คู่มือ Excel 2010 ฉบับสมบูรณ์


ISBN: 978-616-204-084-9
ผู้เขียน : ดวงพร เกี๋ยงคำ
ประเภทหนังสือ: Microsoft Office

249.00 บ.
สมาชิก 199.20 บ.
สินค้าหมดชั่วคราว

Information


ขนาด: 17*22 ซม.
จำนวนหน้า: 488 หน้า
พิมพ์ครั้งที่1: กรกฎาคม 2554
ลักษณะพิเศษ: พิมพ์ 4สี แถมซีดี 1 แผ่น (วีดีโอสอนใช้งาน)
ระดับความยากง่าย: ผู้เริ่มต้นจนถึงระดับกลาง
ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด

เนื้อหาโดยย่อ


ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับ Excel 2010 ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงเทคนิคแบบเจาะลึก ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งานในเล่มเดียว เช่น เก็บข้อมูล จัดรูปแบบ สร้างสูตรคำนวณ ตกแต่งด้วยภาพกราฟิก, SmartArt, WordArt, จัดการฐานข้อมูล ด้วยการเรียงลำดับ, กรอง, แบ่งกลุ่ม, Consolidate และวิเคราะห์แบบ What-if Analysis,วิเคราะห์ข้อมูลด้วย กราฟ, PivotTable, PivotChart, Slicer, สร้างคำสั่งอัตโนมัติด้วย Macro พร้อมตัวอย่างการใช้งาน เป็นต้น

สารบัญ

** คลิกที่ชื่อบทเพื่อเปิด/ปิดหัวข้อย่อย


ส่วนประกอบของ Workbook
ส่วนประกอบหลักของ Worksheet
การใช้งาน Ribbon
การใช้งาน Backstage View
สร้างแท็บ Ribbon ใหม่
การใช้งาน Quick Access Toolbar
ปิดไฟล์งาน
ปิดโปรแกรม
สร้างเวิร์กบุ๊คใหม่แบบว่างๆ
สร้างเวิร์กบุ๊คใหม่จากเทมเพลต
สร้างเวิร์กบุ๊คจากเทมเพลตออนไลน์
บันทึกเวิร์กบุ๊ค (Save)
บันทึกลงชื่อใหม่หรือประเภทใหม่ (Save & Send)
เปิดไฟล์เวิร์กบุ๊คขึ้นมาใช้งาน
มุมมองแบบต่างๆของเวิร์กบุ๊ค

เพิ่มเวิร์กชีตใหม่ (New Worksheet)
จัดการกับเวิร์กชีต
การป้อนข้อมูลลงเวิร์กชีต
เลือกกลุ่มเซลก่อนพิมพ์
ป้อนข้อมูลหลายๆเซลพร้อมกัน
ป้อนข้อมูลพร้อมกันหลายๆเวิร์กชีต
แก้ไขข้อมูลในเซล
ประเภทข้อมูลใน Worksheet
ข้อมูลประเภทข้อความ (Text)
ข้อมูลประเภทตัวเลข
ข้อมูลประเภทวันที่
ข้อมูลประเภทเวลา
การเติมข้อมูลอัตโนมัติ (AutoFill)
กำหนดชุดข้อมูลเอง
ใส่ข้อมูลที่ซ้ำกันด้วย AutoComplete
จัดการเซล (Cell)
จัดการแถว (Row)
จัดการคอลัมน์ (Column)
เลือกทั้งเวิร์กชีต (Select All Worksheet)
ปรับความกว้างคอลัมน์และความสูงแถว

ซ่อน/แสดงส่วนประกอบ
ย่อ-ขยายมุมมองเวิร์กบุ๊ค
แสดงหน้าต่างเต็มจอภาพ (Full Screen)
แบ่งหน้าต่างเพื่อจัดการกับตารางข้อมูลขนาดใหญ่
ตรึงเวิร์กชีต (Freeze) ล็อคหัวรายการ
แสดงหลายเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊คพร้อมๆกัน
การจัดเรียงหน้าต่างเวิร์กบุ๊คที่เปิดใช้งาน
ขยายหน้าต่าง (Maximize)
ย่อและขยายคืนหน้าต่าง (Minimize/Restore)
บันทึกพื้นที่หน้าต่างที่จัดไว้
ซ่อนหน้าต่างไฟล์เวิร์กบุ๊ค
แสดงเวิร์กบุ๊คเคียงข้างกัน (View Side by Side)
สร้างหน้าต่างใหม่ (New Window)

เครื่องมือจัดรูปแบบข้อมูล
จัดรูปแบบข้อความและตำแหน่ง
จัดรูปแบบตัวเลข (Number)
กำหนดเงื่อนไขให้รูปแบบตัวเลข
ตัวเลขแบบเปอร์เซ็นต์
จัดรูปแบบวันที่และเวลา (Date/Time)
จัดรูปแบบวันที่แบบไทย (Thai)
ใส่สีพื้นเซล (Fill)
ตีเส้นและตีกรอบตาราง (Border)
จัดรูปแบบเซลด้วยสไตล์
สร้างสไตล์แบบง่ายๆจากรูปแบบที่มี
สร้างสไตล์แบบกำหนดรูปแบบใหม่
แก้ไขรูปแบบเซลสไตล์
ลบสไตล์ออกจากรายการ
ก๊อปปี้สไตล์
จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง (Format as Table)
เปลี่ยนรูปแบบตาราง
กรองแสดงข้อมูลเฉพาะรายการ (Filter)
ปรับแต่งการแสดงตาราง
สร้างสูตรคำนวณบนตาราง
แปลงตารางให้เป็นช่วงเซลข้อมูล
สร้างรูปแบบตารางอัตโนมัติ
จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
ลบหรือยกเลิกเงื่อนไขเซล
จัดรูปแบบเซลด้วยสีไฮไลท์ (Highlight Cells Rules)
จัดรูปแบบเซลตามอันดับสูงสุดและต่ำสุด(Top/Bottom Rules)
จัดรูปแบบข้อมูลแบบแถบข้อมูล (Data Bar)
จัดรูปแบบข้อมูลแบบระดับสี (Color Scale)
ใส่รูปไอคอนกำกับเซล (Icon Sets)
การจัดการกับเงื่อนไข
สร้างกฎเงื่อนไขใหม่
แก้ไขรูปแบบที่จัดตามเงื่อนไข
ลบหรือยกเลิกรูปแบบเงื่อนไขเซล
ลบข้อมูลในเซล (Clear)

ก๊อปปี้ข้อมูล (Copy)
ก๊อปปี้ด้วยเมาส์ข้ามเวิร์กชีต
ตัวเลือกการวางข้อมูล
ตัวอย่างการวางข้อมูลแบบต่างๆ
เลือกการวางแบบพิเศษ (Paste Special)
การคำนวณด้วยคำสั่ง Paste Special
ก๊อปปี้เซลเป็นรูปภาพ
การย้ายเซลหรือย้ายข้อมูล
คัดลอกและย้ายข้อมูลด้วย Office คลิปบอร์ด
การวางข้อมูลจากคลิปบอร์ดระหว่างโปรแกรม
ตั้งค่าตัวเลือกการก๊อปปี้
เลือกการจัดรูปแบบแถวหรือคอลัมน์ใหม่ที่แทรก
ก๊อปปี้เฉพาะรูปแบบด้วย Format Painter
ซ่อนหรือแสดงข้อมูล
ยกเลิกงานที่ทำไป/ทำซ้ำงานที่ยกเลิก (Undo/Redo)
ค้นหาและแทนที่ข้อมูล

ประเภทของสูตรคำนวณ
สูตรคำนวณแบบ Formula
สูตรคำนวณแบบ Function
รูปแบบของสูตรคำนวณ
ตัวดำเนินการ (Operator)
วิธีอ้างอิงตำแหน่งเซลในสูตร
การสร้างสูตรคำนวณ
สูตรคำนวณทั่วไป
แก้ไขสูตรคำนวณ
คลิกเลือกเซลมาคำนวณด้วยเมาส์
ดูผลคำนวณอัตโนมัติ
เลือกแสดงค่าการคำนวณอัตโนมัติ
สร้างสูตรคำนวณอัตโนมัติแบบรวดเร็ว
สูตรแบบอาร์เรย์
การอ้างอิงตำแหน่งเซลในสูตร
อ้างอิงเซลแบบสัมพัทธ์ (Relative Reference)
อ้างอิงเซลแบบสัมบูรณ์ (Absolute Reference)
อ้างอิงเซลแบบผสม (Mixed Reference)
การอ้างอิงแบบอื่นๆ
การอ้างอิงสามมิติ
เลือกพื้นที่คำนวณเอง
ใช้ฟังก์ชั่นคำนวณผลอัตโนมัติ
การก๊อปปี้สูตรคำนวณ
เครื่องมือสร้างและจัดการกับสูตรคำนวณ
ชื่อเซลกับการคำนวณ
ตั้งชื่อเซลง่ายๆ ด้วย Name Box
ตั้งชื่อเซลด้วย Define Name
ตั้งชื่อเซลตามหัวคอลัมน์หรือหัวแถว
แก้ไขและลบชื่อเซล
การเรียกใช้ชื่อเซล
เลือกใช้ชื่อเซล
พิมพ์ชื่อเซลในสูตรคำนวณ
การก๊อปปี้สูตรที่จัดรูปแบบเป็นตาราง
การแก้ไขการอ้างอิงสูตร
การวางค่าผลลัพธ์แทนที่สูตร
แสดงสูตรคำนวณ

รู้จักกับฟังก์ชั่น
การใส่ฟังก์ชั่น
วิธีที่ 1 พิมพ์ชื่อฟังก์ชั่นลงในเซล
วิธีที่ 2 เลือกฟังก์ชั่นจากไลบรารี
วิธีที่ 3 เลือกฟังก์ชั่นจาก Name Box
ประเภทของฟังก์ชั่น
การใส่ค่าอาร์กิวเมนต์
ฟังก์ชั่นข้อความ (Text Function)
ฟังก์ชั่นวันที่และเวลา (Date and Time Function)
วันที่ของระบบ
วันที่และเวลาใน Excel
การป้อนวันที่แบบเลขสองหลัก
จัดรูปแบบวันที่
ฟังก์ชั่น DATE
ฟังก์ชั่น WORKDAY
ฟังก์ชั่น NETWORKDAYS
เพิ่มเดือนไปยังวันที่ต้องการ
คำนวณเงินจ่ายลูกจ้างรายวัน
ฟังก์ชั่นตัวเลขและปัดเศษทศนิยม
ฟังก์ชั่น ROUND
ฟังก์ชั่นคำนวณค่า
ฟังก์ชั่น SUM
ฟังก์ชั่น SUMIF
ฟังก์ชั่น SUMIFS
ฟังก์ชั่น SUMPRODUCT
ฟังก์ชั่นทางการเงิน
ฟังก์ชั่น DB
ฟังก์ชั่น DDB
ฟังก์ชั่น SLN
ฟังก์ชั่น PMT
ฟังก์ชั่น PPMT
ฟังก์ชั่น NPER
ฟังก์ชั่น RATE
ฟังก์ชั่น PV
ฟังก์ชั่น FV
ฟังก์ชั่น NPV
ฟังก์ชั่น IF
การใช้ AND, OR, NOT เปรียบเทียบเงื่อนไข
การใช้ IF ซ้อน IF
ฟังก์ชั่น COUNT
ฟังก์ชั่น COUNTA
ฟังก์ชั่น COUNTIF
ฟังก์ชั่น COUNTIFS
ฟังก์ชั่น AVERAGE
ฟังก์ชั่น AVERAGEIF
ฟังก์ชั่น AVERAGEIFS
ฟังก์ชั่น MAX
ฟังก์ชั่น MIN
ฟังก์ชั่น TRANSPOSE
ฟังก์ชั่น LOOKUP
ฟังก์ชั่น VLOOKUP
ฟังก์ชั่น HLOOKUP

ลิงค์ภายในเวิร์กชีต (Link Cells)
ลิงค์ระหว่างเวิร์กชีต (Link Worksheet)
เทคนิคการคำนวณข้ามเวิร์กชีต
ลิงค์ระหว่างเวิร์กบุ๊ค (Link Workbook)
การอ้างอิงเซลข้ามเวิร์กบุ๊ค
การสร้างสูตรคำนวณข้ามเวิร์กบุ๊ค
เปิดเวิร์กบุ๊คที่มีการอ้างอิงแบบลิงค์

ความผิดพลาดของสูตรคำนวณ (Error Message)
ตรวจสอบสูตรคำนวณ
แสดงข้อผิดพลาด Error Indicator
ตรวจสอบและแก้ไข Error Checking
ตรวจสอบจากปุ่ม Error Checking
ตั้งค่าเกณฑ์การตรวจสอบข้อผิดพลาดของสูตร
การประเมินสูตรทีละขั้น (Evaluate Formula)
ตรวจสอบเซลที่อ้างอิงในสูตร
ติดตามหาเซลที่อยู่ในสูตร
ค้นหาสูตรที่อ้างถึงเซลนี้
ติดตามเซลนอกเวิร์กบุ๊ค
ยกเลิกการติดตามเซล
แสดงสูตรที่ใช้ในเซล
ตรวจสอบสูตรและผลลัพธ์ของสูตร
เพิ่มเซลเข้าสู่หน้าต่างการตรวจสอบ
กระโดดไปยังเซลที่ตรวจสอบ
ลบเซลออกจากหน้าต่างการติดตาม

ใส่รูปภาพ (Picture/Photo)
แทรกไฟล์รูปภาพทั่วไป (Insert Picture/Photo)
ใส่รูปภาพจากคลิปอาร์ต (Clip Art)
จัดการไฟล์ภาพด้วย Clip Organizer
เลือกภาพจาก Web Collections
โหลดภาพจากกล้องดิจิตอล
การปรับแต่งรูปภาพ
ปรับขนาดรูปภาพ
ตัดภาพ (Crop)
ตัดภาพให้เข้ากับรูปทรง
ย้ายตำแหน่งรูปภาพ
ปรับแต่งแสงและสีให้กับภาพ
ความสว่างของภาพ (Brightness)
ปรับความคมชัดของภาพ (Contrast)
ปรับโหมดสีรูปภาพ (Recolor)
การทำให้ภาพโปร่งใส
ยกเลิกสีพื้นหลังภาพ
ยกเลิกสีพื้นหลังภาพแบบสีเดียว
แปลงภาพถ่ายเป็นภาพศิลป์แบบ Artistic
จัดลำดับซ้อนทับของภาพ
การจัดรูปแบบรูปภาพ
เลือกสไตล์ให้กับภาพ (Picture Styles)
ใส่เส้นขอบรูปภาพ (Picture Border)
ใส่เอฟเฟ็คต์ให้ภาพ (Picture Effects)
เลือกใช้ชุดเอฟเฟ็คต์สำเร็จรูป (Preset)
สร้างเอฟเฟ็คต์ภาพสะท้อน (Reflection)
กำหนดเงาให้ภาพ (Shadow)
ทำภาพยกนูน (Bevel)
ใส่ขอบภาพเรืองแสง (Glow)
ปรับมุมมอง 3 มิติ (3-D Rotation)
ปรับแต่งค่าการหมุนภาพ 3 มิติ
ทำให้ขอบภาพนุ่ม (Soft Edge)
ปรับลดขนาดไฟล์ภาพให้เล็กลง
วาดรูปทรงกราฟิก (Shape)
การปรับแต่งรูปทรง
กำหนดสไตล์ให้รูปทรง
ก๊อปปี้รูปทรง
วาดรูปทรงซ้อนกัน
การเลือกกราฟิก
ใส่ข้อความในรูปทรง
วาดเส้นและลูกศร
วาดรูปดาว
อธิบายภาพด้วย Callout
วาดป้ายประกาศ (Stars and Banners)
ใส่เงาและเอฟเฟ็คต์รูปทรง (Shape Effect)
สร้างข้อความศิลป์ WordArt
เปลี่ยนสไตล์ WordArt
เปลี่ยนสีข้อความ WordArt
ใส่รูปภาพในข้อความ WordArt
ใส่สีเส้นขอบข้อความ WordArt
เลือกเอฟเฟ็คต์ข้อความ
การใส่ข้อความอิสระ Text Box

รู้จักกับ SmartArt
การสร้าง SmartArt
กรอกข้อความลงใน SmartArt
ปรับแต่งข้อความ
เปลี่ยนเค้าโครง SmartArt
เปลี่ยนสี SmartArt
เลือกสไตล์ให้กับ SmartArt
เปลี่ยนสไตล์และสีรูปทรง
ยกเลิกการตกแต่งกราฟิก
แก้ไขรูปทรง
เพิ่มรูปภาพลงใน SmartArt
แต่งข้อความด้วย WordArt Styles
กำหนดเอฟเฟ็คต์ให้รูปทรง (Shape Effects)
สร้างผังองค์กร
เปลี่ยนรูปแบบและสีสัน
เพิ่มกรอบข้อความ Add Shape
แปลงรูปภาพเป็น SmartArt

รู้จักกับฐานข้อมูลของ Excel
สร้างตารางข้อมูล
วิธีที่ 1 สร้างเป็นตารางข้อมูล (Table)
วิธีที่ 2 จัดรูปแบบเป็นตาราง (Format as Table)
การยกเลิกตัวกรอง
การจัดการกับตารางข้อมูล
แทรกและลบรายการข้อมูลในตาราง
ลบรายการข้อมูลที่ซ้ำกันในตาราง
การเรียงลำดับข้อมูล (Sort)
เรียงลำดับข้อมูลตามสีพื้นเซล (Sort by Cell Color)
จัดเรียงข้อมูลด้วยเครื่องมือ Sort
การกรองข้อมูล (Filter)
กรองข้อมูลจากปุ่ม Filter
กรองข้อมูลจากตาราง
กรองข้อมูลจากสี (Filter by Color)
กรองข้อมูลแบบข้อความ (Text Filters)
กรองข้อมูลแบบตัวเลข (Number Filters)
กรองข้อมูลชนิดวันที่ (Date Filters)
การกรองหลายๆเงื่อนไข
ยกเลิกการกรองข้อมูล
สร้างเงื่อนไขการกรองข้อมูลเอง (Custom Filter)
การกรองข้อมูลขั้นสูง
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ยกเลิกเส้นวงกลมสีแดง
ยกเลิกเงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูล
การแบ่งกลุ่มและหาผลรวมย่อย (Subtotal)
สร้างและหาผลรวมย่อย
ปรับเปลี่ยนมุมมองผลสรุปย่อย
ยกเลิกการแบ่งกลุ่มย่อย
สร้างผลสรุปย่อยแบบหลายชั้น
การรวมข้อมูล (Consolidate)
ตรวจสอบการเชื่อมโยง
ยกเลิกชุดข้อมูล Consolidate
ลบข้อมูลที่ทำ Consolidate ไว้
ฟังก์ชั่นฐานข้อมูล
การนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้งาน
นำเข้าตารางจาก Access
นำเข้าข้อมูลจากเว็บมาใช้งาน
นำเข้าไฟล์ข้อความ (Text File)

ประเภทของกราฟ
สร้างกราฟพื้นฐาน
เครื่องมือตกแต่งกราฟ
องค์ประกอบต่างๆของกราฟ
ขั้นตอนการสร้างกราฟทั่วไป
จัดรูปแบบกราฟด้วยสไตล์
เปลี่ยนชนิดของกราฟ
การสร้างกราฟวงกลม
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ตกแต่งกราฟ
จัดองค์ประกอบกราฟ
ซ่อน/แสดงชื่อแกนนอน (Primary Horizontal Axis Title)
จัดรูปแบบแกนตั้ง (Primary Vertical Axis Title)
จัดรูปแบบแกนลึก (Depth Axis Title)
แสดงข้อมูลของกราฟ (Data Labels)
จัดตำแหน่งคำอธิบายกราฟ (Legend)
ซ่อนหรือแสดงแกนนอน (Horizontal Axis)
ซ่อนหรือแสดงแกนตั้ง (Vertical Axis)
แสดงเส้นตาราง (Gridline)
เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนตั้ง (ค่า) ในกราฟ
หมุนกราฟ 3 มิติ (3-D Rotation)
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลบนกราฟ
Trendline (เส้นแนวโน้ม)
Line (เส้น)
Up/Down Bars (แถบขึ้น/ลง)
Error Bars
ย้ายกราฟไปยังเวิร์กชีตอื่น
สร้างกราฟเทมเพลตไว้ใช้งาน
แสดงกราฟข้อมูลด้วย Sparklines
ปรับแต่งเส้น Sparklines
กำหนดสีให้กับเส้นกราฟ
เปลี่ยนชนิดกราฟ
การลบเส้นกราฟ
ใส่ข้อความบนเซลกราฟ

การพิมพ์เวิร์กชีตและเวิร์กบุ๊ค
สั่งพิมพ์เวิร์กชีต
ตัวเลือกการพิมพ์
แบ่งหน้าขึ้นหน้าใหม่
ยกเลิกการแบ่งหน้า
กำหนดพื้นที่พิมพ์งาน
พิมพ์เฉพาะพื้นที่ที่ลากคลุม
จัดเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษ
สั่งพิมพ์หลายเวิร์กชีต
พิมพ์ซ้ำหัวรายการทุกหน้า
กำหนดข้อความหัวหรือท้ายกระดาษ
ใส่ข้อความและวันที่บนหัวกระดาษ
ใส่รูปภาพบนหัวกระดาษ
ใส่ชื่อไฟล์, ชื่อเวิร์กชีต และเลขหน้าท้ายกระดาษ
ปรับแต่งหัวกระดาษและท้ายกระดาษให้ต่างกัน
ใส่ภาพลายน้ำ (Watermark)
ยกเลิกหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
กำหนดระยะเว้นขอบกระดาษ (Margins)
พิมพ์เส้นตาราง และชื่อแถว/ชื่อคอลัมน์
พิมพ์เฉพาะออบเจ็ค กราฟ/SmartArt
การพิมพ์ไฟล์ PDF
การพิมพ์ไฟล์ XPS

สร้างรายงาน PivotTable
การวางฟีลด์ข้อมูล PivotTable
จัดรูปแบบรายงานด้วยสไตล์
ปรับมุมมองกรอบรายการฟีลด์
ยกเลิกรายงาน PivotTable
ปรับแต่ง PivotTable
กรองข้อมูลเฉพาะรายการ
การกรองจากป้ายหัวคอลัมน์ (Column Labels)
กรองข้อมูลจากป้ายแถว (Row Labels)
ยกเลิกการกรองข้อมูลบน PivotTable
ปรับแต่งรายงาน PivotTable
การจัดการรายงาน PivotTable
การปรับปรุงข้อมูล
การเปลี่ยนชุดข้อมูล
เทคนิคการเลือกส่วนต่างๆของตาราง
รายงาน PivotTable
ย้ายรายงาน PivotTable
การคำนวณใน PivotTable
เปลี่ยนฟังก์ชั่นการคำนวณค่า
การคำนวณมากกว่า 1 ฟีลด์
เปลี่ยนชื่อรายงานและเปลี่ยนชื่อป้ายชื่อคอลัมน์
สร้างฟีลด์คำนวณ (Calculated Field)
แสดงการกรองในเวิร์กชีตใหม่
เลือกหรือกรองข้อมูล PivotTable ด้วย Slicer
การเปลี่ยนตาราง PivotTable เป็นกราฟ

บันทึกเป็นไฟล์เวอร์ชั่นเก่า (97 ถึง 2003)
กำหนด/ตรวจสอบคุณสมบัติของไฟล์ (Properties)
ส่งและแนบไฟล์ไปกับ E-Mail
แนบไฟล์ Excel ไปกับ E-mail
ส่งเมล์แนบไฟล์ PDF
ส่งเมล์แนบไฟล์ XPS
แชร์หรือเก็บไฟล์ไว้บนเว็บ (Save to Web)
ส่งลิงค์แอดเดรสไฟล์ (Send a Link)
บันทึกไฟล์ XPS/PDF
ไฟล์และความปลอดภัย
ตั้งค่าบันทึกการกู้ไฟล์
เปิดเวิร์กบุ๊คที่กู้คืน
สร้างไฟล์สำรองทุกครั้งที่บันทึก
เปิดและซ่อมแซมเวิร์กบุ๊ค
การป้องกันเวิร์กบุ๊ค
กำหนดรหัสผ่านสำหรับเปิดและแก้ไข
เปิดเวิร์กบุ๊คที่ใส่รหัสผ่าน
ยกเลิกรหัสผ่านเปิด/แก้ไข
ตรวจสอบข้อมูลไฟล์
ป้องกันเซลและเวิร์กชีต (Protect Sheet)
ป้องกันการแก้ไขทั้งเวิร์กชีต
การปลดล็อคเซลบางช่วงเซล
อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้บางอย่าง
ยกเลิกการป้องกันเวิร์กชีต
อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้บางช่วง(Allow User to Edit Ranges)
ยกเลิกการป้องกันจาก Unprotect
สร้างเอกสารขั้นสุดท้าย (Mark as Final)
ตรวจสอบเอกสาร (Document Inspector)
ตรวจสอบความเข้ากันได้ (Compatible) ของเวิร์กบุ๊ค
ตรวจสอบการช่วยสำหรับการเข้าถึง (Check Accessibility)
แสดงเวิร์กบุ๊คเคียงข้างกัน (View Side by Side)
แทรกข้อคิดเห็น (Comment)
แชร์เวิร์กบุ๊ค (Share Workbook)
เพิ่มออปชั่นการแชร์เวิร์กบุ๊ค
เปิดแชร์และติดตามการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการป้องกันและการแชร์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊ค

ตารางข้อมูล (Data Table)
ค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)
สถานการณ์สมมติ (Scenarios)
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 : สร้างสถานการณ์สมมติ
ขั้นตอนที่ 3 : แสดงรายงานผลสรุปของ
สถานการณ์สมมติ
แก้ไขสถานการณ์สมมติ
ลบสถานการณ์สมมติ

สร้างคำสั่งอัตโนมัติด้วย Macro
เปิดใช้เครื่องมือสร้าง-แก้ไข Macro
กำหนด Macro Security
การสร้างแมโครเบื้องต้น (Record New Macro)
การบันทึกไฟล์เวิร์กบุ๊คที่มีแมโคร
แก้ไขแมโคร
กำหนดแมโครให้กับออบเจ็ค, รูปภาพและปุ่ม
ตัวอย่าง Macro จัดรูปแบบ
แมโครจัดรูปแบบเซลแบบ Fill Effects
แมโครจัดรูปแบบกราฟ
ทดสอบจัดรูปแบบกราฟด้วยแมโคร
แมโครวาดรูปทรง
แมโครแทรกรูปภาพ

ตัวเลือกกลุ่ม General (ทั่วไป)
ตัวเลือกกลุ่ม Formulas (สูตร)
ตัวเลือกกลุ่ม Proofing (พิสูจน์อักษร)
ตัวเลือกกลุ่ม Save (บันทึก)
ตัวเลือก Language (ภาษา)
ตัวเลือก Advanced (ขั้นสูง)
กลุ่ม Customize Ribbon (กำหนดเอง Ribbon เอง)
กลุ่ม Quick Access Toolbar (แถบเครื่องมือด่วน)
กลุ่ม Add-Ins
กลุ่ม Trust Center (ศูนย์ความเชื่อถือ)

ขั้นตอนการติดตั้ง Office 2010
ติดตั้งคำอธิบายภาษาไทย (ScreenTip)
การเลือกหรือเปลี่ยนภาษาคำอธิบาย

Microsoft Office 2010 Service Pack 1
วิธีการติดตั้ง Office 2010 Service Pack 1
ภาพรวมของการปรับปรุง Office 2010 SP1