คู่มือ Excel 2007 ฉบับสมบูรณ์(2009-2010)

 ในหนังสือ ?คู่มือ Microsoft Excel 2007?เล่มนี้ได้รวบรวมการทำงานกับโปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นให้คุณได้สัมผัสกับรูปแบบการสั่งงานแบบใหม่ การใช้งานคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในส่วนต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยวิธีการอธิบายการใช้งานด้วยรูปภาพ ที่มีสีสันสวยงามเหมือนจริง และการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้งาน Excel 2007 ได้อย่างคล่องแคล่วและได้ผลลัพธ์ตามต้องการ จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านนำไปประกอบการใช้งานหรือนำไปอ้างอิง เพื่อให้ใช้งาน Excel 2007 ได้อย่างเต็มความสามารถ

  วิดีโอสอนการใช้งาน Excel 2007