเพอร์ตี้ที่สำคัญ
ใช้ AJAX ตอบสนองต่ออีเวนต์ของเมาส์
การทำงานร่วมกับ Server-Side Script
ปัญหา Caching ของ Internet Explorer
ถึงเวลาของ XML
รู้จักกับ XML
ใช้ AJAX ดึงข้อมูลแบบ XML
อธิบายการทำงานของโปรแกรม
ใช้ Server-Side Script สร้างเอกสาร XML แบบไดนามิค
การส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธี GET
การส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธี POST
สรุป

การส่งคืนผลลัพธ์เป็นโค้ด JavaScript กลับมาจากเซิร์ฟเวอร์
ใช้ AJAX ติดต่อขอข้อมูลจาก Google Suggest
อธิบายการทำงานของโปรแกรม
ทำอย่างไรให้ใช้คำค้นภาษาไทยได้?
ปัญหาในการดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์อื่น
ตรวจสอบการป้อนข้อมูลของผู้ใช้ด้วย AJAX
การส่ง Request ด้วยวิธี HEAD
การอ่านเฉพาะข้อมูล Header ที่ต้องการ
การตรวจสอบว่า URL มีอยู่จริงหรือไม่
การจัดการกับหลาย Request พร้อมกัน
ใช้ออบเจ็ค XMLHttpRequest มากกว่า 1 ออบเจ็ค
สร้างออบเจ็ค XMLHttpRequest ขึ้นในฟังก์ชั่น getData
การดึงรูปภาพจากเซิร์ฟเวอร์
สรุป

แนะนำเฟรมเวิร์ค MyAJAX
ดึงข้อมูลแบบ Text ด้วยวิธี GET
ดึงข้อมูลแบบ XML ด้วยวิธี GET
ส่งข้อมูลด้วยวิธี POST แล้วรับข้อมูลแบบ Text กลับมา
ส่งข้อมูลด้วยวิธี POST แล้วรับข้อมูลแบบ XML กลับมา
สรุป

พื้นฐานเกี่ยวกับ XML
แท็กในภาษา XML
แอตทริบิวต์ของอิลิเมนต์
ข้อกำหนดในเรื่องรูปแบบของเอกสาร XML
การทำให้เอกสาร XML ใช้ได้ (Valid)
การดึงข้อมูล XML โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้
พร็อพเพอร์ตี้ใน JavaScript ที่ใช้ทำงานกับเอกสาร XML
ปัญหาการใช้พร็อพเพอร์ตี้เข้าถึงอิลิเมนต์ใน Firefox
การลบโหนดที่เป็น Whitespace ในกรณีของ Firefox
การเข้าถึงอิลิเมนต์ในเอกสาร XML โดยระบุชื่อแท็ก
การอ่านค่าแอตทริบิวต์ของอิลิเมนต์
สรุป

รู้จักกับ CSS
การกำหนดสไตล์ให้กับอิลิเมนต์ในเว็บเพจ
คุณสมบัติ Cascading ใน CSS
กำหนดสไตล์โดยใช้แท็ก
Pseudo Selector
การใช้ External Style Sheet
พร็อพเพอร์ตี้ (Style Property) ต่างๆที่น่าสนใจ
พร็อพเพอร์ตี้เกี่ยวกับฟอนต์และข้อความ
Shorthand Property
พร็อพเพอร์ตี้เกี่ยวกับสีและพื้นหลัง
พร็อพเพอร์ตี้เกี่ยวกับตำแหน่งและขนาด
การกำหนดสไตล์โดยใช้โค้ด JavaScript
การอ่านค่าของสไตล์มาใช้งาน
สร้างระบบเมนูด้วย AJAX และ CSS
อธิบายโปรแกรม
สรุป

DOM คืออะไร?
เว็บเพจในมุมมองของการเขียนโปรแกรม
การเข้าถึงอิลิเมนต์ที่ต้องการ
เมธอด getElementById
เมธอด getElementsByTagName
การเข้าถึงอิลิเมนต์ลูก
การทำงานกับอิลิเมนต์
การอ่าน/แก้ไขข้อมูลในอิลิเมนต์
การอ่าน/แก้ไขค่าแอตทริบิวต์ของอิลิเมนต์
การอ่าน/แก้ไขค่า Style Property ของอิลิเมนต์
การจัดการอิลิเมนต์
การสร้างอิลิเมนต์ใหม่
การลบอิลิเมนต์
การย้ายอิลิเมนต์
การก๊อบปี้อิลิเมนต์
โปรแกรมจัดการรายการหนังสือ
การทำงานของโปรแกรม
โค้ดโปรแกรม
การจัดการตาราง
เรื่องของ innerHTML
สรุป

ประเภทของ AJAX Framework
Direct AJAX Framework
AJAX Component Framework
Server-Driven AJAX Framework
เขียน AJAX ง่ายๆด้วย Prototype
ทดสอบเฟรมเวิร์ค Prototype
ใช้ Prototype ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
ปรับปรุงเว็บเพจด้วย Ajax.Updater
ใช้ Ajax.PeriodicalUpdater ดึงข้อมูลทุกช่วงเวลาที่กำหนด
เพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บเพจด้วย script.aculo.us
ออบเจ็ค Draggable และ Droppables
ลองทำ Drag & Drop ด้วย script.aculo.us
สร้าง Shopping Cart แบบ Drag & Drop
สร้างเท็กซ์ฟีลด์ที่มีคุณสมบัติ Autocomplete
สรุป

ใช้ Sajax ร่วมกับ PHP
หลักการในการใช้ Sajax
ทดลองใช้งาน Sajax ใน PHP
ใช้ Sajax ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
LibAjax, Ajax Agent และ xajax
เฟรมเวิร์ค LibAjax
เฟรมเวิร์ค Ajax Agent
เฟรมเวิร์ค xajax
เขียน AJAX ง่ายๆด้วย jPOP
jPOP กับการเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์
สรุป

รู้จักกับ PHP
คุณสมบัติอื่นๆเกี่ยวกับการเขียนโค้ด PHP ในเพจ
คอมเมนต์ในภาษา PHP
ตัวแปรและชนิดข้อมูลใน PHP
ตัวดำเนินการ
การตัดสินใจเลือกทำ (Decision)
การทำซ้ำ (Repetition)
การสร้างและใช้งานฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่นที่ PHP เตรียมไว้ให้
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวแปร
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับสตริง
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเลขจำนวน
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวัน/เวลา
ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับอาร์เรย์
การทำงานกับข้อมูลที่ส่งมาจากบราวเซอร์
การอ่านข้อมูลจากฟอร์มมาใช้งานใน PHP
ใช้ AJAX ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์
การทำงานกับฐานข้อมูล MySQL
การจัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย MySQL Monitor
การจัดการฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin
การใช้ PHP ติดต่อกับ MySQL
เชื่อมต่อและล็อกอินเข้าสู่ระบบ MySQL
เลือกฐานข้อมูลที่จะทำงานด้วย
ส่งคำสั่ง SQL ไปประมวลผล
อ่านผลลัพธ์มาใช้งาน
ปิดการเชื่อมต่อกับระบบ MySQL
สรุปฟังก์ชั่นที่ใช้ในขั้นตอนต่างๆ เมื่อทำงานกับ MySQL
การทำงานกับข้อมูลในฐานข้อมูล MySQL
การดึงข้อมูลด้วยคำสั่ง SELECT
การเพิ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง INSERT
การแก้ไขข้อมูลด้วยคำสั่ง UPDATE
การลบข้อมูลด้วยคำสั่ง DELETE
สรุป

โปรแกรมแชท (AJAX Chat)
การทำงานของโปรแกรม
ไฟล์ต่างๆของโปรแกรมและหลักการทำงาน
โค้ดโปรแกรม
หน้าจอล็อกอิน (AJAX Login Form)
การทำงานของโปรแกรม
ไฟล์ต่างๆของโปรแกรมและหลักการทำงาน
โค้ดโปรแกรม
ทดสอบโปรแกรม
โปรแกรมแสดงภาพ (AJAX Photo Gallery)
การทำงานของโปรแกรม
ไฟล์ต่างๆของโปรแกรมและหลักการทำงาน
โค้ดโปรแกรม