Provision Co.,Ltd.

( ... รายการ )
 

คู่มือ Word 2007 ฉบับสมบูรณ์ (2009-2010)ISBN: 978-974-9742-89-1
ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: Microsoft Office

ราคาปก: ราคา 169.00 บ.
ราคาสมาชิก 135.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด:                     17 x 22 ซม.
จำนวนหน้า:              408 หน้า  
ครั้งที่พิมพ์:               ครั้งที่ 1
ลักษณะพิเศษ:           พิมพ์ 4 สีตลอดเล่ม      
ระดับความยากง่าย:    ผู้อ่านทั่วไป
ผู้จัดจำหน่าย:            บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


ในหนังสือเล่มนี้จะสอนเกี่ยวกับการสร้างและจัดรูปแบบเอกสารด้วย Word 2007 ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้งานพื้นฐานทั่วไปหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน ซองจดหมาย ป้ายผนึก ตารางข้อมูลรวมถึงการสร้างเอกสารพิเศษ เช่น จดหมายเวียน โบร์ชัวร์ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน ใบปะหน้าแฟ็กซ์ นามบัตร ฯลฯ โดยการใช้คำสั่งพื้นฐานและคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มเข้ามาใน Word 2007 โดยอธิบายการทำงานเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพตัวอย่าง 4 สี สวยงามเห็นภาพชัดเจน ให้คุณได้เรียนรู้และทดลองใช้งานได้ด้วยตนเอง


วิดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007
ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม
ปุ่ม Microsoft Office
คำสั่ง Save As (บันทึกเป็น)
คำสั่ง Print (พิมพ์)
คำสั่ง Send (ส่ง)
คำสั่ง Prepare (จัดเตรียม)
คำสั่ง Publish (ประกาศ)
แถบ Ribbon
ซ่อน/แสดงแถบคำสั่ง Ribbon
เปิดแถบ Ribbon จากคีย์บอร์ด
แท็บคำสั่งเฉพาะ Contextual tabs
การใช้ Quick Access Toolbar
เพิ่มปุ่มคำสั่งใน Quick Access Toolbar
ยกเลิกปุ่มคำสั่งใน Quick Access Toolbar
ย้ายตำแหน่ง Quick Access Toolbar
การใช้ Task Pane (ทาสก์เพน)
ซ่อน/แสดงไม้บรรทัด
เปลี่ยนหน่วยวัดไม้บรรทัด
Gallery (แกลลอรี)
การใช้ระบบความช่วยเหลือ (Word Help)
ความช่วยเหลือแบบออนไลน์ (Online)
ค้นหาและดาวน์โหลด
ความช่วยเหลือแบบแบบออฟไลน์ (Offline)

การสร้างเอกสารใหม่
กลุ่ม Templates
กลุ่ม Microsoft Office Online
สร้างเอกสารใหม่แบบว่างๆ
สร้างเอกสารใหม่จากเทมเพลต
สร้างเอกสารใหม่จากเอกสารที่มีอยู่
สร้างเอกสารจากออฟฟิศออนไลน์
ตัวอย่างเทมเพลตเอกสารแบบต่างๆ
สร้างเอกสารแบบ Blog
เตรียมชื่อบัญชีบล็อก (blog account)
ขันตอนการสร้างบล็อก
ลงทะเบียนบล็อก
พับลิชข้อความขึ้นบล็อก
ตรวจสอบข้อความในบล็อก
การบันทึกเอกสาร
ชนิดของแฟ้มข้อมูลใน Word
ข้อแตกต่างของไฟล์ .docx และ .doc
บันทึกลงชื่อใหม่หรือประเภทใหม่
บันทึกไฟล์เอกสารสำหรับ Word 97-2003
ลักษณะของไอคอนเอกสาร
เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาใช้งาน
วิธีที่ 1 ? เปิดจากรายชื่อไฟล์ที่เรียกใช้บ่อยๆ
วิธีที่ 2
วิธีที่ 3
การปิดเอกสาร
ปิดเอกสารทั้งหมด
การปิดโปรแกรม Word 2007

ตั้งค่าขอบกระดาษ (Margins)
ปรับแต่งขอบกระดาษจากไม้บรรทัด
เลือกใช้การตั้งค่าสำเร็จรูป
กำหนดระยะขอบกระดาษเอง
เลือกขนาดกระดาษ
เปลี่ยนแนวกระดาษ
เพิ่มหน้าเอกสาร
เพิ่มหน้าเอกสารว่าง (Blank Page)
แบ่งหน้าขึ้นหน้าใหม่ (Page Break)
การรวมหน้าหรือลบหน้าว่าง
การแบ่งส่วนเอกสาร
ขั้นตอนการแบ่งส่วนเอกสารแบบต่อเนื่อง
ตรวจสอบส่วนเอกสารที่แบ่ง
เลือกสีพื้นเอกสาร
ใส่หมายเลขบรรทัด (Line Number)
การตัดคำด้วย Hyphenation
จัดรูปแบบเอกสารด้วยชุด Themes
กำหนดองค์ประกอบของ Themes
กำหนดชุดสีใหม่ให้ Themes Color
ชุดแบบอักษร Theme Fonts
ชุดเอฟเฟ็คต์ Theme Effects
สีของ Style จากชุด Themes
ใส่เส้นขอบหน้ากระดาษ (Page Borders)
เส้นขอบแบบทั่วไป
เส้นขอบแบบรูปภาพ (Art Border)
กำหนดขอบเขตของเส้นขอบ
เลือกแสดงเส้นขอบเฉพาะหน้าแรก
ยกเลิกเส้นขอบกระดาษ
ใส่ลายน้ำให้เอกสาร (Watermark)
ยกเลิก Watermark
กำหนดรูปแบบของ Watermark เอง
เลือกจำนวนหน้าที่จะแสดง

การจัดรูปแบบย่อหน้ากระดาษ
เปลี่ยนตำแหน่งกั้นหน้า/กั้นหลังด้วยเมาส์
ย่อหน้าบรรทัดแรก
ตั้งกั้นหน้า/กั้นหลังบนแท็บ Page Layout
เลื่อนกั้นหน้า/กั้นหลังแบบรวดเร็ว
ปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด
การตั้งตำแหน่ง Tab
รูปแบบของแท็บ
ขั้นตอนการตั้งแท็บ
เปลี่ยนตำแหน่งหรือยกเลิกแท็บที่ตั้งไว้
กำหนดเส้นนำแท็บ
เลือกข้อความ
การจัดรูปแบบข้อความ
เครื่องมือบนแท็บ Home
จัดรูปแบบด้วย Mini Toolbar
ซ่อน/แสดง Mini Toolbar
ปุ่มคำสั่งในกลุ่ม Font
จัดรูปแบบข้อความด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์ Font
ใส่เลขลำดับและบุลเล็ต
ใส่เลขลำดับแบบรวดเร็ว
เลือกรูปแบบตัวเลข
กำหนดตัวเลขเริ่มต้น
ใส่รายการสัญลักษณ์บุลเล็ต
ใส่บุลเล็ตแบบรูปภาพ
จัดระยะห่างระหว่างบุลเล็ตกับข้อความ
จัดตำแหน่งข้อความ
กำหนดระยะห่างของบรรทัด
สีพื้นและเส้นขอบ
ใส่สีพื้นข้อความและย่อหน้า (Shading)
ใส่เส้นขอบข้อความและย่อหน้า (Border)
ยกเลิกสีพื้นและเส้นขอบ
จัดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์ (Styles)
เรียกใช้ Quick Styles (ลักษณะด่วน)
เปิดหน้าต่าง Styles
แก้ไขรูปแบบที่ใช้สไตล์
ยกเลิกสไตล์ออกจากข้อความ
ปรับเปลี่ยนสไตล์ (Change Styles)
เปลี่ยนเซ็ตของสไตล์ (Style Set)
เปลี่ยนชุดสีของสไตล์ (Colors)
เปลี่ยนชุดรูปแบบอักษร (Fonts)
สร้างสไตล์ใหม่แบบรวดเร็ว
สร้างสไตล์ใหม่จากไดอะล็อกบ็อกซ์
จัดการกับสไตล์ด้วย Manage Styles

สร้างตาราง
ลักษณะของตาราง
สร้างตารางด้วยปุ่ม Table
สร้างตารางด้วยคำสั่ง Insert Table?
สร้างตารางสำเร็จรูปจาก Quick Tables
แทรกตารางจากโปรแกรม Excel
แก้ไขตารางจาก Excel
แท็บคำสั่ง Table Tools
กรอกข้อมูลในช่องตาราง
การเลือกตาราง
เลือกทั้งตาราง
เลือกเซล
เลือกแถว
เลือกคอลัมน์
เลือกจากปุ่ม Select
จัดรูปแบบตารางด้วยสไตล์สำเร็จรูป
ยกเลิกการใช้สไตล์สำเร็จรูป
เลือกการแสดงสไตล์ของตาราง
แสดงแถวและคอลัมน์ผลรวม
กำหนดแถบสีแถว (Banded Rows)
กำหนดแถบสีคอลัมน์ (Banded Columns)
ซ่อน/แสดงเส้นตาราง
จัดรูปแบบตารางเอง
กำหนดสีพื้นตาราง
กำหนดเส้นขอบตาราง
วาดเส้นทแยงมุม
จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
จัดข้อความแนวตั้ง
หมุนข้อความในตาราง
การจัดการกับโครงสร้างตาราง
เพิ่มแถวสุดท้ายในตาราง
แทรกแถวใหม่ในตาราง
ลบแถวในตาราง
เพิ่มคอลัมน์ใหม่
ลบคอลัมน์
ลบเซล
ปรับความกว้างคอลัมน์
ปรับความสูงแถว
ปรับแถวให้เท่ากัน
ปรับคอลัมน์ให้เท่ากัน
ปรับความกว้างทั้งตาราง
จัดตารางให้พอดีอัตโนมัติ (AutoFit)
รวมหลายเซลเข้าด้วยกัน (Merge Cells)
แยกเซล (Split Cells)
การแยกและรวมตาราง
การแยกตาราง
การรวมตาราง
จัดเรียงข้อมูลในตาราง
แปลงตารางให้เป็นข้อความ
แปลงข้อความลงตาราง
คำนวณค่าตัวเลขในตาราง
วาดตารางเอง
ลบเส้นตารางด้วย Eraser
ปรับแต่งคุณสมบัติตาราง

แทรกไฟล์รูปภาพ
แทรกภาพคลิปอาร์ต (Clip Art)
วิธีที่ 1: โดยใช้ปุ่ม Insert Clip Art
วิธีที่ 2: แทรกภาพจาก Clip Organizer
วิธีที่ 3: ดาวน์โหลดภาพคลิปอาร์ตออนไลน์
การค้นหารูปภาพ
โหลดภาพจากกล้องดิจิตอล
ปรับขนาดรูปภาพ
ปรับย่อ/ขยายภาพ
ปรับขนาดทีเดียวทั้งภาพ
หมุนรูปภาพ (Rotate)
ปิดภาพไม่แสดงบางส่วน (Crop)
ปรับแต่งรูปภาพ
เครื่องมือปรับแต่งภาพ
เลือกสไตล์ให้กับภาพ (Picture Styles)
ปรับแต่งขอบภาพ (Picture Border)
จับรูปภาพใส่รูปทรงต่างๆ (Picture Shape)
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้รูปภาพ
เลือกใช้ชุดเอฟเฟ็คต์สำเร็จรูป (Preset)
สร้างเอฟเฟ็คต์ภาพสะท้อน (Reflection)
กำหนดเงาให้ภาพ (Shadow)
ใส่ขอบภาพเรืองแสง (Glow)
ทำให้ขอบภาพนุ่ม (Soft Edge)
ทำภาพยกนูน (Bevel)
หมุนภาพ 3 มิติ (3-D Rotation)
ปรับแต่งภาพ 3 มิติ
ปรับแต่งแสงและสีให้กับภาพ
ความสว่างของภาพ (Brightness)
ปรับความคมชัดของภาพ (Contrast)
การปรับโหมดสีรูปภาพ (Recolor)
การทำให้ภาพโปร่งใส
จัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเอกสาร (Position)
จัดตำแหน่งภาพ (Position)
จัดข้อความรอบๆภาพด้วย Text Wrapping
ปรับขอบเขตของรูป (Wrap Points)
ส่งภาพไปหลังข้อความ
ดึงภาพมาหน้าข้อความ
ลดขนาดไฟล์ภาพ

วาดรูปทรงสำเร็จ (AutoShape)
เครื่องมือตกแต่งรูปวาด (Drawing Tools)
การปรับแต่งรูปทรง
ปรับขนาดและรูปร่าง
หมุนรูปทรง
พลิกรูปซ้าย/ขวา หรือบน/ล่าง
วาดรูปทรงซ้อนกัน
ย้ายตำแหน่งกราฟิก
การเลือกกราฟิก
ใส่ข้อความในรูปทรง
ตกแต่งรูปวาดให้สวยงาม
ใส่สไตล์ให้รูปวาด (Shape Styles)
เติมสีสันให้รูปวาด (Shape Fill)
กำหนดสีอื่นๆ (More Fill Colors?)
ใส่รูปภาพบนรูปทรง
ตกแต่งด้วยลายพื้นผิว (Texture)
ใส่สีแบบไล่ระดับ (Gradient)
เติมลวดลายในรูปวาด (Pattern)
ใส่เส้นกรอบรูปทรง (Border)
เปลี่ยนรูปทรง
กำหนดเอฟเฟ็คต์พิเศษให้รูปวาด
ใส่เงาให้กับรูปวาด (Shadow Effects)
เปลี่ยนสีเงา
ปรับแต่งทิศทางของเงา
สร้างเอฟเฟ็คต์แบบ 3 มิติ (3D Effect)
ตัวอย่างการใส่เอฟเฟ็คต์แบบ 3 มิติ
ปรับเอียงทิศทางภาพ 3 มิติ (Tilt)
อธิบายภาพด้วย Callout
จัดรูปแบบ Callout
สร้างพื้นที่วาดรูป (Drawing Canvas)
ปรับขนาดพื้นที่ Canvas
วาดรูปลงใน Canvas
ปรับแต่งรูปทรงใน Canvas
การจัดตำแหน่งรูป (Arrange)
การจัดลำดับซ้อนทับของภาพ
จัดตำแหน่งรูปวาด (Align)
จัดกลุ่มรูปวาด (Group)
ยกเลิกการจัดกลุ่ม
วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างรูป
ลบรูปวาด
แก้ไขเส้นเชื่อมโยง
เท็กซ์บ็อกซ์ (Text box)
สร้างเท็กบ็อกซ์สำเร็จรูป
วาดเท็กซ์บ็อกซ์เอง
จัดรูปแบบเท็กซ์บ็อกซ์
เปลี่ยนทิศทางของข้อความในเท็กซ์บ็อกซ์
เชื่อมหลายๆเท็กซ์บ็อกซ์
เชื่อมเท็กซ์บ็อกซ์ว่างๆ
ยกเลิกการเชื่อมเท็กซ์บ็อกซ์
ข้อความศิลป์ (WordArt)
เปลี่ยนรูปร่างของ WordArt
เครื่องมือปรับแต่ง WordArt
เปลี่ยนรูปแบบของ WordArt
แก้ไขข้อความ WordArt
จัดระยะห่างตัวอักษร
ปรับความสูงตัวอักษรให้เท่ากัน
เปลี่ยนแนวข้อความ
เปลี่ยนสี, ใส่เงา หรือกำหนด 3 มิติ

รู้จักกับ SmartArt
ในกลุ่ม List (รายการ)
ในกลุ่ม Process (กระบวนการ)
ในกลุ่ม Cycle (วงกลม)
ในกลุ่ม Hierarchy (ลำดับชั้น)
ในกลุ่ม Relationship (ความสัมพันธ์)
ในกลุ่ม Matrix (เมทริกซ์)
ในกลุ่ม พีระมิด (Pyramid)
การสร้าง SmartArt
แถบเครื่องมือปรับแต่ง SmartArt
ซ่อน/แสดงกรอบข้อความ
กรอกข้อความลงใน SmartArt
ปรับแต่ง SmartArt
เปลี่ยนสีให้ SmartArt
เลือกสไตล์ให้ SmartArt (SmartArt Style)
ยกเลิกการตกแต่งกราฟิก
แก้ไข SmartArt
สลับด้านรูปทรง
ปรับขนาดกราฟิกภายใน
ปรับขนาดของ SmartArt
เพิ่มรูปทรง (Add Shape)
ลบรูปทรง
หมุนรูปทรง
เปลี่ยนเค้าโครง SmartArt (Layout)
ตัวอย่าง SmartArt แบบต่างๆ
กำหนดเอฟเฟ็คต์พิเศษ
กำหนดสไตล์ให้รูปทรง (Shape Styles)
เปลี่ยนสีรูปทรงใน SmartArt
เลือกลักษณะเส้นกรอบให้รูปทรง (Shape Outline)
กำหนดเอฟเฟ็คต์ให้รูปทรง (Shape Effects)
แต่งข้อความด้วย WordArt Styles
เพิ่มรูปภาพลงใน SmartArt
การสร้างกราฟ
ทำความเข้าใจกับ Graph ใน Word 2007
ขั้นตอนการสร้างกราฟ
เครื่องมือตกแต่งกราฟ
ส่วนประกอบต่างๆของกราฟ
จัดรูปแบบกราฟด้วยสไตล์
เลือกลักษณะการแสดงกราฟ
เปลี่ยนชนิดของกราฟ
เปลี่ยนกราฟทั้งชุด
เปลี่ยนชนิดกราฟบางชุดข้อมูล
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สลับชุดข้อมูล
การตกแต่งกราฟ
การเลือกส่วนประกอบต่างๆ
ตกแต่งพื้นที่กราฟ (Chart Area)
เปลี่ยนสีชุดข้อมูล
ใส่รูปภาพในแท่งกราฟ
ใส่รูปภาพลงไปในกราฟ

ซองจดหมาย
จัดรูปแบบข้อความบนซอง
ซองโปสการ์ดและซอง ส.ค.ส.
สร้างป้ายเลเบล (Label)
ตรวจสอบผลลัพธ์ของเลเบล
กำหนดขนาดเลเบลใหม่
ดาวโหลดเลเบลออนไลน์

องค์ประกอบหลักของจดหมายเวียน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทำจดหมายเวียน
ประเภทของเอกสารหลัก
ขั้นตอนการทำจดหมายเวียน
ขั้นที่ 1 : เตรียมเนื้อความจดหมาย
ขั้นที่ 2 : เตรียมรายชื่อผู้รับ (Data Source)
ขั้นที่ 3 : เชื่อมต่อเอกสารหลักกับแหล่งข้อมูล
ขั้นที่ 4: เลือกวิธีการจัดวางฟีลด์ชื่อ-ที่อยู่
ขั้นที่ 5 : เลือกวิธีแสดงผลและสั่งพิมพ์จดหมายเวียน
กลุ่มคำสั่งสร้างจดหมายเวียน
สร้างฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับใหม่
จัดรูปแบบข้อมูลในฟีลด์
แก้ไขจดหมายเวียน
แก้ไขชื่อ-ที่อยู่
แก้ไขจาก Wizard
เปลี่ยนชนิดเอกสาร
แสดงสีไฮไลท์ฟีลด์
การจัดเรียงข้อมูล
เลือกชื่อ-ที่อยู่จาก Outlook
สร้างป้ายเลเบล (Label)
ส่งจดหมายเวียนทางอีเมล์
การเปิดไฟล์ที่บันทึกการ Merge ไว้

ตรวจสอบคำสะกดผิดในเอกสาร
แก้ไขคำผิดแบบรวดเร็ว
ตรวจและแก้ไขคำสะกดผิดทั้งเอกสาร
ลบคำเกินในหน้าต่าง Spelling
เพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ลงในพจนานุกรม
ตั้งค่าออปชั่นในการตรวจคำสะกดและไวยากรณ์
ค้นหาคำพ้องหรือคำตรงข้าม (Thesaurus)
นำคำที่ค้นหามาใช้งาน
ค้นหาคำเพิ่ม
การค้นคว้าคำในพจนานุกรม
การแปลข้อความ (Translate)
แสดงคำอธิบาย
การค้นหาข้อความในเอกสาร
กำหนดตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
การค้นหาจากรูปแบบ
สัญลักษณ์ช่วยการค้นหา
ค้นหาและแทนที่ข้อความ
ค้นหาและกระโดดไปยังตำแหน่งต่างๆ (Go To)
ค้นหาสิ่งต่างๆในเอกสาร
นับจำนวนคำในเอกสาร
แก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect)
ตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
สร้างข้อความแก้ไขอัตโนมัติ
แทรกข้อคิดเห็น (Comment)
เลื่อนไปยังข้อคิดเห็น
แก้ไขข้อคิดเห็น
ลบข้อคิดเห็น
ซ่อนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็นด้วยหมึก (ink)
ลบหมึกที่เขียน
ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขเอกสาร
เปิดใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Changes)
แสดงบอลลูนการแก้ไข
เครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ปรับแต่งตัวเลือกการติดตาม
เปิดหน้าต่างตรวจทาน (Reviewing Pane)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่างๆเพื่อตรวจทานเอกสาร
ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบเอกสาร (Compare Documents)
ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบแบบรวม (Combine)
จำกัดตัวเลือกการจัดรูปแบบเอกสาร
ยกเลิกการป้องกันเอกสาร

สร้างปกรายงาน (Cover Page)
เปลี่ยนรูปแบบปกรายงาน
ยกเลิกหน้าปกรายงาน
ข้อความในหัว-ท้ายกระดาษ (Header?Footer)
แท็บเครื่องมือ Header & Footer Tools
สร้างหัวกระดาษแบบว่างๆ
หัวกระดาษสำเร็จรูป
สร้างท้ายกระดาษ (Footer)
จัดรูปแบบเลขหน้า
การแก้ไขหัวกระดาษ
เลขหน้าเอกสาร (Page Number)
ใส่วันที่และเวลา
ใส่รูปภาพหัวกระดาษ
ปรับพื้นที่หัว-ท้ายกระดาษ
ตั้งค่าหน้าคู่/หน้าคี่ให้แตกต่าง
ยกเลิกหัว/ท้ายกระดาษ
ใส่คำอธิบายภาพ (Caption)
กำหนดคำอธิบายใหม่
สร้างคำอธิบายอัตโนมัติ
การทำดัชนี (Index)
ขั้นที่ 1 : กำหนดคำที่จะให้เป็นดัชนี
ซ่อน/แสดงสัญลักษณ์ฟีลด์ของดัชนี
ขั้นที่ 2 : รวบรวมคำต่างๆที่กำหนดมาทำดัชนีรวม
ปรับแต่งรายการดัชนี
ปรับปรุงรายการดัชนี
การสร้างสารบัญ (Table of Contents)
ขั้นที่ 1 : จัดรูปแบบหัวเรื่องด้วย Quick Style
ขั้นที่ 2 : สร้างสารบัญ
แก้ไขสารบัญ
ปรับแต่งสารบัญ
ปรับปรุงสารบัญ
สร้างสารบัญภาพ (Table of Figures)
การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง (Footnote และ Endnote)
การแทรก Footnote
เลือกรูปแบบลำดับเชิงอรรถ
การแทรก Endnote (อ้างอิงท้ายเรื่อง)
ผลลัพธ์ของ Footnote และ Endnote
แสดง Footnote และ Endnote
การลบเชิงอรรถ
สร้างที่คั่นหนังสือ (Bookmark)
การทำ Cross-Reference (อ้างอิงโยง)
การใช้งาน อ้างอิงโยง

แทรกส่วนประกอบด่วน (Quick Parts)
สร้างส่วนประกอบด่วนเอง
เรียกใช้ส่วนประกอบด่วน
เลือกตำแหน่งที่จะแทรกและแก้ไข
การลบส่วนประกอบด่วน
จัดรายงานด้วยเอกสารสำเร็จรูป (Building Blocks)
แทรกเอกสารสำเร็จรูป
ข้อความสำเร็จรูป (AutoText)
สร้างข้อความอัตโนมัติ (AutoText)
เรียกใช้ข้อความใน AutoText
เรียกใช้ข้อความใน AutoText แบบรวดเร็ว
ลบเนื้อหา AutoText
สร้างประวัติย่อ
สร้างใบปะหน้าแฟ็กซ์
สร้างปฏิทินส่วนตัว
สร้างเว็บเพจด้วย Word
รู้จักกับเว็บเพจ
สร้างเว็บเพจใหม่
การสร้างไฮเปอร์ลิงค์
องค์ประกอบของไฮเปอร์ลิงค์
สร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเอกสารหรือเว็บเพจอื่น
ทดสอบไฮเปอร์ลิงค์
สร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังอีเมล์
ทดสอบการส่งอีเมล์
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
การแก้ไขหรือยกเลิกไฮเปอร์ลิงค์
บันทึกเว็บเพจ
เปิดเว็บเพจในบราวเซอร์

มุมมองเอกสาร
เครื่องมือเปลี่ยนมุมมอง
มุมมองการอ่าน (Full Screen Reading)
การใช้เครื่องมือและการปรับแต่งมุมมอง
มุมมองเว็บเพจ
มุมมองเค้าร่าง (Outline)
มุมมองแบบร่าง (Draft)
ย่อ-ขยายมุมมอง
แสดงหน้าเอกสารย่อ (Thumbnail)
แสดงผังเอกสาร (Document Map)
การจัดการกับหน้าต่างเอกสาร
สร้างหน้าต่างใหม่
จัดเรียงหน้าต่าง
แบ่งหน้าต่าง
เปรียบเทียบเคียงข้างกัน
ให้เลื่อนสโครลบาร์พร้อมกัน
ยกเลิกการเลื่อนสโครลบาร์พร้อมกัน
ไฟล์และความปลอดภัย
สร้างไฟล์สำรองทุกครั้งที่บันทึก
ตั้งค่าบันทึกการกู้ไฟล์
เปิดเอกสารที่กู้คืน
เปิดเข้าระบบ Safe Mode
เปิดและซ่อมแซมเอกสาร
กำหนดรหัสผ่านให้เอกสาร
เปิดเอกสารที่มีรหัสผ่าน
ยกเลิกรหัสผ่าน
การนำเอกสารไปใช้งานร่วมกัน
บันทึกเป็นไฟล์เวอร์ชั่นเก่า
แปลงไฟล์เวอร์ชั่นเก่า
กำหนดคุณสมบัติให้ไฟล์
ตรวจสอบเอกสาร (Document Inspector)
ตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatible) ของเอกสาร
เอกสารขั้นสุดท้าย (Mark as Final)
ยกเลิกการทำเอกสารขั้นสุดท้าย
การจัดพิมพ์เอกสาร
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ (Print Preview)
สั่งพิมพ์เอกสาร
บีบหน้าการพิมพ์
เลือกแนวการพิมพ์
การพิมพ์ไฟล์ PDF
การพิมพ์ไฟล์ XPS

จัดเอกสารแบบแม็กกาซีน
จัดข้อความแบบคอลัมน์
คอลัมน์แบบต่างๆ
ปรับแต่งคอลัมน์
ยกเลิกการจัดคอลัมน์
การตัดขึ้นคอลัมน์ใหม่
จัดข้อความแบบ Drop Cap
ปรับแต่ง Drop Cap
สร้างแผ่นพับ/โบรชัวร์
ลักษณะของแผ่นพับ
ขันที่ 1: สร้างเอกสารใหม่
ขั้นที่ 2 : จัดคอลัมน์
ขั้นที่ 3: สร้างกราฟิก
ขั้นที่ 4: วางเท็กซ์บ็อกซ์ข้อความ
ขั้นที่ 5 : ใส่ข้อความและรูปภาพ
ขั้นที่ 6 : สร้างเนื้อหาหลัก
สร้างใบปลิว/โปสเตอร์
สร้างเอกสารใหม่
ตกแต่งกราฟิก
ใส่ข้อความศิลป์และรูปภาพ
ใส่ข้อความ
สร้างเมนูรายการอาหาร
ทำนามบัตร
ใส่สูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ (Equation)
แท็บเครื่องมือสร้างสมการ
กลุ่มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
เครื่องมือสร้างสูตร
เขียนสมการทั่วไป
เขียนสูตรที่ซับซ้อน
แก้ไขสมการ

เทมเพลต (Template)
สร้างเทมเพลตใหม่
เรียกใช้เทมเพลต
เทมเพลตหัวจดหมาย
สร้าง Building Block ในเทมเพลต
เปิดแท็บเครื่องมือ Developer
สร้างเอกสารสำเร็จรูป (Building Block)
เรียกใช้งานเอกสารสำเร็จรูปจากเทมเพลต
สร้างฟอร์มกรอกข้อมูล
ปรับแต่งคุณสมบัติให้กับฟีลด์
คุณสมบัติฟีลด์แบบข้อความ
กำหนดคุณสมบัติฟีลด์แบบดร็อปดาวน์
กำหนดสมบัติฟีลด์แบบวันที่
แทรกฟีลด์แกลลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป
แทรกฟีลด์รูปภาพ
กำหนดการล็อค (ป้องกัน) ให้กับบางส่วนของฟอร์ม
ป้องกันฟอร์มทั้งหมด (Protect Form)
การกรอกข้อมูลในฟอร์ม
ยกเลิกการป้องกันฟอร์ม

ติดตั้ง Microsoft Office 2007 ? ภาษาไทย
ติดตั้ง Microsoft Office 2007 ? ภาษาอังกฤษ