คู่มือ Word 2010 ฉบับสมบูรณ์


ISBN: 978-616-204-117-4
ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: Microsoft Office

219.00 บ.
สมาชิก 175.20 บ.

Information


ขนาด:                       17*22 ซม.
จำนวนหน้า:                400 หน้า  
พิมพ์ครั้งที่:                 พฤศจิกายน 2554
ลักษณะพิเศษ:             พิมพ์ 4 สี     
ระดับความยากง่าย:       ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย:               บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010 ที่ครบถ้วนทุกเรื่องเกี่ยวการสร้างจดหมาย รายงาน ซองจดหมาย รวมถึงตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน ทั้งการจัดเนื้อหาแบบคอลัมน์, นิตยสาร, โบวร์ชัวร์, รายการเมนู, ใบเสร็จรับเงิน , นามบัตร และการเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ ละเอียดทุกขั้นตอน


สารบัญ
** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010
ส่วนประกอบของหน้าต่าง Word 2010
การใช้งานแท็บ และ Backstage View
แท็บ Ribbon
ซ่อน/แสดงแถบคำสั่ง Ribbon
เปิดแถบ Ribbon จากคีย์บอร์ด
แท็บคำสั่งเฉพาะ Contextual tabs
สร้างแท็บ Ribbon ใหม่
การใช้งาน Quick Access Toolbar
เพิ่มคำสั่งใน Quick Access จากลิสต์
เพิ่มคำสั่งใน Quick Access จากคำสั่งทั้งหมด
ย้ายตำแหน่ง Quick Access Toolbar
ซ่อน/แสดงคำสั่งใน Quick Access Toolbar
ยกเลิกคำสั่งออกจาก Quick Access Toolbar
Galleries (แกลลอรี)
ซ่อน/แสดงไม้บรรทัด
ปิดไฟล์งานและปิดโปรแกรม Word 2010
ปิดไฟล์เอกสาร
ปิดโปรแกรม Word

การสร้างเอกสารใหม่
กลุ่ม Available Templates
กลุ่ม Office.com Templates
สร้างเอกสารใหม่แบบว่างๆ
สร้างเอกสารใหม่จากเทมเพลต
สร้างเอกสารใหม่จากเอกสารที่มีอยู่
สร้างเอกสารจาก Office.com Template
ตัวอย่างเทมเพลตเอกสารแบบต่างๆ (ตามกลุ่มที่เลือก)
สร้างเอกสารแบบ Blog
เตรียมชื่อบัญชีบล็อก (blog account)
ขั้นตอนการสร้างบล็อก
ลงทะเบียนบล็อก
พับลิชข้อความขึ้นบล็อก
ตรวจสอบข้อความในบล็อก
บันทึกเอกสาร
บันทึกลงชื่อใหม่หรือประเภทใหม่ (Save & Send)
ข้อแตกต่างของไฟล์ .docx และ .doc
ลักษณะของไอคอนเอกสาร
เปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาใช้งาน
สลับเอกสารบน Taskbar

การพิมพ์และแก้ไขข้อความ
ปรับแต่งค่าตัวเลือกการพิมพ์เบื้องต้น
การขึ้นบรรทัดใหม่
การใส่อักขระพิเศษ (Symbols)
จัดรูปแบบเอกสารพื้นฐาน
ตั้งค่าขอบกระดาษ (Margins)
เลือกระยะขอบสำเร็จรูป
กำหนดระยะขอบกระดาษเอง
เลือกขนาดกระดาษ
กำหนดขนาดกระดาษเอง (Custom Size)
เปลี่ยนแนวกระดาษ
เพิ่มหน้าเอกสาร (New Page)
การแบ่งส่วนเอกสาร
การเลือกข้อความ
จัดรูปแบบย่อหน้า
เปลี่ยนระยะขอบซ้ายและขอบขวาด้วยเมาส์
จัดเยื้องย่อหน้าบรรทัดแรก (First Line Indent)
ตั้งระยะเยื้องซ้าย/เยื้องขวา บนแท็บ Page Layout
การตั้งตำแหน่ง Tab
รูปแบบของแท็บ
ขั้นตอนการตั้งแท็บ
แก้ไข/เปลี่ยนตำแหน่งหรือยกเลิกแท็บที่ตั้งไว้
เส้นนำแท็บ (Tab Leader)
ยกเลิกแท็บ
กำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing)
การจัดรูปแบบข้อความ
จัดจากเครื่องมือกลุ่ม Font
จัดรูปแบบด้วย Mini Toolbar
จัดรูปแบบข้อความด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์ Font
กำหนดเอฟเฟ็คต์ข้อความ (Text Effect)
ใส่เลขลำดับและบุลเล็ตหัวข้อย่อย
ใส่เลขลำดับและบุลเล็ตแบบรวดเร็ว
เปลี่ยนรูปแบบตัวเลข
กำหนดตัวเลขเริ่มต้น
เปลี่ยนสัญลักษณ์บุลเล็ต
เปลี่ยนสีตัวเลขและสัญลักษณ์บุลเล็ต
ใส่บุลเล็ตแบบรูปภาพ
กำหนดรูปแบบบุลเล็ตเอง
จัดตำแหน่งข้อความ (Alignment)
สีพื้นและเส้นขอบ
ลักษณะเส้นขอบ
เลือกสีพื้นเพิ่มเติม
จัดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์ (Styles)
เรียกใช้ Quick Styles (ลักษณะด่วน)
ยกเลิกสไตล์ออกจากข้อความ
เปิดหน้าต่าง Styles
แก้ไขรูปแบบที่ใช้สไตล์
กำหนดรูปแบบเพิ่มเติม
ปรับเปลี่ยนสไตล์ (Change Styles)
เปลี่ยนเซ็ตของสไตล์ (Style Set)
เลือกสไตล์ปรับระยะห่างย่อหน้า
เปลี่ยนชุดสีของสไตล์ (Colors)
เปลี่ยนชุดรูปแบบอักษร (Fonts)
สร้างสไตล์ใหม่จากไดอะล็อกบ็อกซ์
จัดการกับสไตล์ด้วย Manage Styles

สร้างตาราง (Table)
เครื่องมือออกแบบและตกแต่งตาราง
การกรอกข้อมูลในช่องตาราง
สร้างตารางอัตโนมัติแบบรวดเร็ว (Quick Table)
แปลงข้อความลงตาราง
จัดรูปแบบตารางให้สวยงามแบบรวดเร็ว
การเลือกตาราง (Select)
เลือกจากคำสั่ง Select
ซ่อน/แสดงเส้นตาราง (Gridlines)
การจัดการกับโครงสร้างตาราง
ปรับขนาดตารางโดยรวม (Table Size)
ปรับความกว้างคอลัมน์และความสูงของแถว
ปรับขนาดทั้งตารางด้วยเมาส์
ปรับแถวและคอลัมน์ให้เท่ากัน
ปรับขนาดให้พอดีอัตโนมัติ
แทรกแถวและแทรกคอลัมน์ใหม่ในตาราง
ลบแถวและลบคอลัมน์ออกจากตาราง
ทำเซลขนาดใหญ่ (Merge Cells)
แบ่งเซล (Split Cells)
จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
จัดทิศทางข้อความ (Text Direction)
กำหนดระยะห่างระหว่างเซล (Cell Spacing)
จัดตำแหน่งข้อความรอบตาราง
จัดรูปแบบตาราง
ปรับแต่งเส้นขอบตาราง
ใส่สีพื้นเซลในตาราง
วาดตาราง (Draw Table)
วาดปรับแต่งตารางเดิม
วาดตารางใหม่
ลบเส้นตารางด้วย Eraser
จัดเรียงข้อมูลในตาราง
สร้างสูตรคำนวณในตาราง
ใส่สูตรคำนวณเอง
สร้างตารางและสูตรใน Excel
ฝังตาราง Excel ในเอกสาร
ปรับแต่งคุณสมบัติตาราง
แปลงตารางให้เป็นข้อความ

ใส่รูปภาพ (Picture/Photo)
แทรกไฟล์รูปภาพทั่วไป (Insert Picture/Photo)
แทรกรูปภาพจาก Clip Art
แทรกและจัดการไฟล์ภาพด้วย Clip Organizer
สร้าง Collection ใหม่
เพิ่มภาพเข้ามาใน Collection
เลือกภาพจาก Web Collection
จัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเอกสาร (Position)
จัดข้อความรอบๆภาพด้วย Wrap Text
ปรับขอบเขตของรูป (Wrap Points)
จัดตำแหน่งภาพ (Position)
ส่งภาพไปหลังข้อความ
ดึงภาพมาหน้าข้อความ
การปรับแต่งรูปภาพ
เครื่อองมือปรับแต่งภาพ
ปรับขนาดรูปภาพ
ระบุขนาดเอง
ปรับหมุนรูปภาพ
ตัดภาพ (Crop)
ตัดภาพให้เข้ากับรูปทรง
การจัดรูปแบบรูปภาพ
เลือกสไตล์ให้กับภาพ (Picture Styles)
ปรับแต่งแสงและสีให้กับภาพ
ความสว่างของภาพ (Brightness)
และความคมชัดของภาพ (Contrast)
แปลงภาพถ่ายเป็นภาพศิลป์แบบ Artistic
ปรับสีรูปภาพ (Recolor)
การทำให้ภาพโปร่งใส
กำหนดจุดสีที่จะยกเลิก
ยกเลิกสีพื้นหลังภาพแบบรวดเร็ว
จัดลำดับซ้อนทับของภาพ
ส่งภาพไปด้านหลัง
ดึงภาพมาด้านหน้า
ใส่เส้นขอบรูปภาพ (Picture Border)
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้ภาพ (Picture Effects)
เลือกใช้ชุดเอฟเฟ็คต์สำเร็จรูป (Preset)
สร้างเอฟเฟ็คต์ภาพสะท้อน (Reflection)
กำหนดเงาให้ภาพ (Shadow)
ทำภาพยกนูน (Bevel)
ใส่ขอบภาพเรืองแสง (Glow)
ปรับมุมมอง 3 มิติ (3-D Rotation)
ปรับแต่งค่าการหมุนภาพ 3 มิติเพิ่มเติม
ทำให้ขอบภาพนุ่ม (Soft Edge)
จัดกลุ่มรูปภาพ (Group)
ปรับลดขนาดไฟล์ภาพให้เล็กลง
วาดรูปทรงกราฟิก (Shape)
การปรับแต่งรูปทรง
กำหนดสไตล์ให้รูปทรง
ปรับแต่งจุดปรับรอบๆภาพ
ก๊อปปี้รูปทรง
วาดรูปทรงซ้อนกัน
การเลือกกราฟิก
รวมกลุ่มรูปภาพ (Group)
พลิกรูปซ้าย/ขวา หรือบน/ล่าง
ใส่ข้อความในรูปทรง
อธิบายภาพด้วย Callout
คำบรรยายแบบต่างๆ และการปรับแต่ง
วาดป้ายประกาศ (Banners)
จัดรูปแบบป้ายประกาศ
ป้ายประกาศแบบต่างๆ
ปรับแต่งรูปร่างป้ายประกาศ
ใส่เงาและเอฟเฟ็คต์รูปทรง (Shape Effects)
จัดรูปแบบด้วย Shape Effects
ปรับแต่งกราฟิกแบบ 3 มิติ
สร้างข้อความศิลป์ WordArt
เปลี่ยนสไตล์ WordArt
เปลี่ยนสีข้อความ WordArt
เปลี่ยนสีเส้นขอบข้อความ WordArt
เลือกเอฟเฟ็คต์ข้อความ
เปลี่ยนรูปแบบ Effects
สร้างพื้นที่วาดรูป (Drawing Canvas)
วาดรูปลงใน Canvas
การนำภาพใน Canvas ไปใช้งาน

ใส่สีพื้นหลังหน้าเอกสาร (Page Color)
สร้างปกรายงาน (Cover Page)
ใส่เส้นขอบหน้ากระดาษ (Page Borders)
ยกเลิกเส้นขอบกระดาษ จัดรูปแบบเอกสารด้วยชุด Themes
กำหนดองค์ประกอบของ Themes
กำหนดชุดอักษรภาษาไทย
ใส่ลายน้ำหน้าเอกสาร (Watermark)
กำหนดรูปแบบของ Watermark เอง
เพิ่มกล่องข้อความ (Text Box)
วาดเท็กซ์บ็อกซ์เอง
จัดรูปแบบเท็กซ์บ็อกซ์
เปลี่ยนทิศทางของข้อความในเท็กซ์บ็อกซ์
เชื่อมหลายๆเท็กซ์บ็อกซ์
เปลี่ยนรูปทรงเท็กซ์บ็อกซ์
ยกเลิกการเชื่อมโยงเท็กซ์บ็อกซ์
เทคนิคการจัดเอกสารด้วย Text Box

รู้จักกับ SmartArt
การสร้าง SmartArt
แถบเครื่องมือปรับแต่ง SmartArt
กรอกข้อความลงใน SmartArt
เพิ่มรูปทรง
ปรับแต่งข้อความ
ปรับกล่องข้อความ
ปรับกรอบ SmartArt
เปลี่ยนสี SmartArt
เลือกสไตล์ให้กับ SmartArt
เปลี่ยนเค้าโครง SmartArt
เปลี่ยนสไตล์และสีรูปทรง
ยกเลิกการตกแต่งกราฟิก
แก้ไขรูปทรง
สลับตำแหน่งรูปทรง
สลับตำแหน่งซ้าย/ขวา
ลบรูปทรง
เพิ่มข้อความแบบบุลเล็ต
เพิ่มรูปภาพลงใน SmartArt
แต่งข้อความด้วย WordArt Styles
กำหนดเอฟเฟ็คต์ให้รูปทรง (Shape Effects)
สร้างผังองค์กร
กรอกข้อความลงในแผนผัง
เปลี่ยนรูปแบบและเพิ่มสีสัน
เพิ่มกรอบข้อความ Add Shape
ใส่ภาพฉากหลัง
แปลงรูปภาพเป็น SmartArt
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยกราฟ (Graph/Chart)
สร้างกราฟใน Word
เครื่องมือตกแต่งกราฟ
กราฟชนิดต่างๆ
องค์ประกอบต่างๆของกราฟ
เปลี่ยนชนิดของกราฟ
เปลี่ยนกราฟทั้งชุด
เปลี่ยนชนิดกราฟบางชุดข้อมูล
จัดรูปแบบกราฟด้วยสไตล์
เลือกลักษณะการแสดงกราฟ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
แก้ไขข้อมูล
สลับแนวข้อมูล
เพิ่ม/ลดชุดข้อมูล
เลือก/แก้ไขชุดข้อมูล
ตกแต่งกราฟ
การเลือกส่วนประกอบ
สร้างกราฟรูปภาพ
ปรับแต่งการแสดงภาพในแท่งกราฟ
เติมสีสันให้ส่วนต่างๆของกราฟ
จัดองค์ประกอบกราฟ
จัดตำแหน่งชื่อกราฟ
ซ่อน/แสดงชื่อแกนนอน (Primary Horizontal Axis Title)
จัดรูปแบบแกนตั้ง (Primary Vertical Axis Title)
จัดรูปแบบแกนลึก (Depth Axis Title)
แสดงข้อมูลของกราฟ (Data Labels)
จัดตำแหน่งคำอธิบายกราฟ (Legend)
แสดงเส้นตาราง (Gridline)
ซ่อน/แสดงผนังกราฟ และพื้นกราฟ
หมุนกราฟ 3 มิติ (3-D Rotation)

สร้างซองจดหมาย
จัดรูปแบบข้อความบนซอง
ซองโปสการ์ด, ซอง ส.ค.ส. และซองการ์ดงานแต่ง
สร้างป้ายเลเบล (Label)
ตรวจสอบผลลัพธ์ของเลเบล
กำหนดขนาดเลเบลใหม่
สร้างเลเบลจากตาราง
ออกแบบฉลากที่อยู่กราฟิกสวยๆ
ดาวน์โหลดซองและฉลาก

องค์ประกอบหลักของจดหมายเวียน
กระบวนการทำจดหมายเวียน
ประเภทของเอกสารหลัก
ขั้นตอนการทำจดหมายเวียน
ขั้นที่ 1 : สร้างเนื้อความจดหมาย
ขั้นที่ 2 : เตรียมรายชื่อผู้รับ (Data Source)
ขั้นที่ 3 : เชื่อมต่อเอกสารหลักกับแหล่งข้อมูล
ขั้นที่ 4 : เลือกวิธีจัดวางฟีลด์ชื่อ-ที่อยู่
ขั้นที่ 5 : เลือกวิธีแสดงผลและสั่งพิมพ์จดหมายเวียน
สร้างฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับใหม่
กลุ่มคำสั่งสร้างจดหมายเวียนบทแท็บ Mailings
แสดงสีไฮไลท์ฟีลด์
แก้ไขจดหมายเวียน
เปลี่ยนชนิดเอกสารหลัก
แก้ไขชื่อ-ที่อยู่
แก้ไขจากขั้นตอน Wizard
การจัดเรียงข้อมูล
สร้างป้ายเลเบล (Label) หลายๆชื่อ
การเปิดไฟล์ที่บันทึกการ Merge ไว้
ส่งจดหมายเวียนทางอีเมล์ (E-mail)

ใส่เลขหน้าเอกสาร (Page Number)
ใส่ข้อความในหัว-ท้ายกระดาษ (Header–Footer)
หัวกระดาษสำเร็จรูป (Header)
สร้างหัวกระดาษแบบว่างๆ
ตั้งค่าหน้าคู่/หน้าคี่ให้แตกต่างกัน
สร้างท้ายกระดาษ
จัดรูปแบบหมายเลขหน้า
ใส่ภาพโลโก้หัวกระดาษ
ใส่วันที่และเวลาปัจจุบัน
การแก้ไขหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
ยกเลิกหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
ใส่คำอธิบายภาพ (Caption)
การทำดัชนี (Index)
ขั้นที่ 1 : กำหนดคำที่จะให้เป็นดัชนี
ซ่อน/แสดงสัญลักษณ์ฟีลด์ของดัชนี
ขั้นที่ 2 : รวบรวมคำต่างๆที่กำหนดมาทำดัชนีรวม
ปรับแต่งรายการดัชนี
ปรับปรุงรายการดัชนี
จัดทำสารบัญหน้า (Table of Contents)
ใส่เชิงอรรถ (Footnote)
และการอ้างอิงท้ายเรื่อง (Endnote)
การยกเลิก Footnote/Endnote
สร้างสารบัญภาพ (Table of Figures)
สร้างที่คั่นหนังสือ (Bookmark)
การทำ Cross-Reference (อ้างอิงโยง)
การใช้งานอ้างอิงโยง
ยกเลิกการอ้างอิง

ตั้งค่าการตรวจสอบการสะกด
ตรวจสอบคำสะกดผิดในเอกสาร
แก้ไขคำผิดแบบรวดเร็ว
ตรวจและแก้ไขคำสะกดผิดทั้งเอกสาร(Spelling & Grammar)
การแปลข้อความ (Translate)
แสดงคำแปลบนเอกสาร (Mini Translator)
ลบคำเกินในหน้าต่าง Spelling
เพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆลงในพจนานุกรม
ค้นหาคำพ้องหรือคำตรงข้าม (Thesaurus)
นำคำที่ค้นหามาใช้งาน
ค้นหาคำเพิ่ม
การค้นคว้าคำในพจนานุกรม
การค้นหาข้อความในเอกสาร
การค้นหาขั้นสูง (Advanced Find)
กำหนดตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม
การค้นหาจากรูปแบบ
สัญลักษณ์ช่วยการค้นหา
ค้นหาและแทนที่ข้อความ
ค้นหาสิ่งต่างๆในเอกสาร
แก้ไขอัตโนมัติ (AutoCorrect)
ตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติ
สร้างข้อความแก้ไขอัตโนมัติ
แทรกข้อคิดเห็น (Comment)
เลื่อนไปยังข้อคิดเห็น
แก้ไขข้อคิดเห็น
ลบข้อคิดเห็น
ซ่อน/แสดงข้อคิดเห็น
ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขเอกสาร
เปิดใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Changes)
แสดงบอลลูนการแก้ไข
เครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ปรับแต่งตัวเลือกการติดตาม
เปิดหน้าต่างตรวจทาน (Reviewing Pane)
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มุมมองต่างๆเพื่อตรวจทานเอกสาร
ปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง
เปรียบเทียบเอกสาร (Compare Documents)
เลือกการแสดงเอกสารเปรียบเทียบ
ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบ
การเปรียบเทียบแบบรวม (Combine)
จำกัดตัวเลือกการจัดรูปแบบเอกสาร
ยกเลิกการป้องกันเอกสาร

ส่วนประกอบด่วน (Quick Parts)
แทรกเอกสารสำเร็จรูป (Building Blocks)
สร้างส่วนประกอบด่วนเอง
สร้าง Quick Parts เป็นหัวกระดาษ
เรียกใช้ส่วนประกอบด่วน
การลบส่วนประกอบด่วน
ข้อความอัตโนมัติ (AutoText)
สร้างข้อความอัตโนมัติ (AutoText)
สร้างข้อความอัตโนมัติแบบรวดเร็ว
เรียกใช้ข้อความใน AutoText
เรียกใช้ AutoText จาก Building Blocks
เรียกใช้ข้อความใน AutoText แบบรวดเร็ว
ลบเนื้อหา AutoText

มุมมองเอกสาร
เครื่องมือเปลี่ยนมุมมอง
มุมมองการอ่าน (Full Screen Reading)
การใช้เครื่องมือและการปรับแต่งมุมมอง
มุมมองเว็บเพจ (Web Layout)
มุมมองเค้าร่าง (Outline)
มุมมองแบบร่าง (Draft)
ย่อ-ขยายมุมมอง
แสดงหน้าเอกสารบนกรอบนำทาง (Navigation Pane)
การจัดการกับหน้าต่างเอกสาร
สร้างหน้าต่างใหม่
จัดเรียงหน้าต่าง
แบ่งหน้าต่างตรวจเอกสาร (Split)
เปรียบเทียบเคียงข้างกัน
ให้เลื่อนสโครลบาร์พร้อมกัน
ยกเลิกการเลื่อนสโครลบาร์พร้อมกัน
จัดพิมพ์เอกสาร
ไดอะล็อกบ็อกซ์การพิมพ์
ตัวเลือกการพิมพ์
เลือกจำนวนหน้าที่จะพิมพ์ต่อแผ่น
การพิมพ์ไฟล์ PDF
การพิมพ์ไฟล์ XPS

การบันทึกเอกสารประเภทต่างๆ
บันทึกเป็นเวอร์ชั่น 97-2003
สร้างไฟล์สำรองทุกครั้งที่บันทึก
ตั้งค่าบันทึกการกู้ไฟล์
เปิดเอกสารที่กู้คืน
เปิดและซ่อมแซมเอกสาร
กำหนดรหัสผ่านให้เอกสาร
เปิดเอกสารที่มีรหัสผ่าน
ยกเลิกรหัสผ่าน
กำหนดรหัสผ่านสำหรับเปิดและแก้ไข
เปิดไฟล์เอกสารที่ใส่รหัสผ่าน
ยกเลิกรหัสผ่านเปิดและแก้ไข
สร้างเอกสารขั้นสุดท้าย (Mark as Final)
ยกเลิกการทำเอกสารขั้นสุดท้าย
ตรวจสอบเอกสาร (Document Inspector)
ตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatible) ของเนื้อหา
กำหนด/ตรวจสอบคุณสมบัติของไฟล์ (Properties)
ส่งและแนบไฟล์ไปกับ E-Mail
แนบไฟล์ Word ไปกับ E-Mail
ส่งเมล์แนบไฟล์ PDF
ส่งเมล์แนบไฟล์ XPS
บันทึกไฟล์ PDF/XPS
แชร์หรือเก็บไฟล์ไว้บนเว็บ (Save to Web)
เปิดดูไฟล์บน SkyDrive
ส่งลิงค์แอดเดรสไฟล์ (Send a Link)

เทมเพลต (Template)
สร้างเทมเพลตใหม่
เรียกใช้เทมเพลต
เทมเพลตหัวจดหมาย
สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล
เปิดแท็บ Developer เครื่องมือสร้างฟอร์ม
ออกแบบฟอร์มและแทรกฟีลด์คอนโทรล
ปรับแต่งการทำงานของคอนโทรล
ปรับแต่งคอนโทรลข้อความ Text
ปรับแต่งคอนโทรล Combo Box และ Drop-Down List
ปรับแต่งคอนโทรลแกลลอรี
ปรับแต่งคุณสมบัติคอลโทรลแบบวันที่
กำหนดข้อความเริ่มต้น
การล็อคฟอร์ม
กำหนดการล็อค (ป้องกัน) ให้กับบางส่วนของฟอร์ม
ล็อคให้เติมข้อมูลในฟอร์ม
บันทึกเป็นฟอร์มเทมเพลต
ล็อคป้องกันฟอร์มทั้งหมด (Protect Form) ด้วยรหัสผ่าน
การกรอกข้อมูลในฟอร์ม
ยกเลิกการป้องกันฟอร์ม
เก็บฟอร์มเป็นเอกสารอัตโนมัติ

ตัวอักษรนำ (Drop Cap)
ปรับแต่ง Drop Cap
จัดข้อความแบบคอลัมน์
คอลัมน์แบบต่างๆ
ปรับแต่งคอลัมน์
ยกเลิกการจัดคอลัมน์
การตัดขึ้นคอลัมน์ใหม่
ตัวอย่างการสร้างเมนูอาหารแบบคอลัมน์
สร้างแผ่นพับ/โบรชัวร์
ลักษณะของแผ่นพับ
ขันที่ 1 : สร้างเอกสารใหม่แนวนอน
ขั้นที่ 2 : แบ่งคอลัมน์
ขั้นที่ 3 : ออกแบบแผ่นส่วนเนื้อหา
ออกแบบแผ่นหน้าปกโบรชัวร์
สร้างใบปลิว/โปสเตอร์
สร้างนามบัตร
เมนูเครื่องดื่ม
เขียนจดหมายธุรกิจ
จดหมายธุรกิจแบบ Semi Block
เขียนจดหมายธุรกิจแบบ Full Block
ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ
เขียนสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ (Equation)
แท็บเครื่องมือสร้างสมการ
กลุ่มสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
เครื่องมือสร้างสูตร
เขียนสมการทั่วไป
เขียนสูตรที่ซับซ้อน
แก้ไขสมการ
เปลี่ยนรูปแบบสมการ

ขั้นตอนการติดตั้ง Office 2010
ติดตั้งภาษาไทยคำอธิบายภาษาไทย (ScreenTip)
ทดสอบการแสดงคำแนะนำ (ScreenTip)
การเลือกหรือเปลี่ยนภาษาคำอธิบาย